Skip to main content

Barnolycksfallen fortfarande många i samband med studsmattor

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2009 12:04 CEST

Antalet barnolyckor relaterade till studsmattor i svenska trädgårdar är fortfarande ett stort problem. Statistik från Barnolycksfallsfonden visar att 37 procent av de olyckor i samband med studsmattor som kom in till Astrid Lindgrens Barnsjukhus under 2008 var armskador. 10 procent var fotskador och 10 procent nackskador. De flesta olyckorna inträffar när flera barn hoppar samtidigt och utan uppsikt.

Många skador sker när flera barn hoppar samtidigt eller när någon ska kliva av studsmattan. Det beror på att kroppen inte är inställd på ett stumt underlag när barnet landar. De skador som oftast uppstår vid studsmatteolyckor leder dessutom oftare till invaliditet än andra, främst frakturer, skador mot huvud eller nacke, korsband och knä*.

- Studsmattor är inte farliga för barn, men som förälder bör man tänka på säkerheten. Det bästa skyddet man kan ge sina barn är att lära dem hur man hoppar säkert. Och använda skyddsnät, säger Björn Sporrong, styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden.

Allvarliga barnolyckor är inte ett prioriterat forskningsområde trots att det är något som alla barn riskerar att råka ut för. Barnolycksfallsfonden vill ändra på det, genom stöd till forskning och informationsspridning kring olycksförebyggande åtgärder. Det sker i nära samarbete med Astrid Lindgrens Barnsjukhus, dit de allvarligaste barnolycksfallen i Stockholmsregionen remitteras. Genom att sprida kunskap om hur barnolyckor kan förebyggas hoppas man kunna minska antalet barnolyckor.

Tips från Barnolycksfallsfonden

  • Kom överens med dina barn om vilka regler som ska gälla för deras studsmattehoppande från början.
  • Mindre barn, under sex år, ska alltid hoppa ensamma på en studsmatta. Barn har inte en fullt utvecklad balans förrän i skolåldern.
  • För större barn gäller max två samtidigt. Tänk på att om de inte är jämnstora, finns det risk att det mindre barnet flyger av.
  • Använd skyddsnät.
  • En vuxen bör alltid hålla vakt.
  • Risken att man flyger av minskar om man väljer en stor trampolin istället för en liten.
  • Kliv alltid lugnt av mattan, många olyckor sker när man hoppar av studsmattan.
  • Hoppa inte när det är blött eftersom studsmattan blir hal.
  • Hoppa inte tillsammans med dina barn om du är alkoholpåverkad.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Eriksson, presskontakt. Telefon: 0701 682872

* Statistik för 2008 från Trygg-Hansa.

Om Barnolycksfallsfonden
Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy