Skip to main content

6 av 10 med NPF-diagnos är idag utan sysselsättning

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2016 08:31 CEST

Föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) känner stor oro inför sina barns framtid på arbetsmarknaden, visar en omfattande undersökning från Trygg-Hansa och riksförbundet Attention. Enligt SCB har bara 37 % av personer med NPF-diagnos en sysselsättning. Samtidigt säger åtta av tio föräldrar till barn med NPF att de saknar stöd från samhället och konsekvensen är att nära hälften har varit sjukskrivna på grund av utmattningssyndrom.

Nästan var tionde person i Sverige beräknas ha en NPF-diagnos, som t ex ADHD, Autismspektrumtillstånd och Tourettes syndrom. Trots att 45 procent av de vuxna med NPF-diagnos i Sverige behöver hjälp från anhöriga att ha kontakt med myndigheter, institutioner och vården så menar i sin tur 82 procent av de anhöriga att de är osäkra på vart de ska vända sig för att få stöd. Mer än hälften av alla föräldrarna säger att de har gått ner i arbetstid för att vara mer tillgängliga för sina barn.

Många föräldrar (58 %) känner en oro inför sina barns framtid och deras möjligheter på arbetsmarknaden.Knappt var femte förälder känner sig hoppfull. Detta trots att flera föräldrar uppger att deras barn, vid sidan av sina svårigheter, har styrkor som borde uppskattas på arbetsmarknaden.

- Konsekvensen för en person som inte får det stöd och hjälp som behövs för att komma till sin rätt i arbetslivet kan vara utanförskap och isolering. På sikt kan denna grupp av personer som står utan sysselsättning även leda till stora kostnader för samhället, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Att över 60 % av de med NPF idag står utan sysselsättning medför ökade kostnader för samhället, t.ex. har antalet unga med aktivitetsersättning ökat kraftigt de senaste åren. Även indirekta samhällskostnader i form av bl.a. uteblivna skatteintäkter, ökad risk för sjukfrånvaro, stress, depression, missbruk och skilsmässa bland föräldrar till barn med NPF är betydande.

- Det finns med andra ord många anledningar till att underlätta för unga människor med NPF att ta sig in på arbetsmarknaden. Idag går arbetsgivare miste om personer med unika förmågor som kan vara stora tillgångar, säger Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Mentorstöd kan vara en lösning
Trygg-Hansa stöttar Karolinska Institutets forskningsstudie TRANSITION, en pilotstudie där mentorstöd erbjudits till ungdomar och unga vuxna med NPF. De preliminära resultaten är lovande och faller hela studien väl ut kan det bli en modell som kan användas inom både skolan och myndigheter.

Undersökningen som Trygg-Hansa och Attention har genomfört visar att 40 procent av de personer som har en NPF-diagnos skulle vilja ha en personlig mentor som stöd för att få ett arbete. Stora delar av resultatet från undersökningen är nedslående, samtidigt upplevs många av problemen som möjliga att lösa med hjälp av bättre samordning av de resurser som samhället redan erbjuder.

Som ett led i arbetet med att underlätta för familjer som lever med NPF tillhandahåller Trygg-Hansa informationsportalen www.npfguiden.com. Föräldrar som har en barnförsäkring hos Trygg-Hansa kan även ta del av Familjehjälpen som är en vägledande service kring samhället stöd.

För mer information, kontakta:
Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa
Telefon: 070-168 35 72
mail: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Fler resultat från undersökningen:

Omfattande sjukfrånvaro
- 17 procent av föräldrarna är för närvarande sjukskrivna och 32 procent har varit sjukskrivna under det senaste året på grund av sitt barns NPF-diagnos.

- 43 procent uppger att de varit sjukskrivna med utmattningssymptom som kan härledas till deras barns NPF. Ytterligare 28 procent uppger att de riskerar att bli.

Många föräldrar tvingas gå ner i arbetstid
41 procent av de anhöriga till barn med NPF som svarat på enkäten arbetar heltid och bara vara femte (22 %) upplever att det går bra att kombinera sitt yrkesliv med deras barns funktionsnedsättning.

 Bristande förståelse i arbetslivet
- Varje fjärde förälder till barn med NPF upplever att de sällan eller aldrig får tillräckligt med stöd och förståelse för sin situation från sin närmaste chef. Bara var tredje upplever att de alltid möts av förståelse. Ändå nästan 90 procent av de föräldrar som svarat på undersökningen valt att berätta för sin närmaste chef om barnets NPF-diagnos.

Tidskrävande myndighetskontakter
- 56 procent av föräldrarna spenderar tre timmar eller mer i veckan på kontakt med myndigheter, skola, omsorg eller annan offentlig verksamhet. Nästan var femte uppger att de spenderar sex timmar eller mer.
- 52 procent av föräldrarna uppger att de har gått ner i arbetstid för att kunna vara mer tillgängliga för sina barn.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Riksförbundet Attention, i samarbete med Trygg-Hansa. Undersökningen genomfördes via en webbenkät hos Riksförbundet Attentions medlemmar under maj-juni 2016. Målgruppen för undersökningen är föräldrar eller anhöriga till personer med NPF samt personer med NPF-diagnos, från 18 år och uppåt. Totalt sett innehåller undersökningen 2 552 svar.

Om Pilotstudien
TRANSITION har som mål att förbättra unga vuxnas förutsättningar i övergången från barn- och ungdomslivet till vuxenlivet. Detta är ett pågående projekt på KIND – Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet i samarbete med BUP Stockholm, Stockholm Norra Psykiatri (ADHD-mottagningen), Habilitering och Hälsa, Försäkringskassan samt Trygg Hansa vilken syftar till utökade möjligheter till självständighet och problemlösning för unga vuxna med autismspektrumtillstånd (AST) och ADHD. Ansvarig för studien är Steve Berggren, leg psykolog, doktorand, biträdande föreståndare kind, Karolinska Institutet

Om Familjehjälpen
Familjehjälpen är en service som vänder sig till dig som har Trygg-Hansas barnförsäkring och har behov av vägledning i frågor gällande samhällets stöd och ersättningar. Det kan vara så att du har ett barn med funktionsnedsättning t.ex. ADHD eller autism men det behöver heller inte finnas någon diagnos för att du ska få vägledning av Familjehjälpen.

Trygg-Hansa tillhandahåller även en sajt, www.npfguiden.com, med information om hur samhällets stöd till barn och unga med NPF ser ut, vilka aktörer som finns, vilka man kan vända sig till och med vilka frågor. Där finns även mer information om Familjehjälpen.

Paneldebatt i Almedalen
Under Almedalen kommer Trygg-Hansa genomföra ett seminarium med titeln ”Ung och utanför – hur kan vi hjälpa unga med diagnos att få ett jobb?”. Där diskuteras resultatet från undersökningen samt pilotstudien samt efterföljande paneldiskussion med Alexandra Gahnström, barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa, Steve Berggren, leg psykolog, doktorand, biträdande föreståndare kind, Karolinska Institutet, Anna Norrman, kanslichef, Riksförbundet Attention, Inger Ashing, regeringens samordnare för unga som varken arbetar eller studerar, Regeringen, Martin Vadelius, enhetschef vid avdelningen rehabilitering till arbete, Arbetsförmedlingen samt Per Holknekt, entreprenör. Moderator Helene Benno, moderator, Min stora dag.

Paneldebatten hålls den 6 juli mellan kl. 15.30 – 16.30, på restaurang Vinäger, Hästgatan 4 i Visby.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare på 30 orter i landet och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.