Skip to main content

Ny teknisk doktor på Tyréns

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 11:04 CET

Den glada nybakade doktorn i mitten. Till väster opponent Prof. Guido De Roeck från KU Leuven och till höger handledare Prof. Raid Karoumi, KTH.

I fredags disputerade Mahir Ülker-Kaustell, som till vardags arbetar på Tyréns broavdelning i Stockholm, med sin doktorsavhandling "Essential modelling details in dynamic FE-analyses of railway bridges". Disputationen gick strålande!

Mahir Ülker-Kaustell's doktorsavhandling "Essential modelling details in dynamic FE-analyses of railway bridges" vid enheten för Brobyggnad inklusive stålbyggnad på KTH ger en ökad förståelse för de dynamiska egenskaperna, det vill säga egenfrekvenser, modformer och dämpning, hos järnvägsbroar.

Om avhandlingen
Det ökade behovet att minska användandet av fossila bränslen ställer högre krav på effektiviteten hos spårbunden trafik. Därför krävs en ökad kunskap om de dynamiska egenskaperna hos järnvägsbroar och infrastruktur för järnvägstrafik i allmänhet. Ökade tåghastigheter, längre tåg och ökade axellaster leder typiskt till en ökning av den dynamiska responsen hos järnvägsbroar.

Modelleringsdetaljer för broar som till exempel grundläggningskonstruktioners eftergivlighet, strålningsdämpning i undergrund och banker samt hysteretiska effekter från brolager och banöverbyggnad försummas regelmässigt. Detta beror av att lämpliga modeller som tar hänsyn till dylika effekter i ingenjörsmässiga beräkningsmetoder ännu ej implementerats i gällande beräkningsnormer.

Denna avhandling bygger i huvudsak på en fallstudie av en fritt upplagd, ballasterad samverkansbro som visar en betydande variation i egenfrekvens och dämpkvot, beroende på svängningsamplitud. Vidare befanns egenfrekvenserna öka betydligt under vintern.

Projektet är finansierat av Trafikverket, KTH Järnvägsgruppen och Tyréns AB.

Läs om doktorsavhandlingen på KTH:s hemsida


Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy