Skip to main content

Rör vi oss mer om förutsättningarna förbättras?

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2013 09:47 CET

Ökar människors fysiska aktivitet när förutsättningarna för att gå och cykla förbättras? Det är den stora frågan för ett fyraårigt europeiskt forskningsprojekt som nu startar. Omfattande studier kommer göras med 14 000 deltagare i sju europeiska städer, däribland Örebro.

Verktyg för att beräkna kostnader och vinster

Huvudsyftet med EU-projektet PASTA, Physical Activity Through Sustainable Transport Approaches, är att främja fysisk aktivitet genom att skapa goda förutsättningar för gång och cykel. Projektet syftar också till att ta fram ett verktyg som ska kunna användas för att räkna ut kostnader och vinster vid investeringar i infrastruktur för aktiv transport, det vill säga gång och cykel. Projektet kommer även ta fram informationsmaterial och en sammanställning av goda exempel som kan användas av beslutsfattare på olika nivåer.

Trivector ansvarar för den svenska delstudien

Fjorton aktörer är involverade i PASTA, bland annat WHO och Oxford University. Det svenska trafikkonsultföretaget Trivector Traffic, som bland annat ansvarar för genomförandet av den svenska delstudien, är den enda privata aktören.

 

För mer information:

Ulf Eriksson: 010 456 56 87
Anna Clark: 010 456 56 23
Erik Stigell: 010 456 56 79
Lena Smidfelt Rosqvist: 010 456 56 10


Trivector består av fyra delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete:

Trivector Traffic, Trafik, transport & miljö

Trivector System, IT-system för kollektivtrafik

Trivector LogiQ, Verksamhetsutveckling

Trivector Information, Kommunikation och kunskap

Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen,  kärnvärdena och de policies som följer ur dem.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy