Skip to main content

En av fem slarvar med spisen så att brand kan uppstå

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 14:56 CEST

Köket är det rummet där flest bränder startar och spisen den största brandorsaken. Glömd spis var den främsta anledningen till bostadsbränder under 2012, hela 34 procent av bränderna uppstod på grund av att spisen glömts bort.* I en ny undersökning från Trygg-Hansa uppger en av fem svenskar att de någon gång har glömt mat på spisen så att det har börjat brinna eller ryka kraftigt. Ändå är det endast två procent av svenskarna som har brandskydd i form av en spisvakt.

Två av tre svenskar tror felaktigt att levande ljus orsakar flest bostadsbränder men faktum är att spisen är den plats där flest bränder startar – något som endast fem procent av svenskarna är medvetna om enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Glömd spis var den vanligaste brandorsaken i flerbostadshus under 2012, drygt tre av tio bränder i flerbostadshus startade på det sättet.* I en ny undersökning från Trygg-Hansa uppger dessutom en av fem svenskar att de någon gång har glömt bort mat på spisen så att det har börjat brinna eller ryka kraftigt. Dock är det endast två procent av svenska befolkningen som säger att de har spisanpassat brandskydd hemma.

- Det är viktigt att kunskapen om vilka brandrisker som finns i våra hem ökar.  Den mänskliga faktorn är stor när det kommer till bostadsbränder och det är viktigt att göra allt för att minimera denna risk. De flesta köksbränder skulle inte inträffa om vi var uppmärksamma nog vid spisen. Ett bra hjälpmedel för att förebygga bränder på spisen är en spisvakt och brandfilt, säger Håkan Franzén, hemmet försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Närmare 3 av 10 stockholmare glömt mat på spisen
Undersökningen visar även att stockholmare, de som bor i hyreslägenhet och ålderspensionärer i högre utsträckning uppger att de har glömt mat på spisen så att det börjat brinna eller ryka kraftigt. I Stockholm uppger 27 procent att de har gjort det, bland hyresgäster är siffran 26 procent och bland ålderspensionären ligger siffran på 28 procent.

Fakta spisbränder
Spisbränder kan uppstå när till exempel en kastrull ”torrkokar”, det vill säga när vätskan förångats och värmen blivit tillräckligt hög. Brand kan även uppstå när värmen från en spisplatta eller kastrull smälter fett som har samlats i spisfläkten. När detta sedan droppar ner kan det antändas. Glöms en platta påslagen och lättantändliga föremål ligger i närheten kan även detta leda till brand.

Så undviker du brand på spisen:
-
Gå aldrig från köket om en platta är påslagen, ha alltid uppsikt över spisen då du använder den.
- Håll brandfarliga föremål borta från spisen.
- Investera i en spisvakt med timerenhet samt rökdetektor eller överhettningsskydd. Timern stänger av spisen då den inte används och rökdetektorn eller överhettningsskyddet stänger av strömtillförseln till spisen vid eventuell brand.
- Gör med jämna mellanrum rent köksfläkt och andra områden kring spisen där fett kan samlas och antända.

Källa: Trygg-Hansa

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts som en webbenkät under perioden 21/3 - 1/4 2014. Totalt omfattar undersökningen 1 017 intervjuer. Urvalet är riksrepresentativt och slumpmässigt över den svenska allmänheten 18-79 år.  Resultaten är efterstratifierade, det vill säga att data vid analysen vägs så att fördelningen av respondenterna i undersökningen motsvarar fördelningen i Sverige med avseende på ålder, kön och län.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och idag är vi ett av Sveriges största försäkringsbolag. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom att erbjuda våra kunder service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme, men också när inget har hänt. Trygg-Hansa finns där i vått och torrt.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare på 30 orter i landet och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/trygg-hansa


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera