Skip to main content

Trygg-Hansa efterskänker rättegångskostnader

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 16:58 CET

Hovrätten i Malmö har idag fastställt en dom som innebär att Trygg-Hansa gjorde rätt i sin bedömning att inte ge ersättning för autism i ett fall rörande en idag 17-årig pojke i Malmö. Trygg-Hansa väljer att efterskänka alla rättegångskostnader i målet.

– Ett barns ekonomiska framtid har i och med rättsprocessen i detta speciella fall äventyrats och det anser inte vi är försvarbart, därför väljer vi att efterskänka alla kostnader, säger Björn Sporrong, ansvarig för Trygg-Hansas barn-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar.

Pojkens föräldrar har drivit en rättsprocess mot Trygg-Hansa i såväl Tingsrätten som i Hovrätten. Medan föräldrarna hävdat att det inte är uteslutet att yttre faktorer orsakat sjukdomen, menar Trygg-Hansa att autismen var medfödd och därmed inte berättigar till ersättning. Såväl Tingsrätt som Hovrätt ger Trygg-Hansa rätt. I och med Hovrättens dom blir pojken skyldig att betala Trygg-Hansas rättegångskostnader dels på 700 000 kronor från rättegången i tingsrätten, dels 180 000 kronor för rättegången i hovrätten, totalt 880 000 kronor.

– Det har aldrig varit vår avsikt att kräva pojken på pengarna. Hovrättens dom visar vilka kostnader vi har haft i rättegången. Det har aldrig inneburit att den berörda pojken eller hans familj automatiskt blir skyldig att betala oss de pengarna. Vi har sett till omständigheterna kring detta unika ärende och har efter att ha tagit del av dagens dom därför beslutat oss för att efterskänka våra rättegångskostnader, säger Björn Sporrong.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Johan Eriksson, presschef. Telefon: +46 70 168 28 72.

Björn Sporrong, ansvarig för barn-, sjuk- och olycksfallsförsäkringar. Telefon: +46 701 682 799.

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på runt tio miljarder kronor. Våra cirka 2 000 medarbetare finns på 30 orter i Sverige. Trygg-Hansa erbjuder ett flertal privatförsäkringar som till exempel hemförsäkring, bilförsäkring och sjuk- och olycksfallsförsäkring och är marknadsledande inom barnförsäkringar. Trygg-Hansa ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. För mer information: www.trygghansa.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy