Skip to main content

Kulturhistoriskt bryggeri i Hornsberg

Nyhet   •   Mar 11, 2015 12:26 CET

Tyréns har på uppdrag av Octapharma AB projekterat nya vvs-installationer och gjort omfattande konstruktionsarbeten för ombyggnaden av Stora Bryggeriet till en kontorsbyggnad i absolut toppklass. Octapharma har vuxit ur sina lokaler på västra Kungsholmen; fabrik, kontor och forsknings- laboratorier. Granne med dessa lokaler ligger Stora Bryggeriet, som uppfördes 1890-1891.

Bryggeriet hade sina glasdagar 1895-1910, men gick sedan i konkurs. Byggnaderna hade stått oanvända under lång tid och var i ganska dåligt skick.

Ombyggnaden omfattar total renovering och ombyggnad av den blåklassade kulturbyggnaden. Byggnaden inrymmer kontor, konferensavdelning omklädningsavdelningar och en restaurang med storkök för ca 200 personer. Projekteringen genomfördes från programhandlingsskede till bygghandlingsskede för utförandeentreprenader. Nytt värme- och kylsystem inklusive kökskylanläggning samt luftbehandlingssystem har installerats. Kontor och konferensavdelningar komfortregleras via VAV-system.

Omfattande konstruktionsarbete
Tyréns konstruktionsuppdrag var att ansvara för alla byggtekniska om- och tillbyggnader. Nya trappor och hissar skulle in, bjälklag skulle rivas och kompletteras, taket skulle isoleras, skorstenar skulle rivas och återuppbyggas mm.

Under åren har byggnaderna också varit föremål för ett flertal ombyggnader i stomkonstruktionen, men i samband med denna ombyggnad skulle alla kvarvarande synliga konstruktioner återställas till ursprungligt utförande.

Tyréns uppdrag innebar även utredningar kring trästommen ur ett byggnadsantikvariskt perspektiv. Byggnaderna är uppförda på 1890-talet enligt dåtida byggnadsteknik för tyngre industribyggnader.

Ytterväggar bestod av massivt murat tegel som avsmalnade uppåt i huset. I bottenvåningen var väggarna ca 1 m tjocka. Bjälklagen var av varierande typ i de olika våningarna. I de nedre våningarna utgjordes de av tegelvalv på stålbalkar överbyggda av koksfyllning och en betongplatta. I de övre våningarna utgjordes bjälklagen av kraftiga träkonstruktioner.

För mer information kontakta:
Anders Nilsson, avdelningschef, VVS & Energisystem
Tyréns AB
010-452 36 15anders.nilsson@tyrens.se

Nils Ekroth, Senior rådgivare byggkonstruktion
Tyréns AB,
010-452 22 10nils.ekroth@tyrens.se

För mer information om Stora Bryggeriet, klicka här.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.