Skip to main content

Tyréns en av de mest jämställda teknikkonsulterna

Nyhet   •   Nov 03, 2011 14:37 CET

Källa: På Väg, nr 5 2011

Tidningen På Väg har granskat styrelser och ledningar i de stora bygg- och anläggningsföretagen. Tyréns är tillsammans med Sweco den mest jämställda teknikkonsulten med närmare hälften kvinnor i ledningsgruppen.

Med 44 procent kvinnor i sin ledningsgrupp ligger Tyréns i topp som en av de mest jämställda teknikkonsulterna i tidningen På Vägs granskning.

– Men vi har inte haft fokus på det. Vi har letat efter allsidighet och bra perspektiv. Och då har det blivit så, säger Tyréns VD Ulrika Francke till tidningen På Väg.

Ulrika Francke har i över 20 år varit en ledande beslutsfattare i byggsektorn. På den tiden har hon sett en stor förändring – bort från gubbighet och grabbighet.

– Det går framåt och attityderna har förändrats. Men det är en bra bit kvar, menar Ulrika i artikeln.

Runt 40 procent av Tyréns 950 anställda är kvinnor. Att det återspeglas även i ledningsgruppen är ingen tillfällighet, berättar hon vidare:

– I en mixad miljö är det inte de gamla kompisbanden som blir styrande. I miljöer där det är många män ser man gärna fler män, de har andra band till varandra.

– Alla arbetslag vinner på en allsidig sammansättning. Är den ensidig finns risken att man missar frågor och olika perspektiv.

Ulrika beskriver att en förändring är på gång men att vi behöver arbeta vidare för att få fler till tekniska utbildningar över huvud taget. Vi måste utbilda fler ingenjörer, inte bara fler kvinnliga ingenjörer.

Läs nätartikeln "Det går framåt men det är en bra bit kvar", På Väg nr 5 2011

Läs hela tidningsartikeln som pdf under "Relaterat dokument"

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy