Skip to main content

Globalt riskindex: Miljöförstöring, klimatförändringar och cancer är svenskens största rädslor

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2011 08:30 CET

Svenskar är ett oroligt folk, näst mest oroliga i världen efter Kinas befolkning. Det visar en unik undersökning som gjorts av Trygg-Hansa för att mäta olika länders riskindex.

Trygg-Hansa, som en del i det globala försäkringsbolaget RSA, har intervjuat 7000 personer från hela världen kring potentiella riskområden. I undersökningen ombads intervjupersonerna ange vilka områden som de anser utgöra en risk, där ju fler områden man angav genererade ett högre riskindex. Miljöförstöring, klimatförändringar och cancer anses vara de största riskerna i Sverige, och Sverige är därmed det enda landet där miljöförstöring ses som det största hotet. På den globala listan hamnar miljöförstöring först på en femteplats och globalt är det ökade levnadskostnader och cancer som dominerar folks rädslor.

– Som global försäkringsgivare tacklar vi en mängd olika risker över hela världen. Vi kan bidra med stöd när man som bäst behöver det vid en skada, men de risker som skrämmer människor mest kräver ett gemensamt agerande från samhälle, politiker och näringsliv, säger Malou Sjörin, chef för externkommunikation på Trygg-Hansa.

Sveriges riskindex på 9.2 toppas endast av Kina som har 10.2. Undersökningen visar att svenskar generellt sett är ett oroligt folk, och att oron dessutom ökar med åldern. Riskindexet innan familjelivets början ligger på 8.3, indexet för familjer med unga barn på 9.2, medan motsvarande siffra för familjer med äldre barn ligger på 10.3.

– Det är intressant att se att rädslan varierar mycket från ett land till ett annat, trots att vi lever i en allt mer globaliserad värld. Vi i Sverige känner en oerhörd rädsla inför miljöförstöring och klimatförändringar. Den här undersökningen sänder en tydlig signal till våra politiker att det är dags att ta ett krafttag för miljön och få till stånd åtgärder som faktiskt gör skillnad, säger Malou Sjörin.

För tabell över topp fem risker per land, vänligen se bifogat pdf-dokument.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av RSA via The Futures Company under 2010. Totalt 7000 personer mellan 16 och 64 år från Argentina, Kanada, Kina, Polen, Sverige, Förenade Arabemiraten och Storbritannien deltog i undersökningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Malou Sjörin, externkommunikationschef på Trygg-Hansa. Telefon: 070-168 20 32. Mejl: malou.sjorin@trygghansa.se

Johan Eriksson, PR-ansvarig på Trygg-Hansa. Telefon: 070-168 28 72. 
Mejl: johan.eriksson@trygghansa.se

Om Trygg-Hansa
Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på runt tio miljarder kronor. Våra cirka 2 000 medarbetare finns på 30 orter i Sverige. Trygg-Hansa erbjuder ett flertal privatförsäkringar som till exempel hemförsäkring, bilförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring och är marknadsledande inom barnförsäkringar. Trygg-Hansa ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. För mer information: www.trygghansa.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy