Skip to main content

Fortsatt starkt resultat för Trygg-Hansa/Codan H1 2012

Pressmeddelande   •   Aug 02, 2012 08:13 CEST

  • Nettopremieinkomsterna ökade med 3% i oförändrad valutakurs till 1 056 MGBP (11 405 MSEK) (2% minskning i rapporterad valuta) de första sex månaderna 2012
  • Starkt underwritingresultat på 130 MGBP (1 408 MSEK)
  • Totalkostnadsprocenten (COR) var utmärkta 83,1%1)

Trygg-Hansa Försäkrings Aktiebolag och Codan A/S levererar ett fortsatt starkt resultat i halvårsrapporten för 2012 som publiceras i dag. Nettopremieinkomsterna ökade med 3% i oförändrad valutakurs till 1 056 MGBP (11 405 MSEK), med särskilt god tillväxt inom Privatförsäkringar som ökade med 5%. Företagsförsäkringar ökade med 1%.

Trygg-Hansa/Codan redovisar ett utmärkt underwritingresultat2) på 130 MGBP (1 408 MSEK) (H1 2011: 144 MGBP (1 479 MSEK)). Fokusportföljerna inom svensk Privatförsäkring fortsätter att gå mycket bra, och lönsamheten i både Danmark och Norge förbättrades.

Totalkostnadsprocenten3)(COR) var starka 83,1% (H1 2011: 81,7%) med ett gott resultat för Privatförsäkringar med en COR på 78,7% (H1 2011: 76,6%). Företagsförsäkringar redovisade en COR på 88,2% (H1 2011: 87,7%), främst drivet av Ansvarsförsäkringar som påverkades positivt av att tidigare års skador utvecklades bättre än förväntat inom Dansk arbetsskadeförsäkring.

Nettopremieinkomsterna för Privatförsäkringar ökade med 5% till 529 MGBP (5 714 MSEK) (oförändrat i rapporterad valuta). Tillväxten inom svensk Olycksfallsförsäkring drevs av ett gott bibehållande av kunder och bra nyförsäljning till följd av lanseringen av ett förbättrat kunderbjudande, liksom av två nya distributionssamarbeten. Ett nytt stort samarbetsavtal i Norge stärkte tillväxten inom Motorförsäkringar.

För Företagsförsäkringar ökade nettopremieinkomsterna med 1% i oförändrad valutakurs (4% minskning i rapporterad valuta) till 527 MGBP (5 691 MSEK). Fastighetsförsäkringar minskade med 8% (13% minskning i rapporterad valuta), Ansvarsförsäkringar ökade 4% (1% minskning i rapporterad valuta), Motorförsäkringar ökade 3% (1% minskning i rapporterad valuta) och Övriga försäkringar (Marin- och Sjukvårdsförsäkringar) ökade med 14% (8% ökning i rapporterad valuta). Premieinkomsterna påverkades av att förnyelsedatum för återförsäkringsprogrammet flyttades till första halvåret 2012, denna effekt kommer att jämnas ut under året. Exkluderas detta ökade premieinkomsterna med 3%. Förbättrad prissättning och bibehållande av kunder gav god tillväxt för Ansvars- och Motorförsäkringar. Tillväxten inom Övriga försäkringar avspeglar fördelarna från ett nytt norskt distributionsavtal inom sjukvårdsförsäkringar som slöts under 2011.

– Vi levererade ett starkt resultat för det första halvåret och gör goda framsteg i förhållande till våra strategiska prioriteringar. Vi genererade en COR på 83,1%  med en solid utveckling inom svenska Privatförsäkringar, stöttat av förbättrad lönsamhet i Danmark och Norge. Vi kommer att fortsätta fokusera ännu mer på våra kunder som är nyckeln till att bibehålla en stark och lönsam verksamhet, säger Mike Holliday-Williams, vd för Trygg-Hansa Försäkrings AB och Codan A/S.

1)       Enligt brittisk tillämpning av de internationella redovisningsprinciperna (IFRS).
2)       Underwritingresultatet utgörs av nettopremieintäkter minus ersättningar och utgifter.
3)       Totalkostnadsprocenten (COR) beräknas som summan av nettoersättningsprocenten (relativt intjänade premier) och nettoomkostnadsprocenten (relativt tecknade premier).

Bild på Mike Holliday-Williams: http://www.flickr.com/photos/trygghansa/5859782473/in/photostream

För mer information, vänligen kontakta:
Elisabeth Hansson, pressansvarig. Tel +46 70 168 20
elisabeth.hansson@trygghansa.se 

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på över tio miljarder SEK och cirka 2 000 medarbetare på 30 orter i Sverige. Trygg-Hansa erbjuder både privatförsäkringar och företagsförsäkringar med flera typer av lösningar på bilförsäkring, andra fordonsförsäkringar, hemförsäkring, gravidförsäkring samt sjuk- och olycksfallsförsäkring. Våra personförsäkringar inkluderar även barnförsäkring där vi är marknadsledande. Trygga Firman är vår skräddarsydda försäkringslösning för småföretagare.

Trygg-Hansa är sedan 1999 ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. RSA-koncernen har 20 miljoner kunder och omkring 24 000 medarbetare och räknas som ett av de sex ledande försäkringsbolagen i världen. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se eller www.facebook.com/trygghansa

Om RSA
RSA har 300-åriga anor och är ett av världens ledande sakförsäkringsbolag med verksamhet i Storbritannien, Irland, Skandinavien, Central- och Östeuropa, Kanada, Asien och Mellanöstern samt Latinamerika. Koncernen kan teckna försäkringar i omkring 140 länder. RSA är fokuserat på sakförsäkring, har cirka 23 000 anställda och 2011 var nettopremieinkomsterna 8,1 miljarder GBP.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy