Skip to main content

Fler apparater leder till ökat antal vattenskador i kök

Pressmeddelande   •   Nov 18, 2016 10:52 CET

Vattenskador i kök har ökat med tio procent under de senaste tolv åren, det visar statistik från Trygg-Hansa. Drygt 70 procent av kökets skador sker i eller runt diskbänksskåpet. En av orsakerna är ökningen av antalet vattenanslutna apparater som numera ofta är standard i ett kök, apparaterna innebär att det blir fler kopplingar som ofta brister i kvalitet vilka bidrar till den ökade risken för vattenskador. Reparation av vattenskador i bostäder innebär också påfrestningar för klimat och miljö.

Varannan svensk (51 %) har någon gång under de senaste fem åren renoverat själv hemma. Män mellan 65-79 år utmärker sig, bland dem har åtta av tio (75 %) renoverat själva under de senaste fem åren. Främst är det sovrummet som renoveras (61 %), på andra plats kommer vardagsrum (46 %) följt av kök (43 %). Bland de som renoverat hemma har 15 procent installerat diskho/handfat, 13 procent monterat dusch och fyra procent installerat golvbrunn. Samtidigt som många gör el- och våtrumsarbeten på egen hand är de allra flesta (94 %) inte certifierade att göra det.

En av tre (27 %) har kollat upp hur försäkringen gäller om man gjort el- eller våtrumsarbeten själv. Något fler (31 %) tror att de vet hur försäkringen gäller men har inte kollat upp och störst andel (33 %) medger att de inte vet hur försäkringen gäller.

– Man får som privatperson bygga om våtrum på egen hand om man ser till att följa de branschregler som finns. Det kan däremot bli problematiskt om det till exempel uppstår vattenläckage, finns det ingen dokumentation på att en certifierad hantverkare utfört arbetet finns det risk för att hemförsäkringen inte täcker hela reparationen. För att utföra omfattande elarbeten, till exempel kopplingar, krävs särskild behörighet och då ska man anlita elektriker, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa.

Tre av tio svenskar (31 %) använder enbart hantverkare som är certifierade för att utföra renoveringsarbeten som innefattar såväl el som våtrum. Fyra av tio (41 %) använder enbart certifierade hantverkare för våtrum och motsvarande siffra för elarbeten är sex procent. Nära en av fem (17 %) säger att de inte vet vilket kan tyda på att de inte alltid frågar efter certifikat från hantverkaren.

Reparation utgör klimat- och miljöbelastning
Vattenskador är inte bara kostsamt och en stor olägenhet utan även påfrestande för klimat och miljö. Att återställa en genomsnittlig vattenskada ger en klimatbelastning på 300 kilo koldioxid, det är lika mycket som att köra en mellanklassbil i 150 mil. Trygg-Hansa strävar efter att hitta nya och hållbara tekniker för att reparera alla typer av vattenskador.

– Delreparation av våtrum är ett bra exempel på hur vi har börjat att arbeta för hållbar skadereglering. Detta är både ekonomiskt och resursmedvetet. Rutinen har länge varit att riva hela badrummet, trots att 80 procent som regel är oskadat och vi arbetar på att i ökad utsträckning bevara det som inte behöver bytas ut, säger Håkan Franzén.

Trygg-Hansas tips när du ska renovera hemma:

  • Tänk på att det krävs särskild behörighet för omfattande elarbeten, anlita därför alltid en elektriker för den typen av arbeten.
  • Renovering eller byggnation av bad- eller duschrum ska göras enligt gällande branschregler. Kontrollera därför att det företag som du anlitar är certifierade för denna typ av arbete. Om du tänker göra jobbet själv – ta noga reda på hur du ska gå tillväga.
  • Ta reda på var vatten- och elledningar går innan du borrar i en vägg.
  • Om du anlitar ett företag för reparationsarbetet, så gäller konsumenttjänstlagen. Man kan då vara trygg om något skulle hända, företaget ansvarar för utfört arbete i 10 år.
  • Vid mer omfattande byggnationer, kontakta ditt försäkringsbolag för att se om något måste ändras i försäkringen.
  • Om en kamin ska installeras, tänk på att en sotare måste kontaktas för besiktning innan du börjar att elda.

För mer information, kontakta gärna:
Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 075-243 26 76
E-mail: hakan.franzen@trygghansa.se

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa.Målgruppen för undersökningen allmänheten 18-79 år. Totalt har 1044 intervjuer genomförts under perioden 16-26 september 2016. Deltagfrekvensen är 65 %.Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Har du någon gång under de senaste fem åren renoverat själv hemma?

TotaltKvinnaMan
Ja51 %47 %55 %
Nej 49 %53 %44 %
Vet inte0 %0 %0 %
Vilket/vilka rum har du själv renoverat?
Fler svarsalternativ möjliga
Totalt
Sovrum61 %
Vardagsrum46 %
Kök43 %
Hall42 %
Badrum/toalett23 %
Källare14 %
Tvättstuga14 %
Garage14 %
Vind4 %
Annat rum21 %
Vet inte1 %

Vilka renoveringsarbeten har du gjort själv hemma under de senaste fem åren?

Fler svarsalternativ möjliga

Totalt
Tapetserat63 %
Spikat lister54 %
Målat fasad på hus/garage/förråd46 %
Lagat golv41 %
Bytt eller reparerat elkontakter30 %
Byggt altan25 %
Bytt köksinredning25 %
Bytt dörr19 %
Satt kakel i kök eller badrum16 %
Satt in fönster16 %
Installerat diskho/handfat15 %
Monterat dusch13 %
Installerat golvbrunn4 %
Lagt heltäckningsmatta3 %
Annat10 %
Vet inte2 %
Har du någon gång renoverat våtrum hemma på egen hand?
Totalt
Ja10 %
Nej 90 %
Vet inte0 %
Har du någon gång gjort elarbeten hemma på egen hand?
Totalt
Ja22 %
Nej 77 %
Vet inte1 %
Är du certifierad för att själv utföra renoveringsarbeten i våtrum och/eller som omfattar el?
Totalt
Ja, jag är certifierad för att utföra arbeten i våtrum1 %
Ja, jag är certifierad för att utföra elarbeten4 %
Ja, jag är certifierad för att utföra arbeten i såväl våtrum som elarbeten0 %
Nej, jag är inte certifierad för att utföra våtrums- eller elarbeten94 %
Vet inte0 %
Vet du hur din försäkring gäller om du gjort el- eller våtrumsarbeten själv?
Totalt
Ja, det har jag kollat upp27 %
Ja, jag tror att jag vet men har inte kollat upp31 %
Nej, jag vet inte hur försäkringen gäller33 %
Vet inte9 %
Anlitar du enbart certifierad yrkeshantverkare för att utföra renoveringsarbeten i våtrum eller som omfattar el?
Totalt
Ja, jag använder enbart certifierad yrkeshantverkare för att utföra renoveringsarbeten i våtrum41 %
Ja, jag använder enbart certifierad yrkeshantverkare för att utföra renoveringsarbeten som omfattar el6 %
Ja, jag använder enbart certifierad yrkeshantverkare för att utföra renoveringsarbeten som omfattar såväl el som våtrum31 %
Nej, jag anlitar även icke-certifierade hantverkare för arbeten som rör våtrum eller el2 %
Nej, jag utför själv renoveringsarbeten i såväl våtrum som rör el3 %
Vet inte17 %

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare på 30 orter i landet och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy