Skip to main content

Många onödigt oroliga för inbrott och brand på semestern

Pressmeddelande   •   Aug 15, 2017 13:05 CEST

Varannan person har någon gång oroat sig för att något ska hända deras hem – och nu under slutspurten av semestern är oron som störst. Framför allt är det inbrott och brand som oroar, och i förlängningen att förlora värdesaker som foton och minnesföremål. Men enligt statistik från Trygg-Hansa är oron obefogad.

Sju av tio av de som någon gång oroatsig för att något ska hända deras hem är som mest oroliga under semestern. Detta visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Trygg-Hansa. Trygg-Hansas skadestatistik från fjolåret visar dock att det till skillnad från brand och inbrott var drulleskador som stod för den största andelen anmälda skadeärenden inom hemförsäkring. Inbrott/stöld var tredje vanligast bland de inkomna ärendena under 2016. Statistiken visar också att vattenskador var fyra gånger så vanligt jämfört med brand, trots detta är det endast fem procent som oroar sig för vattenskador.

– Det är tydligt att det skiljer sig mellan vad många oroar sig för och vad skadestatistiken faktiskt visar. Folk är generellt oroliga för sina hem när de åker på sommarsemester men det är i mångt och mycket en obefogad oro. Det är faktiskt vanligare att något händer på själva resan. Vi kan se en period på året då inbrotten ökar och det är oktober – december. Inbrotten ökar också något under sportlovet. Att inbrotten ökar under dessa perioder beror på att tjuvarna kan göra inbrott i skydd av mörkret. Att just inbrott och brand är de skador som flest oroar sig för bottnar sig troligtvis i att saker med affektionsvärde kan försvinna, säger Håkan Franzèn, försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Mest oroliga för att förlora foton/minnesföremål
Föremål med affektionsvärde, såsom foton och minnesföremål toppar listan på vad vi oroar oss mest för att förlora från hemmet. 42 procent av de tillfrågade anser att fotografier och minnesföremål är det mest värdefulla i hemmet. Endast tre procent av de tillfrågade svarar att de har dokumenterat alla värdesaker i hemmet för att kunna förse försäkringsbolag vid behov. Undersökningen visar också att fyra av tio inte har koll på sitt lösöre, det vill säga det totala värdet av sina lösa och fasta egendomar. Helt full koll på sitt lösöre är det endast sex procent som har.

Ny tjänst sparar dina minnen
Datorn tycks vara det vanligaste stället där man sparar foton och kopior på minnesföremål. Endast en dryg fjärdedel sparar ner foton i molntjänster, vilket gör att tre av fyra riskerar att helt förlora dessa värdesaker vid en eventuell olycka eller inbrott. För att underlätta för privatpersoner att spara det mest värdefulla hemma, som kopior på foton och andra minnesföremål, erbjuder nu Trygg-Hansa sina kunder en ny tjänst, där foton och dokumentation kan sparas i molnet, med förhoppningen att minska oron i vardagen för många.Lagringsutrymmet är 250GB och är kostnadsfritt under ett år.

– Viktigt att komma ihåg är att även datorn eller fotoalbumet kan förstöras i exempelvis en vattenskada eller brand och att det därför är viktigt att spara det där det inte kan försvinna eller förstöras. Förhoppningen är att den nya molntjänsten lättar lite på orostrycket för många, då bilder och minnen kan lagras i molnservern istället, säger Håkan Franzèn.

Undersökningen i korthet:

  • 94 % har en hemförsäkring
  • 49 % har någon gång känt sig orolig för att något ska hända sin bostad
  • 71 % oroar sig för att det ska hända något när de är bortresta på semester, 10 % när de sover på natten och nästan lika många (9 %) oroar sig när de befinner sig på jobbet
  • Bland de som någon gång känt sig orolig för att något ska hända sin bostad, är 48 % oroliga för inbrott och 39 % för brand
  • 42 % anser att fotografier/minnesföremål är det mest värdefulla i hemmet och 12 % anser att dator/surfplatta/USB-minne är det mest värdefulla i hemmet
  • 46 % är mest oroliga för att bli av med eller förlora fotografier/minnesföremål
  • 41 % har ingen aning om värdet av sitt lösöre
  • 55 % har inte dokumenterat sina värdesaker i hemmet för att kunna förse sitt försäkringsbolag vid behov
  • 54 % sparar sina fotografier på datorn och 46 % i en hårddisk/USB. Därefter sparar man helst i fotoalbum (41 %) och i mobilen (35 %) följt av molntjänster (27 %)
  • 33 % av de som har dokumenterat sina värdesaker sparar dokumentationen på en hårddisk eller USB, 22 % sparar i molntjänster

Vanligaste hemförsäkringsärenden enligt Trygg-Hansas statistik under 2016:

1. Drulle
2. Reseskada-Olycksfall
3. Stöld
4. Vattenskada
5. Maskinskada*
6. Cykelstöld
7. Brand, Naturolycka

* Här ingår till exempel skada av hushållsmaskiner och förstörda livsmedel i kyl och frys.

För mer information, kontakta:
Håkan Franzèn, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 070-168 33 87 Mejl: hakan.franzen@trygghansa.se

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Novus, på uppdrag av Trygg-Hansa. Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten 18-79 år. Totalt har 1069 intervjuer genomförts under perioden 29 juni till 5 juli 2017. Deltagarfrekvens 59 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy