Media no image

Trygg-Hansa flyttar kundserviceverksamheten i Växjö till Malmö

Nyheter   •   Nov 14, 2017 15:00 CET

Under 2018 kommer Trygg-Hansa att flytta sin Kundserviceverksamhet från Växjö till Malmö. Totalt berörs ca 140 medarbetare av flytten. Samtliga berörda medarbetare erbjuds möjligheten att flytta med verksamheten till Malmö.

Under 2018 kommer Trygg-Hansa att flytta sin Kundserviceverksamhet för privatpersoner från Växjö till Malmö. Genom att samla Kundservicen på en ort är målet att jobba mer enhetligt med arbetssätt, processer, rekrytering och utbildning.

Beslutet om att konsolidera verksamheten inom privatmarknad till en ort är även ett resultat av allt färre inkommande samtal från kunder. De senaste åren har antalet telefonkontakter gått ned och den långsiktiga trenden visar att samtalen kommer att bli färre de kommande åren då kundmötet i allt högre utsträckning sker i digitala kanaler.

Flytten av verksamheten kommer att ske allt eftersom rekryteringar blir klara i Malmö, men planen är att förändringen ska vara klar under sommaren 2018. Ett tiotal roller inom Marknad, Företag och Skador berörs inte av flytten från Växjö till Malmö.

För mer info, kontakta gärna:
Hanna Axelsson, Kommunikationschef, Trygg-Hansa
Tel: 0701 683 282
Mejl: hanna.axelsson@trygghansa.se

Under 2018 kommer Trygg-Hansa att flytta sin Kundserviceverksamhet från Växjö till Malmö. Samtliga berörda medarbetare erbjuds möjligheten att flytta med verksamheten till Malmö.

Läs vidare »
Media no image

Nu ökar mängden inbrott - så skyddar du dig

Pressmeddelanden   •   Okt 27, 2017 06:00 CEST

Sex av tio svenskar oroar sig för inbrott i sitt hem*. Mörkrets intåg och många tomma hem under höstlovet är två anledningar till att inbrotten just nu ökar. Det sker i snitt 27 fler inbrott under höstlovsveckan jämfört med andra veckor. Endast vecka 48 är mer drabbad än höstlovsveckan, då sker det i snitt 30 fler inbrott vilket är en ökning med 39 procent jämfört med en genomsnittlig vecka visar statistik från Trygg-Hansa.

- Vi har den mest inbrottsfrekventa perioden på året framför oss men det finns metoder för att minska risken för inbrott. Grannsamverkan är det absolut bästa skyddet för att förhindra inbrott och något som vi på Trygg-Hansa starkt rekommenderar. Förutom att Grannsamverkan är effektivt för att minska inbrott och annan vardagsbrottslighet i ett bostadsområde, skapar samarbetet mellan grannar en ökad trygghet i området. För att få ett så bra skydd mot inbrott som möjligt är det också viktigt att se över dörrlås och kanske installera fönsterlås. Man kan också överväga att installera en säkerhetsdörr samt larm. Man bör även undvika att lägga värdefull egendom synlig, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert Trygg-Hansa.

Varannan ber grannarna hålla koll
Statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visar att de flesta inbrotten sker på dagen då människor är på jobbet**. Det är dock inte under dagtid på vardagar som människor oroar sig som mest. En ny undersökning genomförd av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa visar att bland de som oroar sig för inbrott är fler än sju av tio (76 procent) oroliga när de reser bort, och endast tio procent är oroliga på dagen. Varannan svensk (50 procent) ber därför sin granne att hålla koll när man reser bort. Det är också detta som visat sig ge bäst resultat för att hålla inbrottstjuvar borta. Enligt Samverkan mot Brott minskar Grannsamverkan inbrotten med 26 procent.

Enligt Trygg-Hansas undersökning tror tre av fyra (76 procent) att risken för inbrott ökar om man uppdaterar i sociala medier när man är bortrest. Var tredje svensk (29 procent) undviker därför att publicera inlägg i sociala medier under tiden de är bortresta.

- Det finns ingen styrkt koppling mellan att folk publicerar inlägg i sociala medier när de är bortresta och inbrott. Dock är det försiktighetsprincipen som bör gälla och vi råder alltid våra kunder att vara försiktiga, säger Håkan Franzén.

Så här gör du för att starta Grannsamverkan:

 • Kontakta dina grannar och hör om intresset för att starta Grannsamverkan finns
 • Om intresse för Grannsamverkan finns – hitta någon som kan tänka sig vara kontaktombud mot Polisen i er kommun
 • Kontakta din lokala polis på 114 14 och meddela att du vill starta Grannsamverkan
 • Källa: Trygg-Hansa, för mer information se: https://hemmet.trygghansa.se/inbrott/forebygg-inbrott/engagera-dig-grannsamverkan/

  Antalet inbrott i Sverige 2011-2016:
  2016: Höstlovsveckan: 99 Genomsnittlig vecka: 78
  2015: Höstlovsveckan: 111 Genomsnittlig vecka: 83
  2014: Höstlovsveckan: 115 Genomsnittlig vecka: 83
  2013: Höstlovsveckan: 96 Genomsnittlig vecka: 80
  2012: Höstlovsveckan: 99 Genomsnittlig vecka: 73
  2011: Höstlovsveckan: 117 Genomsnittlig vecka: 79
  Källa: Trygg-Hansas skadestatistik

  För mer information, kontakta gärna:
  Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
  Telefon: 075-243 26 76, mail: hakan.franzen@trygghansa.se

  *Om undersökningen:
  Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1 070 intervjuer genomförts under perioden 28 september till 4 oktober 2017. Deltagarfrekvensen är 56 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

  **https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/bostadsinbrott.html

  Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

  Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

  ​Under höstlovsveckan ökar antalet inbrott med 34 procent jämfört med en vanlig vecka, men det finns effektiva sätt att minska risken för inbrott, engagemang i Grannsamverkan är det främsta skyddet.

  Läs vidare »
  Media no image

  Nio av tio oroliga för att köra på vilt

  Pressmeddelanden   •   Okt 20, 2017 07:00 CEST

  I oktober och november sker flest viltolyckor i trafiken. Hittills har 41 000 viltolyckorskett runt om i landet i år, en ökning på nästan tio procent jämfört med samma period i fjol. 89 procent av Sveriges bilister har någon gång oroat sig för att köra på ett vilt djur men få väljer alternativa vägar som känns säkrare. Det visar en undersökning somNovus gjort på uppdrag av Trygg-Hansa.

  Kortare dagar, parningstider och jakt gör höstmånaderna oktober och november till de mest olycksdrabbade månaderna på året när det kommer till antal viltolyckor i trafiken. I fjol skedde 7 547 viltolyckor i oktober, endast november var mer olycksdrabbat med 9 119 viltolyckor. Under de senaste sju åren har flest viltolyckor rapporterats i Västra Götalands län (43 867). Minst skadedrabbat har Gotlands län (2 125) varit. Älgen är det farligaste djuret att kollidera med sett till personskaderisken och kollisioner med vildsvin är ofta de dyraste att reparera.

  – Under hösten råder det inte bara ökad risk för viltolyckor, årstiden innebär även att det blir mörkare och blötare vilket är faktorer som ytterligare ökar olycksrisken och gör det extra viktigt att tänka på hastigheten i trafiken. Även om det såklart är bra att hålla extra uppsikt på vägen när man kör är det ännu viktigare att anpassa farten efter de förhållanden som råder. Stoppsträckan påverkas av hur fort du kör och därför kan en lägre hastighet vara helt avgörande, säger Tom Holmberg, motorspecialist på Trygg-Hansa.

  Skadeförebygga genom att hålla uppsikt och sänka farten
  Omkring fem personer omkommer varje år till följd av en viltolycka. Majoriteten av de som kör bil (89 procent) uppger att de har känt sig oroliga för att köra på ett vilt djur enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Nästan varannan person (48 procent) svarar dessutom att oroat sig flera gånger. Svenskarna tar till olika metoder för att undvika att kollidera med ett vilt djur. Vanligast är att hålla extra uppsikt, vilket 80 procent uppger att de gör. Sju av tio (68 procent) sänker farten. Sydsverige, där Skåne och Blekinge län ingår, är den region där näst flest viltolyckor skedde förra året (6 897). Där uppger nästan var femte person (17 procent) att de väljer en alternativ körväg som känns mer säker för att undvika att köra på vilt. Flest viltolyckor skedde i Västra Götalands län (8 161), men där väljer bara sju procent en alternativ körväg.

  Viltstängsel ger känsla av ökad trygghet
  Viltstängsel är en metod för att minska viltolyckor på vägar där det råder hög risk för vilt på vägen. Stängslen verkar också fungera för att få bilister att känna sig tryggare på vägen. Nästan nio av tio bilister (86 procent) svarar i undersökningen att de känner sig säkrare att köra där det finns viltstängsel.

  – Det är viktigt att komma ihåg att även om det finns viltstängsel så elimineras inte risken för att djur finns på vägen. Stängsel kan ge oss en falsk trygghet att vi är utom fara, men det kan finnas djur som tagit sig ut på vägen genom trasiga partier eller vandrat från en öppning i slutet på stängslet. Det är därför viktigt att köra försiktigt oavsett om det finns stängsel eller inte, säger Tom Holmberg.

  En av tre osäker på vad försäkringen täcker vid viltolycka
  Undersökningen visar också att en dryg tredjedel av bilisterna (36 procent) inte vet hur deras försäkring gäller vid en viltolycka. Alla försäkringar täcker inte skador som kan uppstå i viltolyckor och det kan därför vara bra att kolla vad som gäller för ens egen försäkring. Skador på bilen som orsakats av en viltolycka regleras via vagnskadeförsäkringen vilken ersätter skador på bilen oavsett om du kört på vilt eller föremål.

  Under 2016 skedde 58 579* viltolyckor i Sverige och av dessa stod rådjur för merparten (76 procent) av olyckorna (44 629), följt av älg (5 874), vildsvin (4 757) och dovhjort (2 537). Trygg-Hansas skadestatistik visar att olyckor med rådjur har ökat med 28 procent under detta år jämfört med föregående år. Olyckor med vildsvin har ökat med 59 procent.

  Så undviker du viltolyckor:

  • Anpassa farten efter rådande förhållanden.
  • Håll uppsikt. Tänk på att om du ser ett djur på eller vid vägen kan det finnas fler djur i närheten.
  • Viltstängsel är ingen garanti för att det inte finns vilt på vägen – kör försiktigt oavsett om det finns stängsel eller ej.
  • Ladda ner en app, tex: Viltolyckan, som varnar om olycksdrabbade vägar där du bör köra extra försiktigt eller undvika.

  Om olyckan är framme:

  • Placera ut en varningstriangel för att undvika fler olyckor.
  • Markera olycksplatsen så att en jägare kan hitta platsen.
  • Ring 112 och anmäl olyckan. Att inte anmäla en viltolycka till polisen är ett brott.

  Källa: Trygg-Hansa

  För mer information, kontakta gärna:

  Tom Holmberg, specialist motorförsäkringar, Trygg-Hansa
  Telefon: 0701-68 28 79 Mail: tom.holmberg@trygghansa.se

  Om undersökningen:
  Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1 100 intervjuer genomförts under perioden 21-27 september 2017. Deltagarfrekvensen är 63 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

  Sammanställning av antal viltolyckor de senaste sju åren:*

  LÄN I SVERIGE ANTAL OLYCKOR 2010-2016 UTVECKLING 2010-2016 OLYCKA/DAG 2016
  Västra Götalands län 43867 158% 22,3
  Skåne län 29884 139% 15
  Kalmar län 19568 324% 13
  Stockholms län 17729 200% 10,2
  Jönköpings län 17102 150% 10,2
  Kronobergs län 15222 164% 9
  Östergötlands län 14605 483% 10
  Värmlands län 13959 192% 8,5
  Dalarnas län 12104 163% 6,8
  Uppsala län 11741 137% 6,5
  Södermanlands län 11274 186% 6,8
  Örebro län 9661 164% 5,8
  Gävleborgs län 8444 93% 4,5
  Hallands län 8427 72% 4,5
  Blekinge län 7788 176% 3,9
  Jämtlands län 6607 172% 3,8
  Västmanlands län 5548 183% 3
  Västernorrlands län 4631 83% 2,3
  Västerbottens län 4165 267% 2,5
  Norrbottens län 3589 31% 1,5
  Gotlands län 2125 660% 1,7

  *Statistik från Nationella viltolycksrådet, viltolycka.se

  Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

  Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

  I oktober och november sker flest viltolyckor i trafiken. Hittills har 41 000 viltolyckorskett runt om i landet i år, en ökning på nästan tio procent jämfört med samma period i fjol. 89 procent av Sveriges bilister har någon gång oroat sig för att köra på ett vilt djur men få väljer alternativa vägar som känns säkrare.

  Läs vidare »
  Media no image

  ​​Fredagen den 13:e är här - känn dig trygg

  Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2017 13:33 CEST

  Fredag den 13:e är här och vidskepliga personer blir kanske extra försiktiga för att undvika olyckor. Den speciella fredagen som under 2017 infaller två gånger har sedan länge rykte om sig att vara en otursdag, men ny statistik från Trygg-Hansa visar det inte stämmer.

  - Fredagen den 13:e skiljer sig inte märkbart i skadestatistiken jämfört med andra fredagar. Förutom att slå hål på orosmyten om fredag den 13:e kan vi genom att titta på skadestatistik även förstå vår samtid, se trender och arbeta skadeförebyggande vilket vi hoppas kan hjälpa människor att skingra eventuell oro, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

  Trygg-Hansa har analyserat skadeanmälningar under de gångna sju åren och jämfört antal skador som sker på fredagar i relation till fredagar som infaller den 13:e. Statistiken visar att det i de flesta fallen sker färre skador under fredag den 13:e jämfört med andra fredagar, exempelvis sker det fem procent färre kollisioner och 13 procent färre vattenskador denna dag.

  Mindre otur i söder
  Tittar man på regionala skillnader under fredagen den 13:e jämfört med en annan fredag på året, så verkar skåningarna ha marginellt mindre otur (-4,6 procent) än boende i Stockholm (+1,7 procent), Norrland (+3 procent) och Västra Götaland (+4,5 procent).

  Drulleskador är överrepresenterade i skadestatistiken och topp tre av drulleärenden är följande:

  • Mobiltelefon (många tappas i toaletten, hamnar i diskmaskinen etc)
  • Glasögon
  • Dator

  För mer information, kontakta:
  Håkan Franzèn, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-HansaTelefon: 070-168 33 87 Mejl: hakan.franzen@trygghansa.se

  Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

  Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

  Fredag den 13:e är här och vidskepliga personer är kanske extra försiktiga idag för att undvika olyckor. Men det behövs inte.

  Läs vidare »
  Media no image

  Råttsaneringarna ökar - men ny teknik ska bekämpa problemet

  Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:00 CEST

  Oktober är tiden då flest försäkringsärenden om råttsanering anmäls i Sverige. Detta visar ny statistik från Trygg-Hansa och saneringsföretaget Nomor. I år förväntas antalet råttsaneringar dessutom nå nya rekord. Men ny teknik från Nya Zealand ska med hjälp av kolsyra fånga råttorna.

  Sedan 2011 har antalet råttsaneringar ökat explosionsartat och i år förväntas nya rekord.Trygg-Hansas partner Nomor gjorde i fjol drygt 26 000 råttsaneringar runt om i landet. I år beräknas den siffran att landa på över 30 000 saneringar, vilket motsvarar en ökning på över 20 procent under det senaste året.

  – Det är väldigt mycket råttor i år och det syns på antalet anmälningar vi får in. Värst är det i storstäderna. Anledningen till att andelen råttsaneringar ökar är dels på grund av de kommer fram för att njuta av höstens fallfrukt och för att höstkylan gör att råttor och möss vill komma in i värmen i våra hus, säger Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

  Då en sanering ofta kräver ett flertal besök brukar kostnaden landa på minst ett par tusen kronor. Därför är det viktigt att vara rätt försäkrad och att tänka på vad man själv kan göra för att undvika dessa problem som kan kosta både tid och pengar.

  Ny teknik med kolsyra fångar råttorna
  Nomor använder flera typer av fällor för att bli av med skadedjur och provar hela tiden ny teknik. Det är viktigt att dessa nya tekniker och metoder är miljöeffektiva och hållbara.

  – En ny teknik som vi använder för att fånga råttor är en fälla som drivs med kolsyra och är en ny populär uppfinning från Nya Zealand. Det är en station där ett lockmedel lockar in råttan, och när råttan sticker in huvudet där lockmedlet sitter får den ett slag i bakhuvudet av fällan som drivs av en kolsyrepatron. Fällan fungerar väldigt bra och är godkänd av Naturvårdsverket, säger Andreas Olsson, operativ driftchef på Nomor.

  Skadedjurssaneringarna ökar i år
  Utöver kyla och utbudet av fallfrukt finns andra faktorer som bidrar till årets ökning av råttor. Detta är till exempel sprängningar och byggnation i storstäder, undermålig sophantering och att sommaren varit fördelaktig klimatmässigt. Även mängden saneringar av vägglöss ökar under hösten och vintern. Ökningen av vägglöss påverkas bland annat av hur mycket vi reser.

  Statistik på antal råttsaneringar som Nomor har gjort, år för år.

  2011 6 917
  2012 8 363
  2013 11 756
  2014 15 231
  2015 20 051
  2016 26 206 
  2017 hittills 18 084
  Prognos 2017 helår: 28 000 - 32 000
  Källa: Nomor och Trygg-Hansa 

  Statistik på antal saneringar av vägglöss som Nomor har gjort, år för år.

  2011 3 077
  2012 6 412
  2013 8 846
  2014 13 273
  2015 16 005
  2016 20 342
  2017 (jan-aug) 12 837
  Prognos 2017 helår: 21 000 -23 000 då anmälningarna tenderar att öka under höst/vinter.
  Källa: Nomor och Trygg-Hansa

  Tips för hur du undviker råttor i din bostad:

  Säkerställ att området kring och i fastigheten inte erbjuder alternativa födokällor:

  • Plocka bort fallfrukt från trädgården.
  • Håll rent och se till att sopkärl är väl tillslutna och med lock så att soporna är oåtkomliga för gnagare.
  • Undvik att ha mat för husdjur utomhus. En del av denna husdjursföda innehåller dessutom vitamin K1 vilket är motgiftet till de preparat som är godkända för råttsanering i Sverige.
  • Undvik fågelmatning i trädgården under vinterhalvåret.
  • Ha inte mat framme inomhus som inte förvaras i slutna behållare.
   Källa: Trygg-Hansa

  Säkerställ att området kring och i fastigheten inte erbjuder skydd/boplatser:

  • Skär ner buskage och växtlighet som är direkt intill fastigheten då detta erbjuder skydd för gnagare.
  • Städa bort bråte som exempelvis plankor/tegelpannor och annat kring fastigheten som kan erbjuda skydd för gnagare.
  • Se till att portar och dörrar hålls stängda och har en släplist som minimerar att gnagare tar sig in.
  • Se till att springor, håligheter och andra mindre utrymmen tätas för att minimera risken för angrepp av gnagare. Som regel kommer en råtta genom ett hål som är stort som en femkrona.
  • Säkerställ att rör för avlopp och ventilation är tätade när de går in i fastigheten och även mellan olika utrymmen.
  • Dubbelkolla att alla avloppsbrunnar är försedda med galler som är fastmonterade.
   Källa: Trygg-Hansa

  Tips för att undvika att få med vägglöss hem från resan:

  • Vägglöss kan inte ta sig igenom plast så ta med dig några plastpåsar att lägga kläder och andra saker i.
  • Ta med en ficklampa och ett förstoringsglas (eller använd din smarta mobil), med hjälp av dessa kan du snabbt kontrollera sängen på din destination.
  • Förvara inte väskan nära sängen eller på golvet på hotellrummet.
  • Tvätta alltid dina kläder (helst i 60 grader) efter en resa eller när du shoppat second hand, lägg inte in dem direkt i din garderob
  • Kan du inte tvätta plagget? Lägg in det i frysen.
   Källa: Trygg-Hansa

  Kontakta ditt försäkringsbolag eller ett saneringsföretag om du känner dig osäker.

  För mer information, kontakta gärna:
  Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
  Telefon: 075-243 26 76, mail: hakan.franzen@trygghansa.se

  Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

  Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

  Läs vidare »
  Media no image

  Trygg-Hansas alkoboj prisas av IQ

  Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2017 14:03 CEST

  Nu blir Alkobojen ett IQ-projekt. IQ delar ut diplom till Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa, för att uppmärksamma att deras satsning på alkobojar runt om Sverige blivit IQ-projekt nummer 1259. Syftet med Alkobojen är att uppmärksamma människor kring riskerna med att bada berusad och att få personer som har druckit alkohol att tänka till en extra gång innan de badar.


  Alkobojen, som lanserades veckan innan midsommar 2017, är en låda som fästs på Trygg-Hansas ordinarie livbojar vid tolv olika populära badplatser runt om i Sverige. Genom att blåsa i alkomätaren på lådan går det att kontrollera sin eventuella promillenivå. Sedan starten har det totalt genomförts 656 alkotester som bland annat visar att knappt fyra av tio som använd alkoholbojen varit alkoholpåverkade.

  – Vi är verkligen glada att vår satsning på alkobojar runt om i Sverige nu blir ett IQ-projekt. Att öka förståelsen kring varför alkohol och bad inte hör ihop är en väldigt viktig fråga för oss på Trygg-Hansa och jag hoppas att vårt arbete med alkobojar leder till färre alkoholrelaterade olyckor på våra badplatser, säger Alexandra Gahnström, försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

  Ett IQ-projekt är ett bra exempel på en aktivitet som förebygger eller begränsar alkoholens skadeverkningar. Syftet med IQ-projekten är också att sprida dem vidare som goda exempel så att fler kan göra mer. Trygg-Hansas satsning på alkobojar blir IQ-projekt nummer 1259.

  – Trygg-Hansa har på ett nytt och innovativt sätt lyft riskerna med att bada i samband med alkoholkonsumtion. För oss på IQ var det självklart att detta skulle bli ett IQ-projekt, säger Sara Dinwiddie, ansvarig för IQs nätverk.

  Läs mer om IQ-projekt 1259 här: http://www.iq.se/sv/iq-natverk/iq-projekt?id=2726

  För ytterligare information:

  Sara Dinwiddie, ansvarig för IQs nätverk, 076-865 25 70 alt e-post: sara@iq.se

  Alexandra Gahnström, försäkringsexpert på Trygg-Hansa, 070-168 35 72, e-post:alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

  ______________________________________________________________

  *IQ är en organisation som verkar för ett smartare förhållningssätt till alkohol. IQs verksamhet består av kommunikationsinsatser, rapporter och undersökningar inom aktuella alkoholfrågor samt ett rikstäckande nätverk av aktörer inom alkoholområdet. IQ är ett fristående dotterbolag till Systembolaget. Läs mer på IQ.se.

  Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

  Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

  Nu blir Alkobojen ett IQ-projekt. Syftet med Alkobojen är att uppmärksamma människor kring riskerna med att bada berusad och att få personer som har druckit alkohol att tänka till en extra gång innan de badar.

  Läs vidare »
  Media no image

  50 000 elever kan vara utan nödvändigt stöd i skolan i höst

  Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 07:00 CEST

  Idag lever mellan fem och sju procent av barn och ungdomar i Sverige med någon form av NPF-diagnos, som till exempel ADHD och autismspektrumtillstånd. I Trygg-Hansa och Riksförbundet Attentions undersökning, som besvarats av drygt 1 800 föräldrar bland Attentions medlemmar, svarar åtta av tio föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) att de är missnöjda med det stöd deras barn får i skolan.

  Trygg-Hansa försäkrar hälften av alla individuellt försäkrade barn och har dagligen kontakt med föräldrar till barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

  - Kombinationen bristande samhällsresurser och samordning gör att många barn och unga med NPF inte får den hjälp de behöver och det kan vara väldigt svårt att komma tillbaka till skolan efter ett långt sommarlov. Det är hög tid nu att agera för att vända denna dystra trend, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

  Drygt sju av tio föräldrar (71 procent) uppger i undersökningen att deras barn under det senaste året varit frånvarande från skolan av andra skäl än sjukdom eller beviljad ledighet. Femton procent av barnen har varit borta från skolan i minst fyra veckor, i vissa fall upp till ett år eller ännu längre. I en statlig utredning kring problematisk skolfrånvaro framkom att barn och unga med NPF är i riskzonen och Skolinspektionen har i anmälningsärenden som rör omfattande frånvaro uppmärksammat en överrepresentation av elever med NPF-diagnos.

  Stötta med information och vägledning
  För att hjälpa föräldrar att ta ett helhetsgrepp om sin situation och vägleda i frågor som rör samhällets skydd har Trygg-Hansa tagit fram tjänsten Familjehjälpen. Genom Familjehjälpen kan man få information av vilket stöd man i familjen har rätt till, vilka ersättningar som finns och vart man kan vända sig i olika situationer.

  - Många föräldrar vi pratar med beskriver samhällets och skolans stöd som en djungel. De upplever att de verkligen måste slita för att få information och få igenom det stöd som barnet har rätt till. I en redan utsatt situation blir stressen enorm, och där kan Familjehjälpen fungera som ett bollplank och stöd, säger Linda Janze på Familjehjälpen.

  De främsta orsakerna till att barn med NPF är frånvarande från skolan upplevs vara att barnet inte orkar med skolarbetet (66 procent), bristande stöd i undervisningssituationen (61 procent) och otillräcklig kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (61 procent). Och bristen på rätt stöd påverkar inte bara barnen. Sju av tio föräldrar uppger att de fått sämre hälsa på grund av att skolsituationen inte fungerat, drygt hälften (51 procent) att de bråkat inbördes i familjen och fått försämrade relationer till varandra och drygt hälften (51 procent) att de fått gå ned i arbetstid för att stödja barnet.

  I stället för en nystart och att se fram emot att träffa alla klasskompisarna kan skolstarten vara ångestladdad för många elever och föräldrar. Under vecka 36 öppnar Familjehjälpen därför en direktchatt dit Trygg-Hansas kunder med barnförsäkring kan höra av sig för att få stöd och vägledning av experter.

  För mer information, vänligen kontakta:

  Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa
  alexandra.gahnstrom@trygghansa.se, 0701-68 35 72.

  Linda Janze, Familjehjälpen på Trygg-Hansa
  Linda.janze@trygghansa.se, 0701-68 36 83.

  * enligt statistik framtagen av Skolverket.

  Mer statistik från undersökningen:

  • I stort sett alla (99 procent) av föräldrarna som deltagit i undersökningen anser att barnet är i behov av extra anpassning eller särskilt stöd för att klara målen för undervisningen. Bara 16 procent av föräldrarna anser att deras barns lärare har tillräckliga kunskaper för att kunna anpassa undervisningen till barnets behov.
  • Av de föräldrar som anser att deras barn inte fått det stöd som det behöver, är det vanligast att det har påverkat barnets skolgång på följande sätt: ovilja att gå till skolan (63 procent), eftersläpning i andra ämnen (63 procent), psykisk ohälsa (56 procent), frånvaro (50 procent) och sänkt betyg (50 procent).
  • Bortsett från de föräldrar som har barn som går i en årskurs eller skolform där betyg inte sätts, uppger hälften av föräldrarna att deras barn inte har godkända betyg i svenska, engelska och matematik.
  • Drygt åtta av tio (82 %) av föräldrarna som svarar att deras barn får det stöd det behöver för att klara undervisningsmålen uppger att det beror på enskilda lärares kunskaper och bemötande.
  • Bara 11 procent av föräldrarna upplever att elevhälsan har tillräcklig kompetens om NPF.
  • Närmare åtta av tio (77 %) bedömer att ”mer kunskap i skolan om NPF” hade kunnat förebygga frånvaro medan drygt sju av tio (72 %) svarar ”en mer anpassad pedagogik” och drygt sex av tio (62 %) ”mindre grupper”.

  Om undersökningen
  Webbundersökningen genomfördes i maj 2017 bland Riksförbundet Attentions medlemmar och totalt 1860 svar inkom. Av de svarande har 30 procent en dotter och 69 procent en son (1% ville ej uppge). Av de svarandes barn har 78 procent ADHD/ADD, 56 procent autismspektrumtillstånd eller Aspbergers syndrom, 4 procent Tourettes syndrom, 9 procent språkstörning, 4 procent har även utvecklingsstörning och 16 procent annan funktionsnedsättning. Av de svarandes barn går 76 procent i grundskolan, 6 procent i resursskolan och 14 procent i gymnasieskolan. De svarande kommer från hela landet.

  Om Familjehjälpen
  Familjehjälpen är en kostnadsfri service som erbjuder vägledning och information gällande samhällsskyddet till Trygg-Hansas kunder med barnförsäkring. Barnet behöver ingen diagnos, och kunden kan få vägledning oavsett om barnet får ersättning från försäkringen eller inte. Det kan både röra sig om ett kortare samtal där man behöver svar på enstaka frågor eller om en mer komplex problematik som kräver flera samtal och mer vägledning.

  Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

  Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

  Nu är höstterminen igång, och drygt en miljon* elever beräknas ha börjat ett nytt skolår. Av dessa har mellan fem till sju procent, alltså ungefär 50 000 elever, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, och många behöver extra stöd för att klara undervisningen. Men bristen på kunskap och stöd leder för många elever i stället till psykisk ohälsa, mobbning, frånvaro och ovilja att gå i skolan.

  Läs vidare »
  Media no image

  Alkobojen ska få badglada Popaganda-besökare att tänka till

  Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 13:00 CEST

  Under sommaren har badsugna stockholmare kunnat testa om de är badklara innan de hoppar i vattnet med hjälp av Trygg-Hansas initiativ Alkobojen. Mätningarna har visat att nära fyra av tio (37 procent) av de som använt Alkobojen har varit alkoholpåverkade vid tillfället. Som ett nästa steg i Trygg-Hansas vattensäkerhetsarbete kommer nu Alkobojen till festivalen Popaganda i Stockholm, där festivalbesökare kommer att kunna testa om de är redo för ett dopp.

  I juni i år lanserade Trygg-Hansa det förebyggande initiativet ”Alkobojen” som syftar till att få personer som druckit alkohol att tänka till en extra gång innan de badar. På tolv platser runt om i landet där fest och bad är vanligt förekommande på sommaren fick Trygg-Hansas livbojar sällskap av en ”alkoboj”, en specialbyggd låda med en alkomätare. Under sommaren har 576 avläsningar registrerats runt om i Sverige, och av dessa skedde 183 stycken i Stockholmsområdet – en ort som är något mindre benägen att inta alkohol nära bad, i alla fall om man ska tro Alkobojarnas statistik*.

  - Många stockholmare rör sig i närheten av vatten under sommaren, och nästan fyra av tio som testat vår Alkoboj har varit påverkade av alkohol. Tidigare statistik visar också att nära fyra av tio tycker att det är okej att dricka alkohol i samband med bad, och speciellt unga personer har en mer liberal inställning till att kombinera alkohol med bad, säger Alexandra Gahnström, talesperson vattensäkerhet på Trygg-Hansa.

  I Stockholm går Alkobojar att hitta vid Tantolundens bad samt vid Hornsbergs strand. Flest avläsningar i Stockholm har skett på kvällen mellan klockan 19.00 och 01.00, med extra mycket aktivitet kring klockan 21.00 och 24.00. Mest frekvent användning av Alkobojarna i sommar ser vi inte helt oväntat på natten mellan lördag och söndag, men vi ser även något mer otippat att många använt Alkobojen på vardagsmorgnar. Dock är merparten av dessa avläsningar negativa, det vill säga personen ifråga är inte alkoholpåverkad vid tillfället.

  Alkobojen på Popaganda
  Förra året drunknade 115 personer i Sverige, och enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet har hälften av de som drunknar alkohol i blodet. Som en del i arbetet med att upplysa om ökad vattensäkerhet kommer nu Alkobojen till festivalen Popaganda som pågår mellan den 1–2 september på Eriksdalsbadet vid Skanstull i Stockholm. Likt andra festivaler drar Popaganda festsugna deltagare och konsumtion av alkohol sker i närheten av badmöjligheter.

  - Vi hoppas att vår närvaro på Popaganda kan bidra till att de som besöker festivalen tänker till en extra gång innan de tar ett dopp i festivalområdets pool eller i den närliggande Årstaviken, sägeer Alexandra Gahnström.

  Sammanfattning kring användandet av Alkobojen i Stockholm 2017*

  AntalProcent av totalen
  Avläsningar i Stockholmsområdet183
  Avläsningar som visade på alkoholpåverkan6837%
  Avläsningar som inte visade på alkoholpåverkan11563%
  Avläsningar i Sverige totalt576
  Avläsningar som visade på alkoholpåverkan24242%
  Avläsningar som inte visade på alkoholpåverkan33458%


  För mer information, kontakta gärna:
  Alexandra Gahnström, Vattensäkerhetsexpert, Trygg-Hansa
  Telefon: 070-168 35 72 Mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

  Källa: Trygg-Hansa, SLS, Novus.

  Om undersökningen:
  Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år och syftet med undersökningen är att undersöka hur inställningen till vattensäkerhet och alkohol ser ut. Totalt har 1008 intervjuer genomförts under perioden 24-31 maj 2017. Deltagarfrekvensen är 58 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

  Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

  Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

  Under sommaren har badsugna stockholmare kunnat testa om de är badklara innan de hoppar i vattnet med hjälp av Trygg-Hansas initiativ Alkobojen.Mätningarna har visat att nära fyra av tio (37 procent) av de som använt Alkobojen har varit alkoholpåverkade vid tillfället. Nu kommer Alkobojen till Popaganda.

  Läs vidare »
  Media no image

  Många onödigt oroliga för inbrott och brand på semestern

  Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 13:05 CEST

  Varannan person har någon gång oroat sig för att något ska hända deras hem – och nu under slutspurten av semestern är oron som störst. Framför allt är det inbrott och brand som oroar, och i förlängningen att förlora värdesaker som foton och minnesföremål. Men enligt statistik från Trygg-Hansa är oron obefogad.

  Sju av tio av de som någon gång oroatsig för att något ska hända deras hem är som mest oroliga under semestern. Detta visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Trygg-Hansa. Trygg-Hansas skadestatistik från fjolåret visar dock att det till skillnad från brand och inbrott var drulleskador som stod för den största andelen anmälda skadeärenden inom hemförsäkring. Inbrott/stöld var tredje vanligast bland de inkomna ärendena under 2016. Statistiken visar också att vattenskador var fyra gånger så vanligt jämfört med brand, trots detta är det endast fem procent som oroar sig för vattenskador.

  – Det är tydligt att det skiljer sig mellan vad många oroar sig för och vad skadestatistiken faktiskt visar. Folk är generellt oroliga för sina hem när de åker på sommarsemester men det är i mångt och mycket en obefogad oro. Det är faktiskt vanligare att något händer på själva resan. Vi kan se en period på året då inbrotten ökar och det är oktober – december. Inbrotten ökar också något under sportlovet. Att inbrotten ökar under dessa perioder beror på att tjuvarna kan göra inbrott i skydd av mörkret. Att just inbrott och brand är de skador som flest oroar sig för bottnar sig troligtvis i att saker med affektionsvärde kan försvinna, säger Håkan Franzèn, försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

  Mest oroliga för att förlora foton/minnesföremål
  Föremål med affektionsvärde, såsom foton och minnesföremål toppar listan på vad vi oroar oss mest för att förlora från hemmet. 42 procent av de tillfrågade anser att fotografier och minnesföremål är det mest värdefulla i hemmet. Endast tre procent av de tillfrågade svarar att de har dokumenterat alla värdesaker i hemmet för att kunna förse försäkringsbolag vid behov. Undersökningen visar också att fyra av tio inte har koll på sitt lösöre, det vill säga det totala värdet av sina lösa och fasta egendomar. Helt full koll på sitt lösöre är det endast sex procent som har.

  Ny tjänst sparar dina minnen
  Datorn tycks vara det vanligaste stället där man sparar foton och kopior på minnesföremål. Endast en dryg fjärdedel sparar ner foton i molntjänster, vilket gör att tre av fyra riskerar att helt förlora dessa värdesaker vid en eventuell olycka eller inbrott. För att underlätta för privatpersoner att spara det mest värdefulla hemma, som kopior på foton och andra minnesföremål, erbjuder nu Trygg-Hansa sina kunder en ny tjänst, där foton och dokumentation kan sparas i molnet, med förhoppningen att minska oron i vardagen för många.Lagringsutrymmet är 250GB och är kostnadsfritt under ett år.

  – Viktigt att komma ihåg är att även datorn eller fotoalbumet kan förstöras i exempelvis en vattenskada eller brand och att det därför är viktigt att spara det där det inte kan försvinna eller förstöras. Förhoppningen är att den nya molntjänsten lättar lite på orostrycket för många, då bilder och minnen kan lagras i molnservern istället, säger Håkan Franzèn.

  Undersökningen i korthet:

  • 94 % har en hemförsäkring
  • 49 % har någon gång känt sig orolig för att något ska hända sin bostad
  • 71 % oroar sig för att det ska hända något när de är bortresta på semester, 10 % när de sover på natten och nästan lika många (9 %) oroar sig när de befinner sig på jobbet
  • Bland de som någon gång känt sig orolig för att något ska hända sin bostad, är 48 % oroliga för inbrott och 39 % för brand
  • 42 % anser att fotografier/minnesföremål är det mest värdefulla i hemmet och 12 % anser att dator/surfplatta/USB-minne är det mest värdefulla i hemmet
  • 46 % är mest oroliga för att bli av med eller förlora fotografier/minnesföremål
  • 41 % har ingen aning om värdet av sitt lösöre
  • 55 % har inte dokumenterat sina värdesaker i hemmet för att kunna förse sitt försäkringsbolag vid behov
  • 54 % sparar sina fotografier på datorn och 46 % i en hårddisk/USB. Därefter sparar man helst i fotoalbum (41 %) och i mobilen (35 %) följt av molntjänster (27 %)
  • 33 % av de som har dokumenterat sina värdesaker sparar dokumentationen på en hårddisk eller USB, 22 % sparar i molntjänster

  Vanligaste hemförsäkringsärenden enligt Trygg-Hansas statistik under 2016:

  1. Drulle
  2. Reseskada-Olycksfall
  3. Stöld
  4. Vattenskada
  5. Maskinskada*
  6. Cykelstöld
  7. Brand, Naturolycka

  * Här ingår till exempel skada av hushållsmaskiner och förstörda livsmedel i kyl och frys.

  För mer information, kontakta:
  Håkan Franzèn, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
  Telefon: 070-168 33 87 Mejl: hakan.franzen@trygghansa.se

  Om undersökningen:
  Undersökningen har genomförts av Novus, på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1069 intervjuer genomförts under perioden 29 juni till 5 juli 2017. Deltagarfrekvens 59 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

  Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

  Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

  Varannan person har någon gång oroat sig för att något ska hända deras hem – och nu under slutspurten av semestern är oron som störst. Men enligt statistik från Trygg-Hansa är oron obefogad.

  Läs vidare »
  Media no image

  Starkt halvårsresultat för Codan/Trygg-Hansa

  Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2017 08:13 CEST

  Nedan följer en kort summering över Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansas halvårsresultat 2017:

  • Nettopremieinkomsterna låg på 1.064 miljoner pund i Skandinavien och steg med 1 % till en fast växelkurs jämfört med samma period förra året (H1 2016: £965m rapporterat)
  • Underwritingresultatet för första halvåret 2017 var 162 miljoner pund (H1 2016: £96m)
  • Totalkostnadsprocenten (COR) var 81,9% (H1 2016: 88,5%)

  Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA Group. Det fullständiga pressmeddelandet om RSA Groups halvårsresultat samt information om Skandinavien kan du läsa här:
  https://www.rsagroup.com/news/press-releases/2017/2017-interim-results/

  Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

  Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

  Nedan följer en kort summering över Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansas halvårsresultat 2017. Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA Group. Det fullständiga pressmeddelandet om RSA Groups halvårsresultat samt information om Skandinavien kan du läsa här:

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • tdrehajckpnna.nnwfaxelssonhugg@trygghansoca.se
  • +46 70 168 32 82

  Om Trygg-Hansa

  Om Trygg-Hansa

  Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

  Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.