Skip to main content

Högsäsong för bostadsinbrott under sportlovet – 2 av 3 svenskar kan tänka sig att låta en vän flytta in

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2016 08:31 CET

1 av 10 svenskar har någon gång drabbats av inbrott i sin bostad. I sportlovstider ökar dessutom antalet när många är bortresta, och vecka 9 nås den högsta nivån. Under perioden 2010-2015 skedde totalt 505 inbrott under vecka 9 jämfört med 474 inbrott en genomsnittlig vecka, visar Trygg-Hansas statistik.

- Vi har tidigare år sett att inbrotten ökar i samband med sportloven och ny statistik bekräftar att trenden fortsätter. Grannsamverkan är den i särklass viktigaste metoden för att förebygga inbrott hemma. Ett tips kan också vara att låta någon man känner flytta in i bostaden när man är bortrest. Det är bra att inte lämna bostaden obevakad, tjuven ser lätt att ingen är hemma, säger Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Få vill att grannen flyttar in
Nästan 2 av 3 svenskar kan tänka sig att låta någon de känner flytta in i bostaden medan de är bortresta, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Bland yngre (18-29 år) är siffran ännu högre, 4 av 5 är beredda att låta någon flytta in. En släkting står högst på listan över vem man skulle vilja låta flytta in (52 procent) följt av en vän (43 procent). Men bara 1 procent kan tänka sig att låta grannen flytta in.

1 av 10 ingår i en Grannsamverkan
Den enda metod som bevisat minskar antalet inbrott i ett område är Grannsamverkan. Grannsamverkan gör att brottsligheten sjunker med upp emot 26 procent i ett område enligt Brottsförebyggande rådet (Brå)* och i vissa undersökningar är siffran ännu högre. I en tidigare undersökning från Trygg-Hansa uppger 3 av 4 svenskar att de har en positiv syn på Grannsamverkan och tror att det kan minska inbrotten i ett område. Trots detta ingår endast var tionde själv i en Grannsamverkan.

- Det sista tjuven vill är att bli sedd, därför visar områden med Grannsamverkan positivt resultat. Grannsamverkan i kombination med att låta någon flytta in så att bostaden är bebodd blir därför ett mycket bra skydd. Man bör även se över att man har godkända lås på dörrar och fönster och inte ha växtlighet runt huset, då kan tjuven stå helt ostört och mejsla sig in, säger Håkan Franzén.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1026 intervjuer genomförts under perioden 4-10 februari 2016.

Läs mer om förebyggande av inbrott här:
http://www.trygghansa.se/privat/forebygga-skador/pages/i-huvudet-pa-tjuven.aspx

För mer information, kontakta gärna:

Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa

Telefon: 075-243 26 76, mail: hakan.franzen@trygghansa.se

Tips och råd när du inbrottsskyddar ditt hem:

  • Starta upp Grannsamverkan tillsammans med dina grannar och Polisen.
  • Om du reser bort, erbjud en god vän eller granne att flytta in i din bostad så att hemmet inte lämnas obevakat.
  • Se över att du har godkända lås på dörrar och fönster.
  • Ta bort växtlighet runt huset, för att se till att tjuven inte kan ta sig in i skydd av denna.
  • Montera belysning med rörelsedetektor.
  • Installera inbrottslarm.

    Källa: Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare på 30 orter i landet och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy