Skip to main content

Ny mätmetod spårar gasfyndigheter i Sveriges soptippar

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 10:00 CEST

Tyréns har tillsammans med avdelningen för Teknisk Geologi, LTH, och NSR/Rosqvist Resurs AB utvecklat teknik för att studera insidan på landets deponier med icke-förstörande metoder, så kallad geofysik. Tekniken som baseras på mätningar av de ingående materialens elektriska ledningsförmåga genererar 3D-bilder av gasförekomst och interna strukturer, som till exempel ansamlingar av olika avfallstyper.

Gasrörelser mäts dessutom över tid och resulterar i animering av gasens rörelser i deponin. Utvecklingen har gjorts i ett stort FoU-projekt finansierat av Sven Tyréns Stiftelse, Avfall Sverige och Svenskt Gastekniskt Center. Mätningarna har huvudsakligen utförts på NSRs deponi Filborna i Helsingborg.

Projektets benämning är ”MaLaGa” – Mapping Landfill Gas and internal structures using geophysics.

En av de stora vinsterna med den metodik och teknik som har utvecklats inom MaLaGa är att den metan som kontinuerligt bildas i deponier nu går att detektera och därmed går det nu att optimera gasuttagssystem, som i sin tur gör att deponiers kraftiga koldioxidbelastning på atmosfären kan minskas. Den uttagna metangasen används som fordons gas.

En annan stor potential med den utvecklade tekniken är de förbättrade möjligheterna för karakterisering av avfallstyp på olika platser i en deponi. Det blir allt mer högintressant då företag som till exempel Stena Metall nu intensivt satsar på landfill mining. Material som tidigare har deponerats, till exempel metaller på kretskort, finns det nu teknik för att återvinna, och därmed är det intressant att utveckla metoder för att på ett bättre sätt än tidigare kunna skilja på olika typer av avfall i en deponi för att optimera utgrävningsinsatserna. Med MaLaGa-teknik erbjuds helt nya möjligheter för detta.

MaLaGa-projektet erhöll nyligen the Telford Premium 2012 för den vetenskapliga artikeln Mapping landfill gas migration using resistivity monitoring, publicerad i Waste Resource Management, vol 64, issue 1, feb 2011.

Slutrapporten finns att ladda ner på http://www.sgc.se/dokument/sgc266.pdf.

För ytterligare information kontakta:
Mats Svensson, 
Geotekniker, Tyréns AB
Tel: 010-452 29 57
E-post: mats.svensson@tyrens.se

Dr. Håkan Rosqvist
Rosqvist Resurs AB
Tel: 0734-38 74 55
E-post: hakan@rosqvist-resurs.se

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1000 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy