Skip to main content

Ny handbok om transport av farligt gods

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 09:03 CEST

Cecilia Sandström - på Tyréns kompetensområde Brand och Risk - släpper en bok med titeln Transporter av farligt gods.
Boken är en guide till kommunal planering inom området.

Många kommunala tjänstemän efterfrågar ökad kunskap kring transport av farligt gods och hanteringen av frågan i samhällsplaneringen.

Meningen med boken är att ge enkla och lättfattliga svar med syftet att förbättra beslutsunderlag för ansvariga politiker och öka kunskaperna hos kommunala tjänstemän.

Detta genom att ge ökad och lättillgänglig kunskap om farligt gods, hanteringen av farligt gods inom samhällsplaneringen och om god utformning av de trafiksäkerhetsåtgärder som minskar risken med dessa transporter.

Här kan du beställa publikationen.

Vid frågor, kontakta Cecilia Sandström.

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1000 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.