Skip to main content

Nu är det slut på vinddraget i Stadsbiblioteket

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 06:00 CET

Foto: Stockholms stad

Tyréns har fått i uppdrag att projektera VVS-installationerna när Stockholms stad rustar upp och utvecklar Stadsbiblioteket. Projektet innebär att ta fram systemhandlingar där Tyréns ansvarar för all VVS-projektering inklusive sprinkler och styr. Biblioteket stod klart 1928, ritades av arkitekt Gunnar Asplund och kallas i dag för Asplundhuset. Byggnaden är blåklassad och därför ska upprustningen och moderniseringen ske med stor hänsyn till de kulturhistoriska värdena.

Tyréns VVS-avdelning har nyligen inlett ett samarbete med Stockholms stad gällande upprustning och modernisering av Stockholms stadsbibliotek. Byggnaden är blåklassad enligt Stadsmuseet vilket ställer höga krav på arbetet för att bibehålla byggnadens antikvariska värden och estetik.

– Att arbeta med byggnader av det här slaget innebär att man exempelvis inte får ta hål i väggar, fasader eller bjälklag, berättar Jan Berglund, uppdragsansvarig VVS på Tyréns. Alla installationer ska dessutom placeras så osynligt som möjligt. En stor utmaning är att förebygga kalldraget vid entréerna och den stora rotundan samt att motverka de höga radonhalterna. Detta förutsätter kreativitet så att byggnaderna rustas för att vara långsiktigt hållbara både estetiskt och miljömässigt.

Stadsbiblioteket är ritad av arkitekt Gunnar Asplund och stod klart i mars 1928. Biblioteket nyttjar i dag huvudbyggnad och ett annex ritat arkitekt Paul Hedqvist.Byggnaderna rymmer ungefär 400 000 böcker och har en yta på 11900 kvm. Huvudbyggnaden och basarerna som ingår i fastigheten Spelbomskan 16 ska nu utvecklas och restaureras. Tyréns arbete omfattar upprustning av samtliga VVS-installationer. Detta innebär byte av alla luftbehandlings- och rörinstallationer inklusive sprinkler och styr. Ombyggnationen av biblioteket väntas vara klar 2020.

– Det är självklart en ära att få arbeta med en byggnad som är en sådan central del av Stockholm och dess historia, säger Jan Berglund. Vi har tidigare genomfört uppdrag i flera blåklassade byggnader, bland annat i Rådhuset, Stallmästaregården och Hamburgerbryggeriet. Vi är duktiga på att tillgodose både estetiska och tekniska krav och våra VVS-konsulter har ett nära samarbete med Stockholms stad, arkitekter, antikvarier och andra involverade i uppdraget. Detta för att på bästa sätt behålla den tidstypiska Asplundsidentiteten för byggnaden men att samtidigt rusta den för framtiden.

För mer information var vänlig kontakta:
Jan Berglund, uppdragsansvarig
Tyréns AB
010-452 35 91
jan.berglund@tyrens.se

Fakta
Asplundhuset var vid invigningen 1928 Europas - och kanske världens - mest moderna och tillgängliga bibliotek. Byggnaden är ”blåklassad”, enligt Stadsmuseets klassificering för bevarandevärda byggnader. För att bevara de höga kulturhistoriska och arkitektoniska värdena har staden, i samverkan med Länsstyrelsen, tagit fram ett vårdprogram för huvudbyggnaden, terrass, basarbyggnader och park.

Projektet är under planering. Beslut om projektets genomförande sker preliminärt i Stockholms kommunfullmäktige hösten 2017. Uppdraget handlar om utveckling av huvudbyggnaden och basarerna som ingår i fastigheten Spelbomskan 16.

Läs mer på stockholm.se/stadsbiblioteket

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 1 800 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy