Skip to main content

Dålig koll på försäkringar skapar oro bland svenskar

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2017 09:07 CET

Nästan var tredje svensk som är försäkrad oroar sig ibland för att inte ha tillräcklig koll på sina försäkringar. Det visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa. Närmare var fjärde svensk har aldrig kontrollerat att deras försäkringar motsvarar deras nuvarande behov eller kan inte komma ihåg när de gjorde det senast.

Hela 16 procent av svenskarna uppger att de har ganska eller mycket dålig koll på sina försäkringar och bara 15 procent säger sig ha en mycket god koll. Sämst koll har personer i åldern 18-29 år, där drygt var tredje uppger att de har ganska eller mycket dålig koll på sina försäkringar. De äldre har betydligt bättre koll, drygt tre av fyra i åldern 65-79 år uppger att de har bra koll på sina försäkringar.

Trygg-Hansas undersökning visar att varannan vuxen svensk (49 %) saknar en sjuk- och olycksfallsförsäkring. Nio av tio svenskar (89 %) har dock en hemförsäkring och drygt sex av tio (62 %) svenskar har en motorförsäkring. Närmare var fjärde svensk (23 %) har aldrig kontrollerat att deras försäkringsskydd motsvarar deras nuvarande behov eller kan inte komma ihåg när de gjorde det senast.

- Många svenskar är osäkra på vad som ingår i deras försäkringar och om de har rätt skydd, vilket lätt skapar onödig oro. Vi rekommenderar alla att regelbundet se över sitt försäkringsskydd utifrån den livssituation man befinner sig i, det gäller såväl privatpersoner som företagare. Vänta inte till dess att olyckan är framme med att se till att du är rätt försäkrad, säger Håkan Franzèn, försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Undersökningen visar att de som har relativt bra eller bra koll på sina försäkringar är mindre oroliga för sin försäkringssituation än de som har dålig koll. Totalt oroar sig närmare var tredje svensk med försäkring ibland för att inte ha tillräcklig koll på sina försäkringar.

- Genom att vända sig till sitt försäkringsbolag kan man lätt få en tydlig bild av sin försäkringssituation och vad man eventuellt behöver förändra för att ha rätt skydd. För att minska andelen som har dålig koll på sina försäkringar har vi på Trygg-Hansa dragit igång initiativet Försäkringskollen, där våra kunder kan gå igenom sin försäkringssituation med en försäkringsrådgivare, säger Håkan Franzèn.


För mer information, kontakta gärna:
Håkan Franzèn, försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 070-168 33 87 Mejl: hakan.franzen@trygghansa.se

Mer information om Försäkringskollen: https://www.trygghansa.se/forsakringar/forsakringskollen

Så försäkrade är svenskarna:
89 procent har en hemförsäkring
62 procent har en motorförsäkring
51 procent har en sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna
43 procent har en olycksfallsförsäkring för vuxna
42 procent har en villaförsäkring
24 procent har en sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn
24 procent har en djurförsäkring
14 procent har en fritidshusförsäkring
9 procent har en olycksfallsförsäkring för barn
8 procent har en båtförsäkring

Svenskarnas koll på sina försäkringar
15 procent har mycket bra koll
44 procent har ganska bra koll
23 procent har varken bra eller dålig koll
13 procent har ganska dålig koll
4 procent har mycket dålig koll
1 procent vet inte

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt har 1005 intervjuer genomförts under perioden 12-18 januari 2017. Deltagfrekvensen är 58%. Resultaten är efterstratifierade vilket betyder att vid analysen vägs data så att fördelningen av respondenterna i undersökningen motsvarar fördelningen i Sverige med avseende på ålder, kön och län.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare på 30 orter i landet och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy