Skip to main content

Kiruna ska bli mer attraktivt för turister

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 14:18 CEST

Inför flytten av Kiruna stad har Tyréns tillsammans med Svensk Destinationsutveckling utrett vilka funktionskraven är för en attraktiv, tillgänglig och hållbar stadskärna ur ett besöksnäringsperspektiv. Rapporten för utredningen har nu släppts.

Utredningen har genomförts på uppdrag av besöksnäringsorganisationen Kiruna Lappland inom ramen för projektet ”Hållbar destinationsutveckling i Kiruna – Swedish Lapland” och rapporten har nu lämnats som en partsinlaga till Kiruna kommun.

Tyréns och Svensk Destinationsutveckling pekar i rapporten ut de funktioner i stadskärnan som ska priorteras med utgångspunkt från vad som attraherar besökare och vilka av dessa funktioner som bygger vidare på det unika som Kiruna redan erbjuder.

Rapporten visar på att den nya stadskärnan bör kännetecknas av närhet och täthet, promenadvänliga stråk, gränder, parker, torg och goda kommunikationer. Det bör finnas en mångfald och variation i utbudet av hotell, restauranger och butiker för att möta den internationella besökarens behov. Stadens utseende, struktur och planering samt det arkitektoniska uttrycket lägger tillsammans med de som bor i staden grunden till stadens själ.

– Vi tycker att rapporten är ett viktigt verktyg till Kiruna kommuns utvecklingsplan för en attraktiv stad. På ett bra sätt belyser rapporten besöksnäringens behov av funktioner i Kirunas stadskärna. Vi har tagit ett kliv i rätt riktning genom att påbörja arbetet med att skapa förutsättningar för att uppnå våra långsiktiga mål om fördubblad omsättning år 2020, säger Dharma Johansson projektkoordinator för ”Hållbar destinationsutveckling i Kiruna Swedish Lapland”.

Tillväxtverket har tidigare valt ut Kiruna som ett av de områden i Sverige som har goda förutsättningar att utvecklas till hållbara destinationer.

Svensk Destinationsutveckling är ett konsult- och utvecklingsbolag med huvuduppgift är coacha svenska destinationer till exportmognad. Till grund för utvecklingsarbetet ligger de krav och riktlinjer som VisitSweden formulerat och den målbild som återfinns i den

För mer information, kontakta
Cecilia Örtendahl
Tyréns AB
010-452 31 07
cecilia.ortendahl@tyrens.se

Johan Willis
Svensk Destinationsutveckling
070-414 36 56
johan.willis@svedest.se

Svensk Destinationsutveckling är ett konsult- och utvecklingsbolag med huvuduppgift att coacha svenska destinationer till exportmognad. Till grund för utvecklingsarbetet ligger de krav och riktlinjer som VisitSweden formulerat och den målbild som återfinns i den nationella strategin för besöksnäringen. Bolaget ägs av VisitSweden, Svensk Turism och Swedavia. Bolaget har sitt säte i Stockholm men verkar i hela Sverige.

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy