Gå direkt till innehåll
2 000 personer från Örebro rekryteras till internationellt gång- och cykelprojekt

Pressmeddelande -

2 000 personer från Örebro rekryteras till internationellt gång- och cykelprojekt

Nu startar rekryteringen av deltagare till det internationella forskningsprojektet PASTA, Physial Activity through Sustainable Transport Approaches, där Örebro är en av sju europeiska städer som deltar.

– Vi behöver lära oss mer om hur vi kan få fler att gå och cykla i våra städer. En stad med stor andel fotgängare och cyklister upplevs ofta som mer trivsam och levande, och ger ökad fysisk aktivitet med stora positiva effekter på invånarnas hälsa, säger Erik Stigell, forskare och trafikkonsult på Trivector Traffic, det företag som ansvarar för PASTA-studien i Örebro.

Deltagare från bland annat London, Barcelona och Örebro

I dagarna skickas ett inbjudningskort ut till ett slumpmässigt urval av personer boendes i Örebro kommun. Målet är att rekrytera 2 000 studiedeltagare i Örebro. Samtidigt pågår rekrytering av personer i de andra medverkande städerna och totalt siktar forskarna på att få 14 000 medverkande.

– Det här är en av de största studierna i sitt slag som någonsin genomförts. Vi ser fram emot att genomföra detta i Örebro och jämföra resultaten med vad vi ser i London, Barcelona och de andra medverkande städerna. Att vara med i studien är ett sätt att vara med och påverka hur vi bygger städer i framtiden, säger Erik.

Deltagarna i studien kommer att få svara på ett antal enkäter där frågor ställs om resvanor, fysisk aktivitet och hur attraktivt det är att gå och cykla i Örebro. Alla inbjudna kan vara med oavsett hur de vanligtvis förflyttar sig i staden idag. Under hösten kommer ett mindre antal personer även bjudas in att mäta sina resor och sin vardagsmotion med hjälp av GPS och en typ av rörelsemätare.

Får fler att gå och cykla till arbetet

Ett antal utvalda arbetsplatser kommer studeras särskilt noga i projektet. Där kommer speciella insatser göras för att öka andelen som går eller cyklar till jobbet. Resor till och från arbetet är för många ett bra sätt att föra in mer vardagsmotion i det dagliga livet utan att det ska behöva ta så mycket mer tid.

-För att lyckas kommer arbetsplatserna arbeta med flera olika åtgärder samtidigt. Bland annat kommer det vara aktiviteter där de anställda får prova olika typer av cyklar och information om fördelarna med gång och cykel. Arbetsplatserna kommer också göra små förändringar i miljön som gör det enklare att gå och cykla till arbetet, säger Erik.

Fjorton aktörer är involverade i PASTA, bland annat WHO och Oxford University. I Sverige är trafikkonsultföretaget Trivector Traffic ansvariga för genomförande och spridning av resultaten.Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) stöder projektet i Sverige.

Mer information

För mer information, var vänlig kontakta Erik Stigell 010-456 56 79 eller Lena Smidfelt Rosqvist 010-456 56 10 eller skicka ett mejl till eupasta@trivector.se.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner


Trivector består av fyra delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete:

Trivector Traffic, Trafik, transport & miljö

Trivector System, IT-system för kollektivtrafik

Trivector LogiQ, Verksamhetsutveckling

Trivector Information, Kommunikation och kunskap

Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen,  kärnvärdena och de policies som följer ur dem.

Presskontakt

Erik Stigell

Erik Stigell

fil dr, trafikkonsult, Trivector Traffic Trivector Traffic 010-456 56 79
Lena Smidfelt Rosqvist

Lena Smidfelt Rosqvist

Forskningschef, tekn dr övergripande resonemang och slutsatser 010-456 56 10

Relaterat innehåll

Förstå framtiden först

Trivector består av tre delföretag med var sitt verksamhetsområde och ett nära samarbete:

Trivector Traffic - Trafik, transport & miljö
Trivector System - IT-system för kollektivtrafik
Trivector LogiQ - Verksamhetsutveckling

Trivectorbolagen står – trots sina olika verksamhetsområden – på en gemensam grund, bestående av arbetsmetoden samt företagskulturen, kärnvärdena och de policies som följer ur dem.