Skip to main content

Många barn saknar rätt skyddsutrustning på sportlovet

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2017 09:35 CET

De kommande veckorna kommer många sportlovslediga barn att tillbringa dagarna i skid- eller pulkabacken. Att då inte ha rätt skyddsutrustning är förenat med stora risker och varje år skadas tusentals barn. Samtidigt som nästan alla barn idag använder hjälm i skidbacken, är det bara knappt var tredje som alltid använder hjälm i pulkabacken enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Dessutom saknar en majoritet av barnen rygg-, knä- och handledsskydd när de åkerslalom eller snowboard.

Många barn älskar att åka pulka, men det kan vara förenat med risker – särskilt om barnet saknar rätt skyddsutrustning. Under snörika vintrar skadar sig cirka 2 200 personer så allvarligt i pulkabacken att de måste uppsöka akuten, enligt statistik från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)*. I en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa svarar nästan sju av tio föräldrar att de pratat om säkerhet kring pulkaåkning med sina barn. Trots det använder bara knappt hälften av alla barn alltid eller ofta hjälm när de åker pulka eller liknande och närmare var femte barn använder aldrig hjälm.

- I en pulkabacke kan det finnas hinder som är viktiga att tänka på, som stubbar eller stenar som sticker upp. Det kan också finnas vägar i närheten och människor i rörelse som barnen kanske inte uppmärksammar. Därför är det viktigt att prata med barnen om säkerhet och se till att de tar på sig hjälm innan de ger sig ut. Då blir dagen i pulkabacken betydligt tryggare, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Nästan alla föräldrar (97 %) i Trygg-Hansas undersökning uppger att deras barn använderhjälm när de åkerslalom eller snowboard men bara var fjärde barn använder ryggskydd. Tre procent av barnen använder handledsskydd och två procent knäskydd. Drygt hälften av föräldrarna har aldrig pratat med sina barn om säkerhet kring slalom- och snowboardåkning.

- Vi vuxna har ett ansvar att prata med våra barn om hur man beter sig i skidbacken. Att i stort sett alla barn och ungdomar numera använder hjälm i skidbacken är positivt, men det är viktigt att även komma ihåg ryggskyddet. Tänk också på vilka signaler du som vuxen sänder till ditt barn, enligt vår undersökning saknar var fjärde vuxen hjälm och bara en av tio har ryggskydd, säger Alexandra Gahnström.

På frågan vid vilken ålder föräldrarna tycker att det är okej att deras barn åker slalom eller snowboard själv utan vuxens närvaro svarar störst antal, 18 procent, 11-12 år. Var tionde tycker att barnet kan åka själv när det är yngre än nio år och drygt var tionde tycker att barnet ska vara över femton år för att få åka själv. Närmare var femte förälder är ganska eller mycket orolig för att deras barn ska skadas i skid- eller pulkabacken.

- Det går att likställa miljön i skidbacken med trafikmiljön. Barn har inte samma förmåga att bedöma avstånd och har inte heller konsekvenstänkandet som vuxna har. Som förälder är det därför viktigt att ha uppsikt över barnet och att ha koll på omgivningen, säger Alexandra Gahnström.

* https://ida.msb.se/dokument/infoblad/Pulka_bob.pdf

För mer information, kontakta gärna:
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 070-168 35 72 Mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Mer från Trygg-Hansas undersökning:

 • 97 % av föräldrarna uppger att deras barn använder hjälm när de åker slalom eller snowboard. 25 % av barnen använder ryggskydd (en ökning från 2016 då var femte uppgav att deras barn använde ryggskydd), 3 % använder handledsskydd, 2 % använder knäskydd och 1 % har ett lavinkit (spade, sond, sändare).
 • Skidglasögon (77 %) och hjälm (73 %) är den vanligaste skyddsutrustningen bland de föräldrar som själva åker slalom eller snowboard. Bara 10 % använder ryggskydd.
 • Nästan 8 av 10 föräldrar är inte alls, eller inte så, oroliga för att sitt barn ska skadas i backen. 17 % av alla föräldrar är ganska eller mycket oroliga för att sitt barn ska skadas i backen.
 • 67 % av föräldrarna har pratat om säkerhet kring pulkaåkning med sina barn, 57 % har pratat kring skridskoåkning och 49 % kring slalom/snowboardåkning.
 • Bara hälften av alla barn (49 %) använder alltid/ofta hjälm när de åker pulka, tefat, stjärtlapp, kälke eller snowracer. 25 % av barnen använder ibland eller sällan hjälm och 17 % använder aldrig hjälm.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är hushåll med barn i åldern 2-15 år. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel. Totalt har 1060 intervjuer genomförts under perioden 11-17 januari 2017. Deltagfrekvensen är 65 %.

Tips inför utförsåkning

 • Använd alltid hjälm. Forskning visar tydligt att risken för skallskador minskar med hjälm vid skid- och snowboardåkning.
 • Använd ryggskydd. Det finns olika modeller av ryggskydd, köp det som du tycker sitter bäst på kroppen. Ryggskyddet ska vara skönt så att det används, se också till att ryggskyddet är ISO-certifierat.
 • Ryggskyddet måste vara i rätt storlek för att skydda ordentligt, storlekarna på ryggskydd följer oftast samma storlekar som på andra plagg.
 • Se över barnens utrustning, framförallt bindningarna, inför varje säsong. Uthyrningsbodarna kan hjälpa er med en sådan koll.
 • Väg barnet för att försäkra dig om att bindningarna blir rätt inställda och löser ut precis lagom lätt.
 • Förebygg köldskador genom att känna på barnets fingrar inne i vanten. Om det är kallt och dessutom blåser, håll koll på barnets nästipp, kinder, örsnibbar. Minus 10 grader och stark blåst motsvarar en kyla på under minus 20 grader.
 • Åk tillsammans med små barn och ha god uppsikt över barnet, så att det inte utgör en fara för sig själv eller andra skidåkare.
 • Börja med att lära barnet att bromsa, genom att forma skidorna som en glasstrut.
 • Låt gärna barnet gå i skidskola. Då blir tekniken rätt och du får du tid att åka lite själv.

Tips inför pulkaåkning i långa, branta eller välbesökta backar

 • Se till att barnen har CE-märkt hjälm som även täcker panna och bakhuvud.
 • En vuxen bör alltid finnas med i backen.
 • Undersök att det inte finns några hinder i backen som barnen kan köra på, som stubbar, träd, ståltrådar etc.
 • Lär barnen att alltid gå upp vid sidan av backen.
 • Kontrollera att farten inte kan bli så hög att färden riskerar att sluta på en trafikerad gata.

Källa: Trygg-Hansa

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare på 30 orter i landet och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy