Skip to main content

3 av 4 bilar stjäls med nyckel - men många slarvar med bilnyckeln

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 08:55 CET

De flesta stölder av personbilar med årsmodell 2009 eller nyare genomförs genom att bilen stjäls med nyckel, och bland det vanligaste är att nyckeln stjäls från bostaden. Samtidigt visar en ny undersökning från Trygg-Hansa att få svenskar vet att bilstölder oftast börjar med nyckelstöld - och medan många är rädda att förlora sin hemnyckel eller bankkort är det få som är försiktiga med nyckeln till bilen.

73 procent av alla bilar med årsmodell 2009 eller nyare som efterlysts under 2013-2014 har stulits med nyckel, visar en analys av Larmtjänsts databas. Det innefattar både bilstölder där nyckeln stulits, vilket utgör drygt hälften av bilstölderna totalt, och stölder där tjuven kommit över nyckeln genom att lura till sig den. Men få svenskar vet om detta, fyra av tio tror att den vanligaste formen av bilstöld är att förövaren använder en teknisk lösning för att lura bilen. Detta enligt en undersökning från Trygg-Hansa, som också visar att svenskarna är mer rädda för att förlora sin hemnyckel, sitt bankkort och körkort än bilnyckeln och att 50 procent förvarar bilnyckeln i hallen.

– Det viktigaste är att ha kontroll över sin bilnyckel. Ta alltid med den in på restaurangen istället för att lämna den i jackfickan i garderoben och förvara den mer svåråtkomligt hemma. Det är förstås naturligt att förvara bilnyckeln i hallen, men om ytterdörren dessutom är olåst är det enkelt för tjuven att stjäla nyckeln och därefter bilen. Vi ser många fall där detta sker, säger Stefan Brala, specialist på motorförsäkringar hos Trygg-Hansa.

Sedan bilarna började utrustas med elektroniskt stöldskydd på 1990-talet, som gör det svårare att tjuvkoppla bilen, har bilbrottsligheten minskat stadigt. 2014 anmäldes 14 300 bilstölder jämfört med drygt 47 100 anmälningar tio år tidigare enligt Brottsförebyggande Rådet (Brå)*. Även stölder ur och från fordon har minskat över tid sedan 90-talet, vilket troligen är en bieffekt av utvecklingen av bilstölder.

Larm den vanligaste åtgärden
Majoriteten av svenskarna har vidtagit någon åtgärd för att förebygga stöld av bilen - och larm är den i särklass vanligaste metoden, 50 procent uppger att de har larm på bilen. 34 procent tar med bilnyckeln var de än går och nästan lika många, 30 procent, parkerar bilen i garage för att minska stöldrisken. Om oturen väl är framme är spårsändaren, en sändare som installeras i bilen och gör att bilen kan spåras om den blir stulen, den bästa metoden idag för att kunna återfå sin bil, men endast 2 procent har spårsändare i bilen.

Bilstölderna sker nära hemmet och i storstäder
Den vanligaste platsen för bilstöld och andra fordonsrelaterade brott uppges vara det egna bostadsområdet, mellan 60 och 81 procent av brotten sker där enligt Brå.

– Generellt finns den största koncentrationen av dyra bilar i våra storstäder och därför är även regionerna kring Malmö, Göteborg och Stockholm de mest stölddrabbade områdena. I slutändan handlar det om att ha koll på sin bilnyckel och vara lika rädd om nyckeln som man är om sin plånbok eller mobiltelefon. Det handlar om ett betydligt större värde och det är krångligare att förlora sin bil än sin mobiltelefon, säger Stefan Brala.

* https://www.bra.se/bra/brott-och-statistik/bilbrott.html

Det här är vi mest rädda att förlora:

Hemnyckel (40 %)

Bankkort (35 %)

Körkort (15 %)

Bilnyckel (4 %)

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är svenska allmänheten 18-79 år med körkort och tillgång till bil. Totalt har 1 098 intervjuer genomförts under perioden 23 september – 2 oktober 2015.

För mer information, kontakta gärna:
Stefan Brala, specialist på motorförsäkringar, Trygg-Hansa
Tel: 070-168 32 42, mail: stefan.brala@trygghansa.se

Tips och råd när du förebygger stöld av din bilnyckel:

  • Var lika rädd om din bilnyckel som du är om din plånbok
  • Förvara bilnyckeln dold i hemmet och inte i hallen
  • Lägg bilnyckeln i värdeskåp på simhallen och gymmet
  • Lämna inte bilnyckeln i garderoben på andra typer av uteställen
  • Avkoda omedelbart en förlorad nyckel hos en auktoriserad verkstad, då kan man inte starta bilen

    Källa: Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare på 30 orter i landet och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.