Skip to main content

Årsta kyrka nominerad till Kasper Salin-priset 2012

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 09:00 CEST

Foto: Jonathan Poll

Tyréns har bidragit med kompetens inom konstruktion, markplanering, syn av berg, besiktning, kvalitetsansvarig samt antikvarisk sakkunnig för det anslutande församlingshemmet.

Sedan Stockholmsstadsdelen Årsta byggdes på 40-talet har det saknats en kyrka. Församlingen har hållit sina gudstjänster i en samlingslokal i församlingshemmet. Men sedan ett år tillbaka har Årsta en egen kyrka, formgiven av Johan Celsing.

Exteriört kännetecknas byggnaden av det kubformade kyrkorummet i danskt tegel, interiört av kyrksalens stora, skenbart karmfria fönster, som ger en känsla av att kyrkans väggar har öppningar mot himlen.

Tyréns har svarat för konstruktionerna genom Hans Lanevik och Pontus Rydstern. Den konstruktiva utformningen är vald i intimt samarbete med Johan Celsing.

Utmaningar i projektet
Kyrkan är grundlagd på hälleberget, helt i enlighet med Matteus 7:24. Det som konstruktivt är mest utmärkande med kyrkan är att de bärande väggarna är murade i tegel, en i dagens bygg-Sverige mycket ovanlig metod. Takbjälklagen är utförda i betong, i kyrksalen med bärande balkar i ett oregelbundet mönster, och med perforering för att få rätt akustik.

Tyréns har också bidragit med markplanering, syn av berg, besiktning, kvalitetsansvarig samt antikvarisk sakkunnig för det anslutande församlingshemmet.

Juryns beskrivning
Genomförandet präglas av byggnadsteknisk skicklighet, genomarbetade robusta detaljer liksom taktilt uttrycksfulla material. Kraftiga balkar har placerats i ett fritt mönster som synlig bärning av yttertaket. Fönstrens stora isolerglas ansluter dolt mot fasadteglet. Små öppningar mellan tegelstenarna på de obehandlade innerväggarna ger en god akustik.

Den finurliga detaljeringen och materialkänslan anknyter till det sena 1950-talets modernistiska byggnadskonst.

Kasper Salin-priset delas årligen ut av Sveriges Arkitekter till ett svenskt byggnadsverk av hög arkitektonisk klass. Det anses vara det förnämsta priset i sitt slag i Sverige och instiftades 1962. Vinnaren presenteras på Arkitekturgalan den 16 november i Stockholm.

Läs mer om projektet och se bilder på Sveriges Arkitekters hemsida.

Så byggdes Årsta kyrka, läs mer på Svenska kyrkans hemsida.

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1000 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy