Skip to main content

Tyréns medverkar på Renare Mark Vårmöte 2011

Evenemang

13
APR
Tonhallen, Sundsvall
-
Nätverket Renare Mark firar 2011 sitt 10-års jubileum. Årets övergripande tema och underrubriker är: Risker i praktiken – bedömningar och åtgärder! Teori och praktik vid efterbehandling Efterbehandling och klimatet Skälighet och risk Alternativa åtgärdsmetoder Tyréns medverark som utställare, träffa oss i montern på plats.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy