Media no image

1 av 4 barn riskerar skador i skidbacken

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2018 14:21 CET

Nu är det sportlovsveckor runt om i landet och många familjer åker på skidsemester. Bland barn är det då vanligt med underbensbrott i skidbacken, vilket kan bero på att barnet har utrustning som inte passar. En av fyra (27 procent) barn har utrustning som är lånad, ärvd eller begagnad - något som ställer högre krav på föräldrarna att kontrollera utrustningen.

- Många yngre barn ärver eller lånar utrustning av syskon, kusiner eller kompisar men att ärva utrustning kan vara en fara då utrustningen kanske inte passar barnet. Se över utrustningen ordentligt innan barnet ger sig ut i backen och om du saknar kunskap om hur utrustningen är korrekt be om hjälp av någon som kan, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Det kan till exempel handla om för stora/små pjäxor, för hårda/mjuka skidor, för långa/korta skidor eller att utrustningen är felinställd på exempelvis fel vikt eller att pjäxorna sitter för löst/hårt.

Känner sig trygg med det egna barnets skidåkning
När det gäller att åka i backen är föräldrarna inte speciellt oroade över sina egna barns åkning utan snarare över andras agerande i backen. 82 procent är oroliga för att andra vuxna inte ska uppträda säkert i backen och 80 procent är oroliga för att andras barn inte ska uppträda säkert i backen.

- Miljön i skidbacken kan jämföras med trafikmiljön, det händer mycket och det går väldigt fort i backen. Det är viktigt att prata med sina barn om skidvett, att aldrig lämna mindre barn ensamma och att befinna sig i skidmiljöer som är lämpliga för barnens ålder och förmåga. Under sportlovsveckorna är det mycket folk i backarna och extra viktigt att visa hänsyn och ha uppsikt över barnen, säger Alexandra Gahnström.

För föräldrarna är det viktigt att åka tillsammans med sina barn i backen, vilket 87 procent gör, och de flesta föräldrar uppger (95 procent) att de låter sitt barns skidkunskap styra svårighetsgrad i val av backe.

Fler resultat från undersökningen:

 • 54 procent av föräldrarna hyr skid-/snowboardutrustning till sina barn, 20 köper begagnat, 18 procent köper nytt och 7 procent ärver/lånar
 • 93 procent av föräldrarna säkerställer varje säsong att barnets utrustning är korrekt inställt enligt vikt, längd och typ av skidor
 • 95 procent av föräldrarna låter alltid sitt barns skidkunskap styra svårighetsgrad i val av backe
 • 87 procent av föräldrarna uppger att deras barn alltid åker i sällskap med en vuxen
 • 82 procent av föräldrarna är oroliga för att andra vuxna inte ska uppträda säkert i backen
 • 80 procent av föräldrarna är oroliga för att andras barn inte ska uppträda säkert i backen
Tips för trygg utförsåkning:
 • Använd alltid hjälm för att minska risken för skallskador.
 • Ryggskydd skyddar vid smällar mot ryggen och ryggraden. Se till att ha rätt storlek på skyddet för att det ska skydda optimalt.
 • Se till att barnen har rätt skidutrustning, se tips nedan.
 • Se över skidutrustningen inför varje säsong, särskilt bindningarna, och se till att de är inställda efter vikten på den som ska använda utrustningen.
 • Åk tillsammans med små barn och ha god uppsikt över barnet.
 • Åk i backar som är anpassade efter barnens förmåga.

  Källa: Trygg-Hansa

  Tips för rätt utrustning:

 • Barnskidor ska vara ungefär tio centimeter kortare än barnets längd.
 • Hjälmen ska sitta tight för att skydda huvudet på bästa sätt. Det ska inte få plats en tjock mössa under. Barnhjälmar är ofta utrustade med en tjock vaddering och den fungerar även som isolering. Skulle det behövas extra värme finns det tunna hjälmmössor eller balaclavor.
 • Juniorgoggles ska sitta skönt över näsan och kinderna utan att det blir en glipa mellan goggles och hjälmkant.
 • Pjäxorna ska vara en centimeter längre än fötternas längd. Pjäxorna bör dock inte vara mer än två centimeter större än fötterna. Det är både obehagligt och riskfyllt att åka skidor med pjäxor som inte sitter fast tillräckligt.

  Källa: https://www.skistar.com/sv/Shop/magazine2/tips--guider/utrusta-barnen-ratt/

  För mer information, kontakta gärna:
  Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa
  Telefon: 0701-68 35 72, mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

  Om undersökningen:
  Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är hushåll med barn mellan 0-15 år från den svenska allmänheten. Totalt har 1051 intervjuer genomförts under perioden 9-15 februari 2018. Deltagarfrekvensen är 59 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

​Nu är det sportlovsveckor runt om i landet och många familjer åker på skidsemester. Bland barn är det då vanligt med underbensbrott i skidbacken, vilket kan bero på att barnet har utrustning som inte passar. Så ser du till att ditt barn åker säkert i backen.

Läs vidare »
Media no image

Starkt resultat för Trygg-Hansa/Codan 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 08:32 CET

Nedan följer en kort summering över Trygg-Hansas/Codans helårsresultat för 2017:

 • Nettopremieinkomsterna uppgick till 1.833 miljoner pund i Skandinavien (2016: 1, 721 miljoner pund).
 • Underwritingresultatet uppgick till 315 miljoner pund i Skandinavien (2016: 239 miljoner pund).
 • Totalkostnadsprocenten (COR) var 82,9 % (2016: 86,2 %) i enlighet med den brittiska användningen av internationella räkenskapsstandarden IFRS.


Trygg-Hansa/Codan ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA Group. Det fullständiga pressmeddelandet om RSA Groups helårsresultat samt information om Skandinavien kan du läsa här (på engelska): https://www.rsagroup.com/news/press-releases/2018/rsa-2017-preliminary-results/

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Läs vidare »
Media no image

Digital satsning utbildar förskollärare i hjärt- och lungräddning för barn

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2018 05:00 CET

Kunskaper i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för barn kan rädda liv. Trots detta uppger många förskollärare och föräldrar att de inte har tillräckliga kunskaper för att utöva första hjälpen på ett barn i nöd. För att öka kunskaperna har Trygg-Hansa och Life in Mind startat initiativet Tryggad Förskola och webbkursen En livsviktig webbkurs som just nu utbildar pedagoger på förskolor över hela landet.

Webbkursen är den första av sitt slag i Sverige och är utvecklad av Life in Mind i samarbete med Trygg-Hansa. Life in Mind är ett utbildningsföretag specialiserade på första hjälpen och hjärt- och lungräddning (HLR). Syftet är att göra det enklare för förskollärare och föräldrar att utbilda sig i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för barn. Först ut att gå kursen är 20 förskolor runt om i Sverige, från Blekinge till Norrbotten.

-Det är skillnad i hur man utövar första hjälpen och hjärt-och lungräddning på vuxna och på barn. Vi har sett ett behov och en önskan hos förskollärare att utbilda sig i första hjälpen och hjärt- och lungräddning specifikt för barn men att många upplever att tiden och tillgängligheten är en bristvara. Genom en webbkurs där förskolelärarna själva bestämmer när och var de ska utföra kursen kan vi öka kunskapen, vilket förhoppningsvis kan göra föräldrar och barn mer trygga, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Få förskollärare kan första hjälpen
Kunskaper i första hjälpen och HLR är en färskvara och behöver uppdateras helst en gång om året. Dessutom finns det skillnader i hur man utövar första hjälpen och HLR för vuxna och barn. I en undersökning mot över 300 yrkesaktiva förskollärare uppger endast 1 av 3 förskollärare (35 procent) att de har gått en sådan utbildning det senaste året. Många har daterade kunskaper, 37 procent har inte uppdaterat sina kunskaper på över två år. Bland de förskollärare som inte har någon gått en kurs i barn-HLR uppger 4 av 10 (39 procent) att de inte haft möjlighet. Hälften av förskollärarna (49 procent) säger att de gärna skulle vilja gå en kurs men inte vet hur de ska gå tillväga.

-Hjärtstopp hos barn är ovanligt, men om det sker är det helt livsavgörande att finns någon i barnets direkta närhet som omedelbart kan starta HLR. Förutom hjärtstopp finns det en rad andra akuta olycksfall och sjukdomar som kan inträffa där barnet behöver ett akut omhändertagande. Enligt min mening ska barn som vistas på förskolan i Sverige, utan tvekan eller undantag ha personal utbildad i HLR och första hjälpen omkring sig under dagens alla timmar, säger Camilla Thurell grundare av Life in Mind.

Även bland föräldrar till små barn är kunskapen låg
Knappt 4 av 10 föräldrar (37 procent) har gått en kurs i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för barn**. Lika många är osäkra på vad som skiljer HLR-utövning på barn respektive vuxna. Precis som bland förskollärarna uppger det flesta föräldrar (39 procent) som inte gått en kurs i barn-HLR att de inte haft möjlighet. Webbkursen är utformad för förskolor och privatpersoner.

Här är de 20 förskolorna som nu utbildas i första hjälpen och hjärt- och lungräddning för barn:

Blekinge:

Ramdala förskola i Karlskrona

Dalarna:

Bullergårdens förskola i Borlänge

Gävleborg:

Humlans förskola i Hudiksvall

Jämtland:

Lägdans förskola i Myrviken

Norrbotten:

Myrans förskola i Gällivare

Förskolan HF-Björken i Tornedalen

Småland:

Torpa förskola i Ljungby

Råsebäcks förskola i Hultsfred

Stockholm:

Hanna Rydhs förskola i Fruängen

Täby parks förskola i Täby

Södermanland:

Franciscus förskola i NyköpingVärmland:

Förskolan Rödluvan i Forshaga

Förskolan Hermes i Säffle

Västergötland:

Taklöksvägens förskola i Göteborg

Förskolan kritan i Trollhättan

Montesori förskolan Barnenshus i Alingsås

Örebro:

Kristinagårdens förskola i Askersund

Östergötland:

Förskolan Skeppet i Ödeshög

Förskolan Ankan Linköping

Förskolorna har ansökt om att kostnadsfritt få ta del av kursen och de är utvalda genom följande kriterium; geografisk spridning, samt att det var länge sedan pedagogerna på förskolan uppdaterade sina kunskaper i första hjälpen och hjärt- och lungräddning eller att vissa i personalen aldrig hade gått en kurs.

Undersökningen mot yrkesaktiva förskollärare visar att:

 • Var fjärde förskolelärare har varit med om ett sjukdoms- eller olycksfall bland ett eller flera barn inom förskolan där kunskaper inom första hjälpen eller HLR har behövts.
 • 72 % av förskolelärarna skulle önska utbildning i första hjälpen och HLR för barn inom barnomsorgen en gång varje år eller mer ofta.
 • Nio av tio förskolelärare (91 %) skulle känna sig säkrare i sin yrkesroll om de fick genomgå HLR och första hjälpen-utbildning med regelbundna uppdateringar.

Undersökningen mot hushåll med barn 0-5 år visar att:

 • 1 av 5 föräldrar känner att de ej har tillräckliga kunskaper i HLR/Första hjälpen om någon behöver akut hjälp (20 %)
 • De flesta (39 %) som ej gått HLR/Första hjälpen utbildning har inte haft möjlighet
 • Hälften som ej gått HLR/Första hjälpen utbildning skulle vilja men vet inte hur de ska gå tillväga (49 %)

För mer information om satsningen, kontakta gärna:

Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa
Telefon: 0701-68 35 72, mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Camilla Thurell, grundare av Life in Mind
Telefon: 0734-06 06 01, mejl: camilla@lifeinmind.se

För kontakt med någon av förskolorna samt ytterligare undersökningsresultat, kontakta gärna:

Emmelie Tilly
Telefon: 0767-88 49 09, mejl: emmelie.tilly@primegroup.com

**Om undersökningen mot yrkesaktiva förskollärare:
YouGov genomförde på uppdrag av Trygg-Hansa en undersökning med målgruppen yrkesaktiva förskollärare 18-65 år i Sverige. Totalt genomfördes 305 webbintervjuer under perioden 17-30 november 2016 via YouGovs Sverigepanel.

*Om undersökningen mot hushåll med barn 0-5 år:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är hushåll som har barn i åldern 0-5 år. Totalt har 1063 intervjuer genomförts under perioden 27 september - 5 oktober 2017. Deltagarfrekvensen är 70 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Om webbkursen ”En livsviktig webbkurs”:
Life in Mind har i samarbete med Trygg-Hansa tagit fram En livsviktig webbkurs, ett nytt sätt att lära sig HLR och första hjälpen riktat mot barn. Webbkursen har samma innehåll och kvalitet som en fysisk kurs men eftersom den är webbaserad så finns möjligheten att genomföra den när det passar personal eller familjer bäst, enskilt eller i grupp, samt att repetera vid behov. Utbildningen, där teori varvas med praktik på övningsdockor, ger en bred handlingsberedskap vilket skapar ökad trygghet att våga agera i en akut situation. Kursen finns tillgänglig för företag och privatpersoner.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Många förskollärare och föräldrar uppger att de inte har tillräckliga kunskaper för att utöva första hjälpen på ett barn i nöd. För att öka kunskaperna har Trygg-Hansa och Life in Mind startat initiativet Tryggad Förskola och webbkursen En livsviktig webbkurs som just nu utbildar förskolor runt om i landet.

Läs vidare »
Kckhen5dxalmtghssb5u

Trygg-Hansa inleder samarbete med Bris

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2018 07:00 CET

Den psykiska ohälsan ökar dramatiskt bland barn och unga. Tillsammans med Bris kommer Trygg-Hansa arbeta förebyggande för att skapa en större trygghet för barn och unga.

Media no image

Trygg-Hansa i samarbete med integrations-appen Welcome

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2018 06:00 CET

Trygg-Hansa startar samarbete med integrations-appen Welcome. Samarbetet grundar sig i viljan att minska klyftorna mellan svenskar och nyanlända men också mellan nyanlända och företag. Trygg-Hansa är det första av de stora försäkringsbolagen att ansluta sig till appen.

Tidigare har endast privatpersoner kunnat bli medlemmar i Welcome men sedan i höstas är den även öppen för företag.

-Vi engagerar oss i Welcome för att vi ser att integrationen i Sverige är en viktig samhällsutmaning som vi både på medarbetarnivå och som företag vill vara med och bidra till. Vi hoppas att samarbetet kan skapa ett stort personligt engagemang hos våra medarbetare och som företag ser vi även möjligheter att lära oss mer om vad nyanlända har för frågor och behov, säger Stina Sares, hållbarhetsansvarig på Trygg-Hansa.

- Vi vill göra det enklare för anställda att bidra till en ökad integration, därför är vi glada att en så stor och etablerad aktör som Trygg-Hansa engagerar sig och tar ställning. Welcome sänker barriären och gör det enklare att engagera sig. Vi hoppas se många medarbetare från Trygg-Hansa på appen framöver, säger Emma Rosman, en av grundarna på Welcome-app.

Welcome startade som en respons på flyktingsituationen, hösten 2015 och är en app för att skapa direktkontakt mellan individer som är nya i landet och lokalbefolkningen genom chatt, frågor och aktiviteter. Genom att gå med i Welcome kan medarbetare på Trygg-Hansa enkelt matchas med någon av de 10 000 nyanlända som redan är kopplade till appen. Appen matchar kunskapsområden hos Trygg-Hansas medarbetare med frågor från nyanlända. På så sätt skapas direktkontakt mellan individer gällande områden som är relevanta för båda parter.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Samarbetet grundar sig i viljan att minska klyftorna mellan svenskar och nyanlända men också mellan nyanlända och företag. Trygg-Hansa är det första av de stora försäkringsbolagen att ansluta sig till appen.

Läs vidare »
Media no image

Nya lagen ökar tryggheten hos varannan bilist

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 06:00 CET

Idag skärps lagen för vad som är tillåtet att göra medan man kör bil. Det blir nu förbjudet att hålla i mobilen medan man kör. Varannan svensk tror att den nya lagen kommer leda till färre antal olyckor i trafiken och fler än hälften uppger att de kommer känna sig tryggare. Av de som kör bil säger en tredjedel att de kommer använda sin mobil i mindre utsträckning när de kör. Detta visar en ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa.

Varje år skadas 20 000 personer till följ av trafikolyckor i Sverige varav ungefär 250 personer omkommer*. Sedan 2013 har det varit förbjudet att sms:a vid bilkörning men nu skärps lagen och det blir förbjudet att överhuvudtaget hålla i telefonen, eller annan kommunikationsutrustning, när du sitter bakom ratten. Den nya lagen är ytterligare en åtgärd som regeringen vidtar för att förbättra trafiksäkerheten på svenska vägar.

- När man är ute i trafiken så krävs all fokus på körningen och trafiken runt omkring en. Det finns en uppenbar risk att mobilen tar fokus från körningen och det räcker att man tittar bort några sekunder så kan man missa att fordonet framför stannat eller att någon går över vägen vilket kan resultera i en olycka, säger Tom Holmberg, motorspecialist på Trygg-Hansa.

Bland svenska bilister är kännedomen om den nya lagen hög, 9 av 10 känner till den varav 7 av 10 vet vad den innebär. Undersökningen visar att många bilister (70%) är oroliga för att andra bilförare ska hålla på med mobilen när de kör och orsaka en olycka. 3 av 4 bilister  är också oroliga när de åker med någon som håller på med mobilen medan de kör. När det kommer till huruvida bilister varit nära en olycka när de håller på med mobilen samtidigt som de kör bil uppger knappt 1 av 5 att de tappat kontrollen på grund av mobilen minst någon gång. Sms är den vanligaste orsaken till distraktion.

Lägre kännedom och oro bland yngre
Bland personer i åldrarna 18-29 år är kännedomen om den nya lagen lägre än i övriga åldersgrupper, 82 procent jämfört med genomsnittet (91 procent). Personer mellan 18-29 år är också de som i lägst utsträckning är oroliga för att andra bilister ska hålla på med mobilen när de kör och på grund av det orsaka en olycka (58 procent jämfört med snittet på 70 procent).

Det här innebär den nya lagen:
Från och med den 1 februari 2018 kommer det inte längre att vara tillåtet för en förare att använda en mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning genom att hålla den i handen under färd med motordrivet fordon.**

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1002 intervjuer genomförts under perioden 25 – 31 januari 2018. 762 av dessa kör bil regelbundet. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Svarsfrekvensen var 58%. Med bilist i texten ovan menas de som svarat att de kör bil regelbundet.

*https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/Olycksstatistik/Polisrapporterad-statistik/Nationell-statistik/

**http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/11/handerna-pa-ratten--inte-pa-mobilen/

För mer information, kontakta gärna:

Tom Holmberg, motorspecialist på Trygg-Hansa
Telefon: 0701-68 28 79, mail: tom.holmberg@trygghansa.se

Resultat från undersökningen:

 • På frågan om man känner till den nya lagen som träder i kraft den 1 februari 2018 och som rör användandet av mobiltelefon i samband med bilkörning svarar 91 % att man känner till den nya lagen. Sju av tio (71 %) vet vad den innebär.
 • 71 % instämmer helt, eller till stor del, i påståendet om är man är orolig för att andra bilförare ska hålla på med mobilen och orsaka en olycka i trafiken.
 • 79 % har någon eller flera gånger varit orolig när andra kör bil och håller på med mobilen och de åker med.
 • 56 % instämmer helt, eller till stor del, i påståendet om att de kommer att känna sig tryggare i trafiken i och med den nya lagen. 9 % kommer inte känna sig tryggare i trafiken.
 • 50 % instämmer helt, eller till stor del, i påståendet att den nya lagen kommer att leda till färre olyckor i trafiken. 6 % instämmer inte alls.
 • 83 % instämmer helt, eller till stor del, i påståendet att den nya lagen behövs. Bara 3 % instämmer inte alls. 
 • 35 % av bilisterna tror att den nya lagen kommer att medföra att de använder mobilen i mindre utsträckning när de kör bil. 16 % tror inte att de kommer att använda mobilen i mindre utsträckning när de kör bil. Hälften (48 %) menar att de inte använder mobilen när de kör bil.
 • 17 % av bilisterna har någon gång tappat kontrollen när de kört bil på grund av att de hållit på med mobilen. Av de bilister som tappat kontrollen så sms:ade 41 % och 24 % ringde.

Källa: Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

​Idag skärps lagen för vad som är tillåtet att göra medan man kör bil. Varannan svensk tror att den nya lagen kommer leda till färre antal olyckor i trafiken och fler än hälften uppger att de kommer känna sig tryggare. Av de som kör bil säger en tredjedel att de kommer använda sin mobil i mindre utsträckning när de kör.

Läs vidare »
Media no image

Verksamhetsanpassad försäkring ger ökad trygghet för Sveriges småföretagare

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2018 07:00 CET

Nu lanserar Trygg-Hansa nypaketerade företagsförsäkringar som automatiskt skräddarsys efter företagarens egen bransch och försäkringsbehov. Det nya försäkringsskyddet är enklare än någonsin att jämföra, skräddarsy och teckna.

Det finns ungefär 900 000 småföretagare i Sverige idag. Vilket försäkringsskydd man behöver skiljer sig åt beroende på vilken bransch man verkar i. De nya företagsförsäkringarna gör att det som företagare blir enklare att välja rätt försäkring då man endast behöver ange sitt organisationsnummer för att automatiskt bli erbjuden den försäkringslösning som är anpassad efter ens verksamhet. Allt är digitalt med stort fokus på tydlighet gentemot kund.

- Nu tar Trygg-Hansa ytterligare steg till att göra det enklare och tydligare för företagare genom att erbjuda skräddarsydda lösningar utefter bransch och behov. Försäkringsbehovet är till exempel inte detsamma för en teknisk konsult, en IT-konsult eller målare och där vill vi att det ska bli enklare för våra kunder att hitta rätt försäkring, säger Pierre Schuster, chef för företagsmarknad på Trygg-Hansa.

Trygg-Hansa lanserar de nya företagspaketeringarna den 18 januari.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Nu lanserar Trygg-Hansa nypaketerade företagsförsäkringar som automatiskt skräddarsys efter företagarens egen bransch och försäkringsbehov. Det nya försäkringsskyddet är enklare än någonsin att jämföra, skräddarsy och teckna.

Läs vidare »
Media no image

Fortnox och Trygg-Hansa satsar på insurtech för småföretagare

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 11:25 CET

Fortnox dotterbolag Fortnox Försäkringar startar ett samarbete med Trygg-Hansa inom försäkringsområdet. Till en början handlar det om att erbjuda företags- och motorförsäkringar till småföretagare. Första försäkringen kommer att kunna tecknas under våren.

Fortnox och Trygg-Hansa gör nu en gemensam satsning inom det växande området insurtech, som handlar om att förändra försäkringsbranschen med hjälp av digitala lösningar.

- Tillsammans med Trygg-Hansa kan vi erbjuda våra kunder försäkringslösningar som är skräddarsydda efter deras specifika behov och går att anpassa allt eftersom företaget förändras. Det här blir en viktig pusselbit i Fortnox ekosystem av molnlösningar som underlättar för Sveriges småföretagare, säger Nils Carlsson, vd på Fortnox.

Trygg-Hansa kommer att vara Fortnox Försäkringars samarbetspartner när det gäller företags- och motorförsäkringar.

- Trygg-Hansa arbetar intensivt med att omvandla oss till framtidens försäkringsbolag. Fortnox är ett företag som har kommit långt inom det digitala området och har en stark position när det gäller småföretagare. Samarbetet ger förutsättningar att ytterligare förenkla för småföretagen och erbjuder digitala och skräddarsydda försäkringslösningar för deras behov, säger Pierre Schuster, chef för företagsmarknad på Trygg-Hansa.

Vid frågor, kontakta gärna:
Pierre Schuster, chef för företagsmarknad på Trygg-Hansa
Tel: 070 168 20 47 Mail: pierre.schuster@trygghansa.se

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Fortnox dotterbolag Fortnox Försäkringar startar ett samarbete med Trygg-Hansa inom försäkringsområdet. Till en början handlar det om att erbjuda företags- och motorförsäkringar till småföretagare.

Läs vidare »
Media no image

En av fyra svenskar saknar önskat brandskydd

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 11:08 CET

Varje år omkommer ungefär 100 personer till följd av brand, men 2017 har hittills haft en hög andel bostadsbränder och redan i slutet av november hade 97 personer mist livet. I en ny undersökning uppger en av fyra svenskar att de tycker att de borde brandskydda sitt hem ytterligare, något som är extra viktigt inför jul då det brinner som mest.

Varje år ingriper räddningstjänster i landet vid över 6000 bostadsbränder, ungefär 16 bränder per dag. En ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Trygg-Hansa visar att svenskarna är bra på att installera brandvarnare, så många som 9 av 10 har en brandvarnare hemma. Dock uppger en fjärdedel av svenska folket att de anser att deras hem behöver brandskyddas ytterligare.

- Den mest drabbade tiden ligger framför oss. Mörkt ute tillsammans med ljushögtider som advents-, Lucia-och julmys är händelser som gör december till en av årets brandfarligaste månader, tätt följt av januari. Därför är det är viktigt att man gör det man kan för att skydda sig, de sina och sitt hem. Brandvarnare är basen, men det är även viktigt att ha brandfilt, brandsläckare och att brandöva hemma, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Flest bränder sker i köket
Hemmet är på många sätt värst drabbat av bränder då 9 av 10 dödsbränder sker i bostaden, och köket är den värsta platsen då 9 av 10 bränder börjar på spisen. Enligt undersökningen saknar varannan svensk tillgång till brandfilt i hemmet och bara en av tio har en timer på spisen.

Viktigt att brandöva hemma
Många brandövar på jobbet och i skolan men6 av 10 uppger att de inte ens tänkt på att man också bör behöva brandöva hemma och knappt 1 av 10 uppger att de gör det. Undersökningen visar också att lika få, alltså knappt 1 av 10 har en bestämd uppsamlingsplats om det skulle börja brinna och man behöver utrymma bostaden.

Det är viktigt att som privatperson både brandskyddar sitt hem inför en brand och brandövar för att veta hur man bäst kan agera vid en eventuell brand. Trygg-Hansas försäkringsexpert Håkan Franzén tipsar om hur du kan brandskydda ditt hem.

Brandskydd och brandrutiner för ett brandskyddat hem:

 • Se till att ni har en utrymningsplan och en bestämd uppsamlingsplats
 • Brandöva
 • Se till att brandvarnare, brandsläckare och brandfilt är på plats
 • Testa brandvarnaren regelbundet, gärna en gång i månaden

Källa: Trygg-Hansa

Lär dig brandöva hemma genom VR:
De flesta har brandövat i skolan eller på sin arbetsplats men få har brandövat i sina egna hem. Med Trygg-Hansas initiativ Brandkoll får man genom en 360-film uppleva hur det är att vara i ett brinnande hus samtidigt som man lär sig vad man ska göra om det börjar brinna.

För mer information och tillgång till undersökningen, kontakta gärna:
Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 075-243 26 76, mail: hakan.franzen@trygghansa.se

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1080 intervjuer genomförts under perioden 9 – 15 november 2017. Deltagarfrekvensen är 60 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Läs vidare »
Dexylvi5kbjkm7aztszy

Trygg-Hansa tecknar avtal med Mitsubishi Motors och Citroën

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2017 07:00 CET

Trygg-Hansa har tecknat avtal med MMC Bilar Sverige och FSC Bilar som är generalagent för märkena Mitsubishi Motors och Citroën.

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • hanna.axelsson@trygghansa.se
 • +46 70 168 32 82

Om Trygg-Hansa

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.