Skip to main content

Trots kritiken – stort förtroende för svensk förlossningsvård

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2018 09:12 CEST

Juli är den månad då flest barn föds i Sverige, vilket innebär högt tryck på förlossningsavdelningarna mitt under semesterperioden. Närmare varannan småbarnsförälder oroade sig för att något skulle hända barnet under förlossningen och närmare var fjärde oroade sig för att inte få plats på det sjukhus de önskat, enligt en ny undersökning från Trygg-Hansa. Samtidigt har åtta av tio småbarnsföräldrar ganska eller mycket stort förtroende för svensk förlossningsvård.

Förlossningsvården har högsäsong under sommarmånaderna, vilket är en utmaning för förlossningsenheterna eftersom många barnmorskor då har semester. Exempelvis pekar prognosen från Stockholms läns landsting på att antalet födslar i juli kan komma nära att slå i taket för vad sjukhusen i länet har kapacitet för. Samtidigt är förtroendet för svensk förlossningsvård högt, enligt en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av Trygg-Hansa. Närmare åtta av tio svenskar som fått barn de senaste fyra åren uppger att de har ett ganska eller mycket stort förtroende för svensk förlossningsvård.

- Trots att förlossningsvården fått en hel del kritik de senaste åren, både av föräldrar och av barnmorskor, är förtroendet för förlossningsvården mycket hög. Svensk förlossningsvård håller hög klass och våra barnmorskor är oerhört kompetenta. Många blivande föräldrar oroar sig dock för att inte få plats på det sjukhus de önskat eller att personalen inte ska ha tillräckligt med tid för dem, säger Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert på Trygg-Hansa.

Enligt Trygg-Hansas undersökning oroade sig närmare varannan (46 procent) småbarnsförälder för att något allvarligt skulle hända barnet under förlossningen. Drygt var fjärde (29 procent) oroade sig för att komplikationer under förlossningen skulle medföra besvär för barnet efter födseln och närmare var fjärde (24 procent) var orolig för att inte få plats på det sjukhus som de önskat. Av de småbarnsföräldrar som bor i Stockholm uppger fler än var tredje (35 procent) att de oroade sig för att bli skickade till ett annat sjukhus.

Var femte saknar gravidförsäkring
Var tredje småbarnsförälder uppger att de oroade sig för att någonting allvarligt skulle hända barnet under graviditeten. Samtidigt uppger var femte att de inte hade en gravidförsäkring under graviditeten, medan knappt var tredje (32 procent) uppger att de hade en gratisförsäkring och drygt var tredje (38 procent) att de hade en betalförsäkring. Sex av tio (60 procent) vet inte vad som skiljer en gratisförsäkring och en betalförsäkring.

- Då komplikationer är ett stort orosmoment för blivande föräldrar kan det vara tryggt att veta att man genom en gravidförsäkring kan få hjälp och ersättning om något inträffar. En gratisförsäkring ger ett grundskydd som exempelvis kan ge ersättning vid olycksfall, men jag rekommenderar att man tecknar en betalförsäkring då den ger ett mer omfattande skydd för den gravida, barnet och den andra föräldern under graviditeten och förlossningen, säger Alexandra Gahnström.

För mer information, kontakta gärna:
Alexandra Gahnström, Barnens försäkringsexpert, Trygg-Hansa.
Telefon: 070-168 35 72 Mejl: alexandra.gahnstrom@trygghansa.se

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa i syfte att undersöka föräldrars inställning till förlossningsvården samt oro kopplad till graviditet och förlossning. Målgruppen för undersökningen är föräldrar/hushåll med barn födda 2014 och senare från den svenska allmänheten. Totalt har 1034 intervjuer genomförts under perioden 8-16 april 2018. Deltagarfrekvensen var 66 %. Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel.

Resultat från undersökningen

  • 32 % uppger att de har mycket stort förtroende för svensk förlossningsvård generellt sett, medan 48 % uppger att de har ganska stort förtroende, 11 % att de varken har stort eller litet förtroende, 7 % att de har ganska litet förtroende och 2 % att de har mycket litet förtroende. 1 % svarar att de inte vet. Bland männen är förtroendet något högre, 36 % uppger att de har ett mycket stort förtroende för förlossningsvården. Bland kvinnorna är det 27 % som uppger samma sak.
  • På frågan ”Vad, om något, oroade du dig främst för under graviditet och inför förlossningen?” svarade de nyblivna föräldrarna:

- Att någonting allvarligt skulle hända barnet under förlossningen 44 %

- Att någonting allvarligt skulle hända barnet under graviditeten 33 %

- Komplikationer under förlossningen som medför stora besvär för barnet efter förlossningen 29 %

- Att inte få plats på det sjukhus som vi önskat 24 %

- Att någonting allvarligt skulle hända mig/barnets mamma under förlossningen 22 %

- Komplikationer under förlossningen som skulle medföra stora besvär för mig/barnets mamma efter förlossning 22 %

- Att sjukvårdspersonalen inte skulle ha tillräckligt med tid för oss 19 %

- Att inte hinna fram till sjukhuset i tid inför förlossningen 17 %

- Att det inte skulle finnas tillräckligt med barnmorskor 13 %

- Att någonting allvarligt skulle hända mig/barnets mamma under graviditeten 13 %

- Jag var inte orolig under graviditeten/inför förlossningen 7 %

- Att bli hemskickade för tidigt efter förlossningen 6 %

- Vet ej 2 %

- Annat 1 %

  • På frågan om de hade en gravidförsäkring under graviditeten uppger 38 % att de hade en betalförsäkring, 32 % att de hade en gratisförsäkring, 20 % att de inte hade en gravidförsäkring, 6 % att de inte vet och 5 % att de hade både en gratisförsäkring och en betalförsäkring.
  • 60 % uppger att de inte vet skillnaden på en gratis gravidförsäkring jämfört med en gravidförsäkring som man betalar för, medan 40 % uppger att de vet skillnaden.

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika skador.

Trygg-Hansa har runt 1700 medarbetare i Sverige och vi ingår sedan 2007 i internationella RSA - en av världens sex ledande försäkringskoncerner. Läs mer om Trygg-Hansa på www.trygghansa.se, www.facebook.com/trygghansa eller www.linkedin.com/company/Trygg-Hansa.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.