Skip to main content

Två av tre småföretag drabbas ekonomiskt vid sjukfrånvaro

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 09:09 CEST

Många svenska småföretag är mycket utsatta om en anställd blir sjuk och tvingas vara borta en längre tid. Idag har närmare 4 av 10 småföretag tecknat sjukvårdsförsäkringar för sina anställda. En undersökning genomförd av Trygg-Hansa visar även att benägenheten att teckna en sjukvårdsförsäkring hänger ihop med de ekonomiska konsekvenserna av frånvaro för företaget.

40 procent av Sveriges småföretag uppger i en nyligen genomförd undersökning att de skulle få stora ekonomiska konsekvenser om en medarbetare var sjuk i mer än 14 dagar. Totalt anger så många som 66 procent att de skulle påverkas ekonomiskt om en medarbetare var sjuk. Frånvaron skulle innebära övertidsarbete för dem själva och de andra medarbetarna enligt 18 procent. Endast 14 procent menar att det inte har någon betydelse om en anställd är frånvarande på grund av sjukdom i 14 dagar eller mer.

– I synnerhet för små och kompetensintensiva företag får det stora konsekvenser om en medarbetare är borta från arbetet. Det är också vanligare att mindre företag har tecknat sjukvårdsförsäkring än större företag, säger Kent Andersson nordisk chef sjukvårdsförsäkringar på Trygg-Hansa.

Det är även stora skillnader mellan olika branscher. Det är främst företag i bygg- och tjänstesektorn som ser konsekvenserna av att en medarbetare är sjukskriven som stora. 55 procent av byggföretagen och 40 procent av tjänsteföretagen anger att det skulle få stora ekonomiska konsekvenser för företaget om en medarbetare var sjuk i 14 dagar eller mer. Motsvarande siffra för handel och butik är 30 procent.

Fler tecknar sjukvårdsförsäkring
De ekonomiska konsekvenserna av frånvaro hänger ihop med benägenheten att teckna en sjukvårdsförsäkring. 44 procent av företagen inom byggsektorn har en sjukvårdsförsäkring för de anställda. Inom tjänstesektorn har 40 procent en sjukvårdsförsäkring medan endast 19 procent av företagen inom handel och butik har det.

– Jag är övertygad om att det kommer bli vanligare med sjukvårdsförsäkring även bland större företag och i fler branscher. I och med att påfrestningarna på sjukvården ökar och företag får svårare att hitta arbetskraft blir sjukvårdsförsäkringen attraktiv för fler, säger Kent Andersson. Antalet sjukvårdsförsäkringar ökar med 20 procent per år, och en tidigare undersökning Trygg-Hansa har genomfört visade att sjukvårdsförsäkring är den mest önskade löneförmånen bland de anställda.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Anna Snell, presskontakt. Telefon: 070-168 26 11.
Mejl: anna.snell@trygghansa.se

Kent Andersson, nordisk chef sjukvårdsförsäkringar. Telefon: +46 70 168 21 50.
Mejl: kent.andersson@trygghansa.se

 

Om Trygg-Hansa

Trygg-Hansa är ett av Sveriges största försäkringsbolag med en årspremievolym på runt tio miljarder kronor och cirka 2 000 medarbetare. Vi erbjuder företagsförsäkringar för både småföretag och stora företag samt sjukvårdsförsäkringar. Trygg-Hansa ingår i den internationella försäkringskoncernen RSA. Genom vårt globala nätverk kan vi erbjuda attraktiva försäkringslösningar i såväl Sverige som i övriga världen. För mer information: www.trygghansa.se

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy