Skip to main content

Lena Tilly blir ledamot i vattendelegationen

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2012 13:54 CEST

Vattenmyndigheten skapades för att samordna arbetet med att bevara och förbättra kvaliteten på vatten enligt EU:s ramdirektiv.

Syftet är att ta ett helhetsgrepp om vattenfrågorna.

Vattenmyndigheten har totalt fem vattendistrikt och det är i distriktet för Norra Östersjön som Lena Tilly, vattenresursexpert på Tyréns, tilldelats en plats i delegationen.

- Jag hoppas att jag ska kunna bidra med mina erfarenheter från praktiskt arbete med frågorna, säger Lena Tilly.

Lena Tilly har arbetat mycket med vattenplanering, speciellt frågor gällande dricksvattenförsörjning och grundvatten och har under lång tid arbetat i Mälarregionen.

- Det har varit mitt fokus och det är nog där jag kan tillföra mest. Jag tror man intresserat sig för att jag arbetat med just dessa sakfrågor och har arbetat mycket med Mälaren. Sen tror jag även att min praktiska erfarenhet var en fördel för mig, säger Lena Tilly.

Förordnandet som ledamot i vattendelegationen för Norra Östersjön börjar gälla 1 augusti 2012 och sträcker sig fram till och med 31 december 2015.

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1000 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera