Skip to main content

Dramatisk ökning av skadorna för detaljhandeln

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 11:46 CET

Antalet försäkringsärenden för detaljhandeln ökade med 21 procent från 2008 till 2009, visar Trygg-Hansas senaste försäkringsskaderapport för företag. Den största ökningen står ansvarsskadorna för, som ökade med hela 65 procent vilket gör dem till de vanligaste skadorna för detaljhandeln.

Trygg-Hansa har analyserat de skador som inkommit från företagskunder under 2009. Detaljhandeln stod för 3 892 skador, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med förra året.

– Ökningen av antalet skador för företag inom detaljhandeln är stor. En möjlig förklaring skulle kunna vara att lågkonjunkturen lett till neddragningar som i sin tur lett till att man inte har tid och resurser att förebygga olyckor, säger Johan Schön, produktspecialist på företagsförsäkringar på Trygg-Hansa.

Av de rapporterade skadorna för detaljhandeln var 40 procent ansvarsskador. Antalet ansvarsskador inom detaljhandeln har därmed ökat med hela 65 procent sedan 2008. En ansvarsskada uppkommer när företaget blir ersättningsskyldigt för en person- eller sakskada som företaget eller dess anställda orsakat.

– Det är relativt lätt att förebygga ansvarsskador, säger Johan Schön. Många halkolyckor sker till exempel vid frukt- och grönsaksavdelningen. Men genom att plocka upp frukt och grönt som har trillat ner från hyllorna och torka golvet kan onödiga skador undvikas.

Inbrott/utbrott står för 29 procent av skadorna hos detaljhandeln. Ett utbrott är om någon gömmer sig i en butik för att bryta sig ut med sitt byte efter stängning.

– Genom att tänka ur tjuvens perspektiv kan man oftast ganska enkelt se svagheterna i säkerheten, och förebygga inbrott genom att göra det besvärligare att bryta sig in, säger Johan Schön. Det kan till exempel handla om att investera i en skyddsklassad dörr med minst två godkända lås (lås med slutbleck).

Brand utgjorde knappt 4 procent av skadorna för detaljhandeln, men stod ändå för hela 59 procent av skadekostnaderna. Även om bränder inte inträffar särskilt ofta blir de desto mer kostsamma när de gör det.

– Att förebygga kostsamma bränder genom att sätta timer på en kaffebryggare tar inte många minuter, men att återställa butiken efter en brand tar ofta flera månader, säger Johan Schön.

För Trygg-Hansas skadestatistik 2009: Detaljhandel, vänligen se bifogat word-dokument.

Förebygga ansvarsskada:

 • Håll rent i butiken, torka upp eventuellt spill för att undvika halkolyckor.
 • Upptäck eventuella faror, som till exempel snubbelrisk eller vassa hörn.
 • Kontrollera regelbundet att kylar och frysar fungerar och håller sin temperatur så att de inte läcker.
 • Håller ett extra öga på golvet i frukt och gröntdisken så att det inte ligger något på golvet som man kan halka på.

Förebygga inbrott/utbott:

 • Dörren ska vara skyddsklassad och försedd med godkända lås (det vill säga lås med slutbleck).
 • Dörren ska vara försedd med bakkantsbeslag.
 • Låsen ska kunna låsas med nyckel både från in- och utsidan. Inga vred på insidan!
 • Gallergrind innanför dörren fördröjer tjuven ytterligare, kanske tillräckligt för att tjuven ger upp.
 • Larm är avskräckande och ett bra komplement.
 • Skylta inte med något värdefullt.

Förebygga brand:

 • Ha timer på kaffebryggare.
 • Kontrollera lysrören ofta och byt de som är trasiga.
 • Har du ett trinettkök som blivit avställningsyta för papper med mera? Koppla ifrån elen, annars är det lätt att någon sätter på en platta av misstag med brand som följd.

Förebygga vattenskada:

 • Ha för vana att regelbundet kontrollera ledningar och andra installationer för vatten och avlopp. Det behöver inte ta många minuter, men ett konstant droppande orsakar på sikt omfattande vattenskador eftersom vatten och fukt sprider sig lätt.
 • Den vanligaste orsaken till att rören läcker är rost och otäta rörskarvar. En enkel åtgärd är utanpåliggande rör som gör att läckaget kan upptäckas tidigt.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Eriksson, presschef. Telefon: 070-168 28 72. Mejl: johan.eriksson@trygghansa.se
Johan Schön, produktspecialist företag. Telefon: 070-168 22 15. Mejl: johan.schon@trygghansa.se
Bild på Johan Schön: http://www.flickr.com/photos/trygghansa/4293236564/

Om Trygg-Hansa
Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på runt tio miljarder kronor och cirka 2 000 medarbetare. Vi erbjuder företagsförsäkringar för både småföretag och stora företag samt sjukvårdsförsäkringar. Trygg-Hansa ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. Genom vårt globala nätverk kan vi erbjuda attraktiva försäkringslösningar i såväl Sverige som i övriga världen. För mer information: www.trygghansa.se

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy