Skip to main content

Få nystartade småföretagare tar hjälp utifrån

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 10:57 CEST

I Sverige finns i dag drygt 900 000 personer som driver någon form av företag. Trygg-Hansas undersökning om svenska småföretagare visar att färre än hälften har använt någon form av extern konsulthjälp i samband med att de startat eget företag. Ekonomi, juridik, försäkringsfrågor och marknadsföring är några exempel på områden som de nystartade bolagen i hög grad hanterar helt själva.

- Att ta extern hjälp behöver varken vara krångligt eller dyrt, säger Catarina Boijort, chef för småföretagarförsäkringar på Trygg-Hansa. Ingen är expert på allt och med hjälp av aktörer som till exempel Connect och Nyföretagarcentrum kan företagare få hjälp och rådgivning med allt från juridik till försäkringsfrågor helt gratis. På så sätt får företagaren tid att fokusera på sin kärnverksamhet.

Det område som flest svenska småföretagare tar rådgivningshjälp inom är finans och ekonomi. Försäkring kommer på andra plats som det område som småföretagare faktiskt tar hjälp med, och kommer före både revision, företagsutveckling och juridik.

- Av de företagare vi kontaktar är det många som är intresserade av rådgivning kring försäkringar, säger Catharina Boijort på Trygg-Hansa. Behoven och försäkringslösningar ser väldigt olika ut beroende på vilken typ av verksamhet man har. Det är mycket att tänka på när man startar upp och många tänker exempelvis inte på att teckna en ansvarsförsäkring*, ett viktigt skydd när man driver ett företag.

Svenska företag bättre än sina nordiska grannar på att ta hjälp
I Sverige har knappt 50 procent av företagen använt extern rådgivning när de startat sitt företag. I Norge är motsvarande siffra 40 procent och i Danmark drygt 45 procent.

Småföretagarna i de nordiska länderna köper olika sorters tjänster när de anlitar konsulter. Det är till exempel många fler företag i Danmark (40 procent) som har anlitat konsulthjälp rörande bokföring än i Sverige (20 procent) och Norge (30 procent).

Knappt var fjärde småföretag i Sverige har tagit konsulthjälp kring försäkringsfrågor, vilket är fler än i Danmark och Norge där cirka 15 respektive 20 procent fått konsulthjälp i frågan.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Malou Sjörin, presschef. Telefon: +46 70 168 20 32.
Mejl: malou.sjorin@trygghansa.se

Catarina Boijort, chef småföretagarförsäkringar. Telefon: +46 70 168 22 32.
Mejl: catarina.boijort@trygghansa.se

Om undersökningen

I Sverige finns i dag drygt 900 000 personer som i stort eller smått har någon form av företagarverksamhet. Svenska småföretagare som har sitt företag som huvudsysselsättning uppskattas till nästan 400 000 personer i Sverige**. Trygg-Hansa har intervjuat 1 773 småföretagare i Skandinavien, varav 694 i Sverige, om deras villkor och förutsättningar. 76 procent av de tillfrågade angav det egna företaget som sin enda inkomstkälla.

* Så kallade ansvarsskador kan uppkomma när företag blir ersättningsskyldiga för en person- eller sakskada som företaget eller dess anställda orsakat.

**enligt Statistiska Centralbyrån

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på runt tio miljarder kronor och cirka 2 000 medarbetare. Vi erbjuder företagsförsäkringar för både småföretag och stora företag samt sjukvårdsförsäkringar. Trygg-Hansa ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. Genom vårt globala nätverk kan vi erbjuda attraktiva försäkringslösningar i såväl Sverige som i övriga världen. För mer information: www.trygghansa.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy