Skip to main content

Trygg-Hansa/Codan rapporterar ett starkt halvårsresultat

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 08:42 CEST

· Nettopremieinkomsten i Skandinavien ökade till DKK 8.901m (11.014m SEK) under första halvåret 2007.
· Det skandinaviska resultatet för underwriting för första halvåret 2007 var DKK 531m (657m SEK) respektive DKK 442m (553m SEK) första halvåret 2006.
· Totalkostnadsprocenten (combined ratio) för Skandinavien förbättrades till 89,9% enligt brittisk redovisning, jämfört med 90,3% för samma period förra året. Enligt dansk redovisning skulle den skandinaviska totalkostnadsprocenten ha varit 93,7% jämfört med 94,1% för första halvåret 2006.

Ökningen i nettopremieinkomsterna för första halvåret 2007 kan huvudsakligen hänföras till bolagets organiska tillväxt med ett kraftigt tillskott från Codans förvärv av de båda norska försäkringsbolagen White Label Holding AS Group och Duborgh Skadeforsikring AS, i september 2006.

Inom divisionen för privatförsäkringar, visar resultatet på en stark ökning av bolagets direkta försäljning av försäkringar, till följd av ett starkare distributionsnätverk bestående av bilhandlare, banker samt ovannämnda förvärv.

Under första halvåret 2007 utökade vi våra erbjudanden genom introduktionen av en ny typ av olycksfallsförsäkring för vuxna i Sverige. Dessutom lanserade vi nyligen i Sverige ett helt Internet-baserat varumärke ”Atava”, som riktar sig till personer mellan 20 och 40 år i Stockholm och andra större städer. Det nya varumärket kommer att introduceras i Danmark och i Norge 2008.

Inom divisionen för företagsförsäkringar visar resultatet att vårt nya servicekoncept och ett ökat fokus på rådgivning till danska kommersiella kunder, har resulterat i ökad kundlojalitet och nya kunder. Dessutom gör förvärvet av sjöförsäkringsverksamheten i det finska försäkringsbolaget Pohjola under våren 2007 att Codans position som ett av de största sjöförsäkringsbolagen i Norden förstärks. Nyligen undertecknade vi även ett samarbetsavtal med norska Sparebank1 om kommersiella försäkringar.

- Vi har levererat ett starkt resultat för första halvåret 2007 och bygger vidare på de framgångar vi haft de senaste åren. Resultatet visar att vår nordiska tillväxtstrategi fungerar, säger Rickard Gustafson, koncernchef för Trygg-Hansa/Codan.För ytterligare information vänligen kontakta:
Malou Sjörin, presschef Trygg-Hansa. Telefon: 08-693 10 80, mobil: 0733-92 77 67
Jeanette Fangel Løgstrup, Director Corporate Communications Codan/Trygg-Hansa. Tel: (+45) 33 55 23 53/mobil: (+45) 25 55 07 91


Om Trygg-Hansa
Trygg-Hansa är ett av Sveriges största sakförsäkringsbolag med en årspremievolym på över nio miljarder SEK. Trygg-Hansa är ett helägt dotterbolag till danska Codan och ingår i den internationella försäkringskoncernen Royal & SunAlliance. Trygg-Hansa bedriver även verksamhet i Norge och har cirka 2 000 anställda medarbetare.


Kommentarer till utgivare

Avregistrering
Codan A/S avregistrerades från Copenhagen Stock Exchange den 31 juli 2007 och är på väg att bli ett helägt dotterbolag till det brittiska försäkringsbolaget Group Royal & SunAlliance. Codan har verksamheter i Danmark, Sverige, Norge, Finland och Baltikum.

Codan A/S resultat
Följande tabell visar resultatet för första halvåret 2007 i DKK m (m SEK inom parantes) för Codan A/S, inklusive Baltikum:
H1 2007 H1 2006

Bruttopremieintäkter 8.123 (10.052) 7.504 (9.381)
Underwriting resultat 501 (620) 380 (475)

Totalkostnadsprocent (combined ratio)(dansk redovisning) 93,9% 94,9%Utsikter för 2007
Utsikterna för hela årets sammanlagda totalkostnadsprocent för Codan A/S enligt dansk redovisning, är oförändrade på 92-94 i förhållande till föregående årsslut.Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy