Codan/Trygg-Hansa presenterar halvårsresultatet för 2018

Pressmeddelanden   •   Aug 02, 2018 08:14 CEST

Nedan följer en kort summering över Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansas halvårsresultat 2018:

 • Nettopremieinkomsterna låg på 1,057 miljoner pund i Skandinavien och steg med 1 % till en fast växelkurs jämfört med samma period förra året (H1 2017: £1,064m rapporterat)
 • Underwritingresultatet för första halvåret 2018 var 112 miljoner pund (H1 2017: £162m)
 • Totalkostnadsprocenten (COR) var 87,6% (H1 2017: 81,9%) i enlighet med den brittiska användningen av den internationella räkenskapsstandarden (IFRS)

Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA Group. Det fullständiga pressmeddelandet om RSA Groups halvårsresultat samt information om Skandinavien kan du läsa här: https://www.rsagroup.com/news/press-releases/2018/2018-interim-results/

Vid frågor, vänligen kontakta:
Hanna Axelsson, Kommunikationschef, Trygg-Hansa
Tel: 070-168 32 82, hanna.axelsson@trygghansa.se

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

​Nedan följer en kort summering över Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansas halvårsresultat 2018: •Nettopremieinkomsterna låg på 1,057 miljoner pund i Skandinavien och steg med 1 % till en fast växelkurs jämfört med samma period förra året •Underwritingresultatet för första halvåret 2018 var 112 miljoner pund •Totalkostnadsprocenten (COR) var 87,6%

Läs vidare »

Fredagen den 13:e ingen otursdag

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2018 09:13 CEST

Fredagen den 13:e är sedan länge känd som en otursdag bland mer eller mindre vidskepliga personer. Men det finns ingen anledning till oro – den här fredagen kommer inte bringa mer otur än någon annan fredag, enligt ny statistik från Trygg-Hansa.

I år infaller fredagen den 13:e två gånger, den 13 april och den 13 juli. Vidskepliga personer är kanske extra försiktiga denna mytomspunna dag, men det finns inga bevis för att fredagen den 13:e faktiskt är en otursdag. I alla fall inte enligt Trygg-Hansa som har analyserat samtliga skadeanmälningar 2011-2018 och jämfört antalet skador som sker på fredagar i relation till de som sker på fredagar som infaller den 13:e.

- Vår skadestatistik visar att fredagen den 13:e inte skiljer sig märkbart från andra fredagar under året. Det varierar dock mellan skadetyperna, medan exempelvis inbrott och transportskador ökar något, minskar exempelvis kollisioner och vattenskador, säger Joseph Borenstein, presschef på Trygg-Hansa.

Skillnad i otur mellan länen
I de flesta av Sveriges 21 län minskar antalet skador fredagen den 13:e jämfört med andra fredagar, men några län tycks vara mer otursdrabbade än de andra. I Blekinge, Jämtland, Jönköping, Kronoberg, Stockholm, Värmland, Västra Götaland och Östergötland ökar antalet skador något på otursdagen.

För mer information, kontakta gärna:
Joseph Borenstein, presschef, Trygg-Hansa
Telefon: 0701-68 32 25, mail: joseph.borenstein@trygghansa.se

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Fredagen den 13:e är sedan länge känd som en otursdag bland mer eller mindre vidskepliga personer. Men det finns ingen anledning till oro – den här fredagen kommer inte bringa mer otur än någon annan fredag, enligt ny statistik från Trygg-Hansa.

Läs vidare »

Trots kritiken – stort förtroende för svensk förlossningsvård

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2018 09:12 CEST

Juli är den månad då flest barn föds i Sverige, vilket innebär högt tryck på förlossningsavdelningarna mitt under semesterperioden. Närmare varannan småbarnsförälder oroade sig för att något skulle hända barnet under förlossningen och närmare var fjärde oroade sig för att inte få plats på det sjukhus de önskat, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Samtidigt har åtta av tio småbarnsföräldrar ganska eller mycket stort förtroende för svensk förlossningsvård.

Förlossningsvården har högsäsong under sommarmånaderna, vilket är en utmaning för förlossningsenheterna eftersom många barnmorskor då har semester. Exempelvis pekar prognosen från Stockholms läns landsting på att antalet födslar i juli kan komma nära att slå i taket för vad sjukhusen i länet har kapacitet för. Samtidigt är förtroendet för svensk förlossningsvård högt, enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa. Närmare åtta av tio svenskar som fått barn de senaste fyra åren uppger att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för svensk förlossningsvård.

- Trots att förlossningsvården fått en hel del kritik de senaste åren, både av föräldrar och av barnmorskor, är förtroendet för förlossningsvården mycket hög. Svensk förlossningsvård håller hög klass och våra barnmorskor är oerhört kompetenta. Många blivande föräldrar oroar sig dock för att inte få plats på det sjukhus de önskat eller att personalen inte ska ha tillräckligt med tid för dem, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Enligt Trygg-Hansas undersökning oroade sig närmare varannan (46 procent) småbarnsförälder för att något allvarligt skulle hända barnet under förlossningen. Drygt var fjärde (29 procent) oroade sig för att komplikationer under förlossningen skulle medföra besvär för barnet efter födseln och närmare var fjärde (24 procent) var orolig för att inte få plats på det sjukhus som de önskat. Av de småbarnsföräldrar som bor i Stockholm uppger fler än var tredje (35 procent) att de oroade sig för att bli skickade till ett annat sjukhus.

Var femte saknar gravidförsäkring
Var tredje småbarnsförälder uppger att de oroade sig för att någonting allvarligt skulle hända barnet under graviditeten. Samtidigt uppger var femte att de inte hade en gravidförsäkring under graviditeten, medan knappt var tredje (32 procent) uppger att de hade en gratisförsäkring och drygt var tredje (38 procent) att de hade en betalförsäkring. Sex av tio (60 procent) vet inte vad som skiljer en gratisförsäkring och en betalförsäkring.

- Då komplikationer är ett stort orosmoment för blivande föräldrar kan det vara tryggt att veta att man genom en gravidförsäkring kan få hjälp och ersättning om något inträffar. En gratisförsäkring ger ett grundskydd som exempelvis kan ge ersättning vid olycksfall, men jag rekommenderar att man tecknar en betalförsäkring då den ger ett mer omfattande skydd för den gravida, barnet och den andra föräldern under graviditeten och förlossningen, säger Alexandra Gahnström.

För mer information, kontakta gärna:
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa.
Telefon: 070-168 35 72 Mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa i syfte att undersöka föräldrars inställning till förlossningsvården samt oro kopplad till graviditet och förlossning. Målgruppen för undersökningen är föräldrar/hushåll med barn födda 2014 och senare från den svenska allmänheten. Totalt har 1034 intervjuer genomförts under perioden 8-16 april 2018. Deltagarfrekvensen var 66 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Resultat från undersökningen

 • 32 % uppger att de har mycket stort förtroende för svensk förlossningsvård generellt sett, medan 48 % uppger att de har ganska stort förtroende, 11 % att de varken har stort eller litet förtroende, 7 % att de har ganska litet förtroende och 2 % att de har mycket litet förtroende. 1 % svarar att de inte vet. Bland männen är förtroendet något högre, 36 % uppger att de har ett mycket stort förtroende för förlossningsvården. Bland kvinnorna är det 27 % som uppger samma sak.
 • På frågan ”Vad, om något, oroade du dig främst för under graviditet och inför förlossningen?” svarade de nyblivna föräldrarna:

- Att någonting allvarligt skulle hända barnet under förlossningen 44 %

- Att någonting allvarligt skulle hända barnet under graviditeten 33 %

- Komplikationer under förlossningen som medför stora besvär för barnet efter förlossningen 29 %

- Att inte få plats på det sjukhus som vi önskat 24 %

- Att någonting allvarligt skulle hända mig/barnets mamma under förlossningen 22 %

- Komplikationer under förlossningen som skulle medföra stora besvär för mig/barnets mamma efter förlossning 22 %

- Att sjukvårdspersonalen inte skulle ha tillräckligt med tid för oss 19 %

- Att inte hinna fram till sjukhuset i tid inför förlossningen 17 %

- Att det inte skulle finnas tillräckligt med barnmorskor 13 %

- Att någonting allvarligt skulle hända mig/barnets mamma under graviditeten 13 %

- Jag var inte orolig under graviditeten/inför förlossningen 7 %

- Att bli hemskickade för tidigt efter förlossningen 6 %

- Vet ej 2 %

- Annat 1 %

 • På frågan om de hade en gravidförsäkring under graviditeten uppger 38 % att de hade en betalförsäkring, 32 % att de hade en gratisförsäkring, 20 % att de inte hade en gravidförsäkring, 6 % att de inte vet och 5 % att de hade både en gratisförsäkring och en betalförsäkring.
 • 60 % uppger att de inte vet skillnaden på en gratis gravidförsäkring jämfört med en gravidförsäkring som man betalar för, medan 40 % uppger att de vet skillnaden.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Närmare varannan småbarnsförälder oroade sig för att något skulle hända barnet under förlossningen och närmare var fjärde oroade sig för att inte få plats på det sjukhus de önskat, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Samtidigt har åtta av tio småbarnsföräldrar ganska eller mycket stort förtroende för svensk förlossningsvård.

Läs vidare »

8 av 10 upplever att otryggheten ökat i Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 11:41 CEST

Åtta av tio svenskar upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat de senaste fem åren och sju av tio svenskar känner större oro för brottsligheten, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Samtidigt upplever drygt tre av fyra att nyhetsmedia rapporterar mer om brottslighet idag än för fem år sedan och lika många upplever att politiker pratar mer om brottslighet.

Sju av tio (68 procent) svenskar känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan och åtta av tio (78 procent) upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat under samma period. Kvinnor och äldre känner i högre utsträckning än män och yngre att oron och otryggheten ökat. Det visar en ny undersökning om allmänhetens syn på trygghet som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa.

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäldes under 2017 cirka 1,51 miljoner brott, vilket är 4710 – eller 0 procent – fler jämfört med 2016. Allmänhetens uppfattning om brottsutvecklingen i Sverige varierar dock stort: var sjätte (15 procent) svensk tror att antalet anmälda brott ökade mycket 2017 jämfört med 2016, hälften (47 procent) tror att de ökade något, var sjätte (16 procent) att det inte var någon skillnad och var sjätte (17 procent) att de minskade något.

- Utvecklingen går åt fel håll inom vissa brottskategorier och där krävs insatser från flera håll för att vända den negativa trenden. Samtidigt finns det andra brottskategorier där utvecklingen står still eller är på väg åt rätt håll, vilket sällan uppmärksammas. Det är viktigt att diskussionen kopplat till brottslighet är saklig och faktabaserad, för att inte spä på den befogade oron med obefogad sådan, säger Niclas Ward, VD på Trygg-Hansa.

Av dem som känner större oro för brottsligheten idag än för fem år sedan uppger två av tre (66 procent) att en av de främsta anledningarna är att brottsligheten blivit grövre medan drygt hälften (52 procent) uppger att det är för att det finns för få poliser och fyra av tio (43 procent) att det är för att brottsligheten har ökat.

Drygt tre av fyra (77 procent) svenskar upplever att nyhetsmedia rapporterar mer om brottslighet idag än för fem år sedan och lika många upplever att politikerna pratar mer om brottslighet.

Partierna fokuserar allt mer på brottslighet i sociala medier
De politiska partierna fokuserar i allt högre utsträckning på brottslighet i sin kommunikation på Facebook. Trygg-Hansas genomgång av de politiska partiernas Facebook-inlägg de senaste sex åren visar att andelen inlägg om brottslighet mer än tredubblats, från 2,5 procent 2012 till 9,5 procent idag. I snitt har sex procent av partiernas Facebook-inlägg de senaste sex åren handlat om brottslighet.

Sverigedemokraterna är det parti som har störst andel inlägg om brottslighet på Facebook de senaste sex åren (12,5 procent), medan Centerpartiet har minst andel inlägg (2,2 procent). Även om brottslighet bara är det sjätte vanligaste ämnet bland partiernas Facebook-inlägg (vanligast är jobb och sysselsättning), är det överlägset mest engagerande bland partiernas följare – engagemanget (summan reaktioner, kommentarer och delningar) kring partiernas inlägg om brottslighet är 50 procent större än engagemanget kring partiernas snittinlägg.

För mer information, vänligen kontakta:
Joseph Borenstein, presschef på Trygg-Hansa
0701-68 32 25 eller joseph.borenstein@trygghansa.se

Fler resultat från undersökningen:

 • 15% tror att antalet anmälda brott ökade mycket 2017 jämfört med 2016, medan 47% svarar ökat något, 16% ingen skillnad, 17% minskat något, 0% minskat mycket och 5% vet inte.
 • 36% känner mycket större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan, medan 32% svarar något större oro, 27% ingen skillnad, 3% något mindre, 0% mycket mindre och 1% vet inte. Kvinnor och äldre (65-79 år) svarar i högre grad att de känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan, 73% respektive 79% jämfört med genomsnittet på 68%.
 • 39% upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat mycket i Sverige de senaste fem åren, medan 39% svarar ökat något, 16% ingen skillnad, 4% upplever att den minskat något, 0% upplever att den minskat mycket och 2% vet inte. Kvinnor och äldre svarar i högre grad att de upplever att otryggheten, kopplat till brottslighet, har ökat i Sverige de senaste fem åren. 81% respektive 84% jämfört med genomsnittet på 78%.
 • 43% upplever att politiker pratar betydligt mer om brottslighet idag än för fem år sedan, medan 34% svarar något mer, 10% lika mycket, 3% något mindre, 2% betydligt mindre och 7% vet inte.
 • 41% upplever att nyhetsmedia rapporterar betydligt mer om brottslighet idag än för fem år sedan, medan 36% svarar något mer, 12% lika mycket, 4% något mindre, 3% betydligt mindre och 5% vet inte.
 • Av dem som känner större oro för brottsligheten i Sverige idag än för fem år sedan svarar 66% att en av de främsta anledningarna är att brottsligheten har blivit grövre, 52% att det finns för få poliser, 43% att brottsligheten har ökat i Sverige, 27% att brottslingar oftare går fria idag än för fem år sedan, 23% att det skrivs mer om brottslighet och brottsutvecklingen i traditionella medier, 13% att det skrivs mer om brottslighet och brottsutvecklingen i sociala medier, 12% att människor i deras närhet pratar mer om brottslighet och brottsutvecklingen, 6% att de själva har drabbats av brottslighet, 6% att en närstående har drabbats av brottslighet, 1% inget av ovanstående och 1% vet inte.

Om opinionsundersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Under perioden 24-30 maj 2018 genomfördes totalt 1001 intervjuer. Deltagarfrekvens var 63 procent. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Om Facebook-undersökningen
Undersökningen har genomförts av Prime Development på uppdrag av Trygg-Hansa. Inlägg från riksdagspartiernas öppna sidor på Facebook under perioden januari 2012 till maj 2018 har kategoriserats in i politiska sakområden. Verktyget Gavagai Explorer användes för textanalysen. Engagemang har definierats som summan av alla reaktioner, kommentarer och delningar för varje enskilt inlägg.

Seminarium i Almedalen tisdag den 3/7 om otrygghet och oro kopplat till brottslighet
Tisdag den 3/7 anordnar Trygg-Hansa seminariet ”(O)tryggare kan ingen vara – är oron befogad?” på restaurang Vinäger, Hästgatan 4 i Visby, kl. 16.15-17.15. Journalisten och programledaren Hasse Aro modererar ett samtal kring vad som är befogad respektive obefogad oro kring tryggheten i Sverige, vilka trygghetsfrågor vi bör fokusera framöver på samt vad politiker, medier, polisen och näringslivsaktörer kan göra för att minska den tilltagande oron. I panelen medverkar Niclas Ward, VD på Trygg-Hansa, Camilla Kvartoft, journalist på SVT, Erik Wennerström, generaldirektör på Brå, Helene Petersson, gruppledare för Socialdemokraterna i justitieutskottet och Carin Götblad, regionpolischef region Mitt.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Åtta av tio svenskar upplever att otryggheten kopplat till brottslighet har ökat de senaste fem åren och sju av tio svenskar känner större oro för brottsligheten, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Samtidigt upplever drygt tre av fyra att nyhetsmedia rapporterar mer om brottslighet idag än för fem år sedan och lika många upplever att politiker pratar mer om brottslighet.

Läs vidare »

Väljarna underkänner politikernas insatser kring psykisk ohälsa

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 09:40 CEST

Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar lavinartat. Bara fyra procent av svenskarna anser att politikerna gör tillräckligt för att motverka ökningen samtidigt som drygt sex av tio någon eller flera gånger misstänkt att ett barn eller en ungdom i deras närhet lidit av psykisk ohälsa. Det visar en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa.

Psykisk ohälsa är det största folkhälsoproblemet för barn och unga under deras uppväxt och det vanligaste ämnet när ett barn kontaktar Bris. Andelen 13- och 15-åringar som rapporterat återkommande symptom på stress och psykisk ohälsa har enligt Folkhälsomyndigheten fördubblats sedan mitten av 80-talet och orsakerna tycks i första hand finnas inom skolan.

Enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa anser bara fyra procent av svenskarna att politikerna gör tillräckligt för att motverka ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga. Hela sju av tio (72 procent) anser inte att politikerna gör tillräckligt medan var fjärde (24 procent) svarar att de inte vet. Var fjärde (25 procent) vuxen vet inte heller vilket stöd samhället - i form av skola, elevhälsa, vård och psykiatri - kan erbjuda om ett barn eller ungdom i deras närhet lider av psykisk ohälsa, medan sex av tio (60 procent) bara i viss utsträckning vet vilket stöd samhället erbjuder.

– Det sägs ofta att vi måste ”börja prata” om psykisk ohälsa. Det är såklart viktigt, men det räcker inte - nu är det dags att börja utbilda, förebygga och ingripa. Politikerna har ett oerhört stort ansvar att ge skolan, elevhälsan, psykiatrin och vården rätt resurser och verktyg, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Sex av tio har misstänkt psykisk ohälsa hos ett barn i deras närhet
Drygt sex av tio (63 procent) vuxna har någon eller flera gånger misstänkt att ett barn eller ungdom i deras närhet lidit av psykisk ohälsa, bland unga vuxna i åldern 18-29 är det närmare åtta av tio (77 procent). Av dessa svarar var fjärde (25 procent) att de aldrig agerat eller ingripit för att hjälpa ett barn eller ungdom i deras närhet samtidigt som var tredje (32 procent) uppger att de någon eller flera gånger ångrat att de inte agerat eller ingripit.

– Närmare tre av tio vuxna känner sig inte trygga i hur de ska agera om ett barn eller en ungdom i deras närhet inte verkar må bra och den främsta anledningen är att de upplever att de inte har tillräcklig kunskap för att göra rätt insats. Det är tydligt att både föräldrar och skolpersonal måste utbildas, annars riskerar okunskapen att leda till passivitet, säger Alexandra Gahnström.

Närmare fyra av tio (36 procent) vuxna upplever inte att skolan arbetar förebyggande kring psykisk ohälsa och kan ingripa om en elev mår dåligt, medan bara fyra procent i hög utsträckning upplever att skolan arbetar förebyggande och kan ingripa.

– Varje dag får Bris ta del av barns berättelser om psykisk ohälsa. Det är berättelser om ångest som förlamar och skrämmer, om att vilja skada sig själv eller inte längre orka leva. Psykisk ohälsa är det största folkhälsoproblemet för barn och unga under deras uppväxt, arbetet med att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan måste ges högsta prioritet, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.


För mer information, vänligen kontakta:
Joseph Borenstein, presschef, Trygg-Hansa
Telefon: 070-168 32 25 Mejl: joseph.borenstein@trygghansa.se

Fler resultat från undersökningen:

 • Närmare hälften (45%) har flera gånger misstänkt att ett barn eller ungdom i deras närhet lidit av psykisk ohälsa, medan var femte (18%) misstänkt det en gång. Kvinnor och unga vuxna 18-29 år svarar i högre utsträckning än genomsnittet att misstänkt att ett barn eller ungdom i deras närhet lidit av psykisk ohälsa.
 • Av de som misstänkt att ett barn eller ungdom i deras närhet lidit av psykisk ohälsa svarar var fjärde (25%) att de aldrig agerat eller ingripit för att hjälpa. Drygt var fjärde (27%) svarar att de ingrip en gång och knappt hälften (44%) att de ingripit flera gånger.
 • Närmare tre av tio (29%) vuxna känner sig inte trygg kring hur de ska agera om ett barn eller en ungdom i deras närhet inte verkar må bra. De främsta anledningarna är att man inte har tillräcklig kunskap för att göra rätt insats (56%), att man inte vet vilka frågor man ska ställa (33%), att man inte vet hur man ska närma sig barnet/ungdomen (24%) och att man är rädd att man inte kan hantera situationen (24%). I genomsnitt svarar bara fyra procent av de vuxna att en av de främsta anledningarna är att de själva mår dåligt, medan 12 procent av 18-29åringarna uppger samma sak.
 • Drygt var femte (22%) vuxen vet inte vilka tecken de ska leta efter för att upptäcka om ett barn eller en ungdom lider av psykisk ohälsa, medan drygt sex av tio (65%) i viss utsträckning vet vad de ska leta efter.
 • De ämnen som är vanligast i relation till psykisk ohälsa i barns samtal till Bris är ”Skolan”, ”Familjen” och ”Vänner”. Drygt sju av tio (72 procent) vuxna i Trygg-Hansas undersökning tror dock att mobbing är det vanligaste området i relation till psykisk ohälsa, trots att det bara är det sjunde vanligaste ämnet i barnens samtal till Bris.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten mellan 18 och 79 år. Under perioden 17-23 maj 2018 genomfördes totalt 1008 intervjuer, vilket ger en deltagarfrekvens på 59%. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Seminarium i Almedalen tisdag den 3/7 om psykisk ohälsa bland barn och unga
Tisdag den 3/7 anordnar Trygg-Hansa tillsammans med Bris seminariet ”Mer än bara snack – så tar vi ansvar för unga med psykisk ohälsa” på restaurang Vinäger, Hästgatan 4 i Visby, kl. 15.00-16.00. Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa, modererar ett samtal mellan Gustav Fridolin (Mp), utbildningsminister, Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris och Anna König Jerlmyr (M), oppositionsborgarråd i Stockholm, kring vilka insatser som behövs för att samhällets förebyggande respektive reaktiva arbete kring ungas psykiska ohälsa ska förbättras. Dessutom diskuterar Linda Janze från Familjehjälpen vid Trygg-Hansa och Anton Sjögren, leg. psykolog, vilket ansvar föräldrar och andra vuxna har samt ger praktiska råd.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Psykisk ohälsa bland barn och unga ökar lavinartat. Bara fyra procent av svenskarna anser att politikerna gör tillräckligt för att motverka ökningen samtidigt som drygt sex av tio någon eller flera gånger misstänkt att ett barn eller en ungdom i deras närhet lidit av psykisk ohälsa. Det visar en ny undersökning som Novus har genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa.

Läs vidare »

Hälften av alla egenföretagare saknar rätt försäkring

Pressmeddelanden   •   Jun 11, 2018 10:45 CEST

Allt fler svenskar väljer att gå från fast anställning till egenföretagande eller egenanställning och förra året startades närmare 70 000 nya företag i Sverige. Drygt hälften av alla egenföretagare uppger dock att de saknar företagsförsäkring, trots att nästan 7 av 10 säger att det känns mindre tryggt att driva eget jämfört med att vara anställd. Det visar en ny undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa.

Den så kallade ”Gig-ekonomin”, där fasta anställningar ersätts av egenanställning eller egenföretagande med tillfälliga uppdrag eller ”gig”, växer i Sverige. Drygt fyra av tio svenskar (43 procent) skulle kunna tänka sig, eller planerar redan, att starta eget företag. I en ny undersökning som YouGov genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa uppger 96 procent av egenföretagarna att de mestadels trivs eller stortrivs med att vara egenföretagare. Samtidigt upplever närmare sju av tio (68 procent) att det känns mindre tryggt att vara egenföretagare än att vara anställd.

Otryggheten riskerar dessutom att öka då många står utan rätt försäkringsskydd. Trots att sex av tio egenföretagare anser att de har ett tillräckligt försäkringsskydd för sitt företag, uppger drygt hälften (51 procent) att de inte tecknat en särskild företagsförsäkring.

- Många egenföretagare arbetar hemifrån och tror att företaget därmed täcks av hemförsäkringen. Hemförsäkringen gäller dock bara sådant som används för privat bruk och det är därför viktigt att se över sitt försäkringsskydd så att inte företaget drabbas om något händer hemmet. Som företagare behöver man även exempelvis ansvarsförsäkring och rättskyddsförsäkring, något som inte omfattas av hemförsäkringen, säger Niclas Skoog, småföretagsspecialist på Trygg-Hansa.

Närmare var tredje (30 procent) egenföretagare är osäker på vad som täcks av företagsförsäkringen respektive hemförsäkringen och åtta av tio (77 procent) uppger att de ofta eller ibland använder sin företagsdator för privat bruk.

Ökad frihet lockar med egenföretagande
Trots att nästan var tredje (30 procent) egenföretagare upplever att det är svårare eller mycket svårare än de trott att driva eget uppger sex av tio (62 procent) att de planerar att fortsätta arbeta som egenföretagare. De främsta skälen att driva eget företag är frihet att styra över sin egen tid (76 procent), att det är stimulerande och utvecklande (44 procent) samt att det är gör det lättare att arbeta hemifrån eller på distans (37 procent). Bara var tionde (12 procent) egenföretagare anger att bättre inkomst är ett av de viktigaste skälen.

- Det är många som lockas av friheten som egenanställning och egenföretagande kan utgöra. Undersökningens resultat speglar dock det vi märker i diskussioner med ”giggare”, att det finns en stor osäkerhet kring vilket skydd man bör ha. Det är viktigt att se över vilket skydd både samhälle och försäkringsbolag erbjuder för att tryggt kunna satsa helhjärtat på sin affärsidé, säger Pernilla Ramslöv, VD på gig-nätverket Nox Consulting och expert på gig-ekonomin.

För mer information, kontakta gärna:
Niclas Skoog, småföretagsspecialist, Trygg-Hansa
Telefon: +46 701 68 23 68, mejl: niclas.skoog@trygghansa.se

Fler resultat från undersökningarna

 • Drygt hälften (51%) av egenföretagarna säger att de jobbar heltid eller mer i det egna bolaget. 8 % säger att det är en ren bisyssla.
 • Fyra av tio (41%) egenföretagare skulle gärna växla mellan att vara egenföretagare och anställd.
 • Sex av tio egenföretagare planerar definitivt att fortsätta arbeta som egenföretagare.
 • Fyra av tio (41%) egenföretagare säger att ”bättre inkomster” är ett påstående om företagande som är direkt felaktigt.
 • Allmänheten anger dock ”bättre inkomster” som en av de främsta anledningarna till att de skulle kunna tänka sig att starta eget.

Om studien
Studien genomfördes av YouGov på uppdrag av Trygg-Hansa. Under perioden 26 mars - 12 april 2018 genomförde YouGov en undersökning bland män och kvinnor i Sverige, 18 år eller äldre, som jobbar i eller äger bolag med 0-1 anställda i Sverige, med totalt 408 respondenter. Under perioden 3-4 april 2018 genomförde YouGov en undersökning mot allmänheten i Sverige, män och kvinnor 18 år eller äldre, med totalt 1057 respondenter.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Allt fler svenskar väljer att gå från fast anställning till egenföretagande eller egenanställning och förra året startades närmare 70 000 nya företag i Sverige. Drygt hälften av alla egenföretagare uppger dock att de saknar företagsförsäkring, trots att nästan 7 av 10 säger att det känns mindre tryggt att driva eget jämfört med att vara anställd.

Läs vidare »

Konstruktivt samarbete mellan Växjö kommun och Trygg-Hansa skapar nya möjligheter

Nyheter   •   Jun 01, 2018 10:30 CEST

I november förra året kommunicerade Trygg-Hansa ett beslut om att flytta sin kundserviceverksamhet från Växjö till Malmö. Cirka 140 medarbetare på Trygg-Hansas kontor i Växjö berördes av flyttbeskedet. Sedan dess har Trygg-Hansa och Växjö kommun haft ett nära samarbete för att underlätta för de medarbetare som inte följer med att hitta nytt arbete. Idag har en majoritet av dessa fått ny sysselsättning.

Trygg-Hansas mål med att samla sin kundservice för privatpersoner i Malmö är att jobba mer enhetligt med arbetssätt, processer, rekrytering och utbildning. Beslutet att konsolidera verksamheten inom privatmarknad till en ort är även ett resultat av allt färre inkommande samtal från kunder, då kundmötet i allt högre utsträckning sker i digitala kanaler.

Idag har drygt åttio procent av de berörda medarbetarna i Växjö antingen fått ny sysselsättning i Växjö eller valt att flytta med till Malmö. Trygg-Hansa och Växjö kommun har sedan beslutet togs haft ett nära samarbete för att underlätta för medarbetarna i omställningen. I februari anordnade Trygg-Hansa, med stöttning av kommunen, en jobbmässa där medarbetarna kunde träffa nya potentiella arbetsgivare. Dessutom har kommunen löpande hjälpt till att matcha andra företags behov med medarbetarnas kompetens och flera företag har besökt Trygg-Hansa för att rekrytera.

- Sedan i höstas har det varit högsta prioritet för oss att möjliggöra för de berörda medarbetarna att hitta ny sysselsättning. Jag är mycket tacksam för det goda och täta samarbetet med Växjö kommun och deras ovärderliga arbete för att stötta våra medarbetare, säger Fatima Antonsson, HR-chef på Trygg-Hansa.

Förutom det nära samarbetet med Växjö kommun har Trygg-Hansa även erbjudit de berörda medarbetarna individuellt stöd i att hitta ny sysselsättning med hjälp av HR-konsultföretaget AS3. Det gemensamma arbetet fortsätter nu för att se till att så många som möjligt av Trygg-Hansas medarbetare har ny sysselsättning när flytten av kundserviceverksamheten är helt genomförd till sommaren.

- Det arbete vi gör med kommunens företag gäller inte bara nyetableringar och expansion. Vid en sådan här förändring är det viktigt att kraftsamla. Här ser vi ett exempel på att Trygg-Hansa och Växjö kommun vänt ett negativt besked, för personalen och för Växjö, till ett konstruktivt samarbete, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

För mer information, vänligen kontakta:
Joseph Borenstein, presschef Trygg-Hansa, 0701-683225 eller joseph.borenstein@trygghansa.se
Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun, 0709-834416
Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare Växjö kommun, 0703-435286

I november 2017 kommunicerade Trygg-Hansa ett beslut om att flytta sin kundserviceverksamhet från Växjö till Malmö. Ca 140 medarbetare på Trygg-Hansas kontor i Växjö berördes av flyttbeskedet. Sedan dess har Trygg-Hansa och Växjö kommun haft ett nära samarbete för att underlätta för de medarbetare som inte följer med att hitta nytt arbete. Idag har en majoritet av dessa fått ny sysselsättning.

Läs vidare »

Akut behov av simlärare - nu utbildas 40 nya för att hålla sommarsimskola

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 13:21 CEST

Som ett led i att nå nollvisionen att inget barn ska drunkna anordnas i sommar cirka 200 sommarsimskolor runt om i hela landet, där över 16 000 barn kommer att få vattenkunskap. Undervisningen är förlagd utomhus och på schemat står vattenvana, olika simsätt och livräddning. För satsningen står Svenska Livräddningssällskapet, med stöttning av Trygg-Hansa. Då det råder brist på simlärare inför sommaren utbildas just nu fyrtio nya simlärare.

Under 2017 drunknade 92 personer, varav fyra barn, i Sverige – samtliga i öppet vatten. Att lära barn vattenvana i tidig ålder, särskilt utomhus, kan vara livsavgörande då drunkning är den vanligaste dödsolyckan bland barn i åldern ett till sex år, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

– Trygg-Hansa stöder helhjärtat Svenska Livräddningssällskapets nollvision att inget barn ska drunkna och därför är vi glada att kunna fortsätta vårt viktiga samarbete för att ge fler barn möjlighet att gå på sommarsimskola. Efter midsommar går tusentals barn i vattnet på någon av landets cirka 200 sommarsimskolor, en tradition som vi värnar, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

För att fler barn ska få chansen att gå i sommarsimskola krävs fler simlärare
I Svenska Livräddningssällskapets sommarsimskolor verkar 200 simlärare. Det saknas dock fortfarande simlärare runt om i landet och just nu utbildas därför fyrtio simlärare specifikt för sommarsimskolorna. Behovet av simlärare är extra stort i Stockholm, Gävle och Göteborg och därför utbildas flest simlärare på dessa orter.

– Att sommarsimskolorna arrangeras utomhus fyller en viktig funktion då barnen blir vana att simma i öppet vatten. Det ger en helt annan kunskap om både simning och vattensäkerhet än att bara simma i bassäng. Vi är därför väldigt glada att vi år, med stöd av Trygg-Hansa, kan utbilda hela fyrtio nya simlärare vilket innebär att vi kan öppna ännu fler sommarsimskolor, säger Mona Lisa Wernesten, utbildningsansvarig hos Svenska Livräddningssällskapet.

I juli, när vattnet börjar bli varmt, drar sommarsimskolor igång runt om i Sverige. All undervisning sker utomhus och barnen får lära sig allt från ökad vattenvana och praktiska simövningar till att kasta livboj. Priset på sommarsimskolorna varierar från 300 kr och uppåt.

Hitta din närmaste sommarsimskola på: www.sommarsimskola.se

För mer information, kontakta gärna:
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 070-168 35 72 Mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Mona Lisa Wernesten, utbildningsansvarig, Svenska Livräddningssällskapet
Telefon: 08-120 102 43 Mejl: monalisa.wernesten@sls.a.se

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Som ett led i att nå nollvisionen att inget barn ska drunkna anordnas i sommar cirka 200 sommarsimskolor utomhus runt om i hela landet, där över 16 000 barn kommer att få vattenkunskap. För satsningen står Svenska Livräddningssällskapet, med stöttning av Trygg-Hansa. Då det råder brist på simlärare inför sommaren utbildas just nu fyrtio nya simlärare.

Läs vidare »

Therese Alshammar ger barn vattentrygghet i ny utbildning

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 13:36 CEST

Att vara trygg i vatten och att kunna flyta är livsviktigt och ett första steg för barn att lära sig simma. Alla föräldrar har dock inte möjlighet att gå på babysim eller annan vattenträning med sina barn. Därför lanserar nu Trygg-Hansa Babybojen, ett utbildningsprogram under ledning av den före detta elitsimmerskan Therese Alshammar.

Småbarnsföräldrar struntar i att ta pauser i den olycksdrabbade påsktrafiken

Pressmeddelanden   •   Mar 28, 2018 07:00 CEST

Många familjer ger sig ut på vägarna i påsk, en utsatt helg när det gäller trafikskador. Samtidigt visar en ny undersökning att nära hälften av alla småbarnsföräldrar struntar i att ta pauser trots trötthet – något som kan leda till en ökad risk i påsktrafiken.

Enligt Transportstyrelsen omkommer i snitt sex personer och 252 skadas varje år i påsktrafiken. I och med att många familjer ger sig ut på de trafikerade vägarna har Trygg-Hansa gett Novus i uppdrag att fråga svenska barnfamiljer om hur det är att resa med barn i bilen. Ett resultat som sticker ut är att nästan hälften (45 procent) av alla småbarnsföräldrar fortsätter att köra trots att man känner sig trött. Detta trots att så mycket som 20 procent av alla olyckor orsakas av trötthet och bedöms därmed vara den största enskilda faktorn till att trafikolyckor sker, olyckor som skulle kunna undvikas. Att köra uttröttad är dessutom ett lagbrott som jämställs med alkohol- och drogpåverkan.*

- Om barnen har somnat i bilen är det många föräldrar som väljer att hellre fortsätta köra än att ta paus och då riskera att barnet vaknar. Att ha ett ledset barn i bilen kan så klart vara distraherande men för hela familjens säkerhet är det mycket bättre att ta paus eller byta förare om man känner sig det minsta trött, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

En av tre orolig för olycka

Undersökningen visar också att varannan förälder (53 procent) ofta blir distraherad av barn i bilen. Mest distraherade är föräldrar med yngre barn (0 – 5 år), där nästan 6 av 10 uppger att de känner sig distraherade vid bilkörningen. Var tredje (34 procent) har även varit orolig för att vara med om en olycka på grund av att de blir distraherade av barn i bilen.

- Att åka på längre bilfärder med barn kan vara både härligt och spännande men också påfrestande om man upplever att man bli distraherad av barnen. Att planera resan tillsammans med barnen och ta till knep för att hålla dem underhållna kan underlätta för bilföraren, säger Alexandra Gahnström.

Tips för glada och säkra barn i bilen:

 • Barn ska sitta i ett babyskydd upp till ungefär nio månaders ålder.
 • Barn ska sitta i bakåtvänd bilstol upp till minst 4 års ålder.
 • Montera en babyspegel så du ser barn som sitter bakåtvända och de ser dig.
 • Se upp med lösa föremål i bilen – barnsäkra fönster- och dörrknappar.
 • Gör resan till något roligt och spännande. Planera in trevliga pauser som barnen kan se fram emot.
 • Ordna med underhållning till barn i bilen:
  • Ipad som sitter fast i en hållare på sätet framför
  • Lyssna på barnsagor, Sveriges radio har ett program som heter ”Sagor i barn radion”
  • Lyssna på musik, det finns färdiga listor för barnen på Spotify, sök på ”barn bil”
  • Lek lekar exempelvis: bilmärkesbingo, leta bilnummer, vem där osv.
  • Till mindre barn kan mjuka Pixi-böcker eller hängande mobiler/leksaker fungera bra som underhållning
 • Ta regelbundna pauser. Du kan nicka till när du kör bil – utan att ens ha märkt att du är trött. Du bör vara uppmärksam på om du börjar att gäspa och sträcka på dig, om du börjar småfrysa, känner dig torr i munnen eller får suddig blick.

Källa: Trygg-Hansa

*Transportstyrelsen

För mer information, kontakta gärna:
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa
Telefon: 0701-68 35 72, mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Om undersökningen: 

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är hushåll med barn mellan 0-12 år från den svenska allmänheten. Totalt har 714 intervjuer genomförts under perioden 9-15 februari 2018. Deltagarfrekvensen är 59 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Många familjer ger sig ut på vägarna i påsk, en utsatt helg när det gäller trafikskador. Samtidigt visar en ny undersökning att nära hälften av alla småbarnsföräldrar struntar i att ta pauser trots trötthet – något som kan leda till en ökad risk i påsktrafiken. Så bör du tänka för en säker bilfärd.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Presschef
 • gcjosephafpbwjeg.bhkorkgenjshydtstuheiypbun@rbxitruocandygghanqdsakrqt.sbreffsfwe
 • 0701-683225

Om Trygg-Hansa

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa.