Skip to main content

Kockums industriområde blir ny stadsdel

Pressmeddelande   •   Jan 24, 2014 06:00 CET

Varvsplatsen. Illustration: Ethem Erdogan/Marge arkitekter

Varvsstaden är ett för Malmö strategiskt viktigt stadsutvecklingsprojekt där Kockums före detta industriområde omvandlas till en attraktiv och hållbar stadsdel. Gestaltningsförslaget aktiverar och utvecklar Varvsstadens kulturhistoriska och platsspecifika värden i en ny urban kontext.

Tillsammans med Marge arkitekter och LAND landskapsarkitekter har Tyréns i parallellt uppdrag åt Malmö stad lämnat förslag till strukturplan och gestaltningsprogram för Varvsstaden på före detta Kockums industriområde i Västra Hamnen. Kockums var i över 100 år Malmös industriella hjärta med avgörande betydelse för stadens utveckling. Nära sundet och mitt i staden ombildas det nu till en attraktiv och hållbar stadsdel med unika värden.

Ett sinnligt och integrerat förhållande mellan befintlig och nyskapad bebyggelse skapar en unik stadsdel med spännande variationer i skalor och stämningar. Tyréns bidrar med kulturmiljökompetens genom Paul Hansson, bebyggelseantikvarie på Tyréns kontor i Malmö:

- Förutom bevarandet av gamla byggnader aktiveras och utvecklas Varvsstadens kulturhistoriska och platsspecifika värden på flera kreativa sätt i en gestaltning som kännetecknas av sinnlighet och omtanke i den mänskliga skalan. Förslaget skapar ett flertal karaktärsfulla platser, byggnadstyper, parker och stråk för en variation av boenden, verksamheter och urbant liv. Passager och skalförskjutningar ger spännande övergångar mellan signifikanta rumsligheter där vyer mot vattnet och den karaktärsfulla bebyggelsen spelar avgörande roller.

I Varvsstaden skapas både intima och kontemplativa gröna rum likaväl som öppna och aktiva urbana parker. Townhouses vid kajpromenader paras med en större märkesbyggnad i fonden av den stora varvsplatsen och hamnbassängens öppna vattenrum. Stråken kantas dels av historisk bebyggelse, dels av nyskapade mer intima boendemiljöer. Huvudstråken, den storslagna Varvsplatsen och äldre industrihallar öppnar sig för ett varierat shoppingutbud. Barn och unga får en stark koppling till områdets identitet när skolor och förskolor får ta plats i före detta industribyggnader.

Tack vare en tidig och gemensam förståelse för uppgiften kunde teamet direkt arbeta med en gestaltning där samspelet mellan befintlig och ny bebyggelse berikar helheten. Industriområdet förnyas i en stadsutveckling som för vidare dess historia och unika värden i en ny urban kontext.

För mer information:
Paul Hansson, bebyggelseantikvarie Tyréns AB
Tel: +46 (0)10 452 33 15
E-post: paul.hansson@tyrens.se

Susanne Ramel delägare, arkitekt SAR/MSA
eller Katarina Grundsell delägare, arkitekt SAR/MSA
Marge Arkitekter AB
E-post: susanne.r@marge.se / katarina.g@marge.se
Tel: +46 (0)8 545 919 42 / +46 (0) 8 545 919 43

Alf Orvesten, delägare, landskapsarkitekt LAR/MSA
LAND Arkitektur AB
E-post: alf.orvesten@landarkitektur.se
Tel: +46 (0) 08- 410 608 72


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300
anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.