Skip to main content

Knäskador bland barn ska tas på allvar

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2009 09:31 CEST

Knäleden är en av kroppens mest komplicerade leder och knäskador är den näst vanligaste skadan inom idrotten. Nya siffror från Barnolycksfallsfonden visar att de flesta knäskadorna inträffar i de tidiga tonåren och att antalet olyckor inte sjunker, trots att problemet uppmärksammas regelbundet. Men det finns sätt att minska risken att drabbas.

  - Knäskador är något som måste tas på allvar, eftersom de kan ge problem med exempelvis hämmad bentillväxt eller öka risken för artros senare i livet om de inte behandlas rätt, säger Anders Boman, barnortoped och styrelseledamot i Barnolycksfallsfonden.

Siffrorna för knäskador har varit konstanta så länge som Barnolycksfallsfonden fört statistik över dem. Av alla idrottsskador hos barn rör cirka elva procent knäet, vilket gör den till den andra vanligaste idrottsskadan efter armskador.

 - Det är förvånande att siffrorna inte sjunker, trots att det inte är någon nyhet att knäolyckorna är vanliga. Skolan, föräldrar och tränare borde uppmärksamma frågan mer, säger Anders Boman.

 Bland de barn som sökte vård på Barnakuten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm var fotbollsspel orsaken till var tredje idrottsrelaterad knäskada 2006-2008 och det gör fotboll till den i särklass vanligaste orsaken till knäskador, enligt Barnolycksfallsfondens statistik. Därefter kommer hockey som orsakade tolv procent av knäskadorna och skidåkning som orsakade elva procent. Pojkar står för cirka 60 procent av knäskadefallen och det är främst ungdomar i nedre tonåren som drabbas.

 - De tidiga tonåren är en aktiv ålder då allt fler idrottar på en högre nivå, samtidigt som kroppen befinner sig i en tillväxtfas. Muskelstyrkan ökar men ligament och leder hänger inte alltid med.  Därför måste man vara försiktig vid hård träning i den åldern, säger Anders Boman.

Enkla medel kan förebygga
Att värma upp ordentligt innan träning och att stretcha noggrant är A och O för att undvika knäskador. Men det går också att förebygga skadorna genom träning.

- Balansövningar som går ut på att ta kontroll över kroppens rörelser kan minska risken för knäskador. Detta gäller framförallt stabilitetsövningar för knä och bål, säger Nina Karlsson, forskningssjuksköterska på Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

 Att knäskador är vanliga hos fotbollsutövare beror på att dubbade skor låser fast foten och förvärrar eventuella vridskador. Det går dock att minska risken för att drabbas av knäskada och det handlar i första hand om att inte utsätta kroppen för rörelser eller underlag som kroppen inte är anpassad för.

- Vår kropp är gjord för fysisk aktivitet och för att minska risken för knäskador bör man se till att träna allsidigt och ha rätt skor för rätt underlag, säger Nina Karlsson.

 Tips från Barnolycksfallsfonden:

  • Stretcha ordentligt - en smidig muskel fungerar bättre vilket minskar belastning på ligament och leder
  • Träna allsidigt, så att knäledens balans inte rubbas
  • Utför förebyggande stabilitetsövningar - fråga din tränare om råd
  • Välj skor som minskar belastning på knän
  • Undvik att träna på svullen och smärtande knäled

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Eriksson, pressansvarig. Telefon: 0701 682 872

Om Barnolycksfallsfonden
Barnolycksfallsfonden bildades 2007 av försäkringsbolaget Trygg-Hansa och Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Grundarnas ambition är att fonden genom forskning och informationsspridning ska bidra till att dels förebygga och minska antalet barnolycksfall, dels förbättra vården för de barn som skadar sig. Stiftelsen har ett 90-konto för att samla in pengar till fonden, pg 900136-3. Besök hemsidan på www.barnolycksfallsfonden.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.