Tyréns medverkar på Renare Mark Vårmöte 2011

Evenemang  •  2011-02-16 11:49 CET

13
APR
Tonhallen, Sundsvall
-

Nätverket Renare Mark firar 2011 sitt 10-års jubileum.
Årets övergripande tema och underrubriker är:
Risker i praktiken – bedömningar och åtgärder!
Teori och praktik vid efterbehandling
Efterbehandling och klimatet
Skälighet och risk
Alternativa åtgärdsmetoder

Tyréns medverark som utställare, träffa oss i montern på plats.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.