Skip to main content

Nytt forum för strategisk utveckling i transportsektorn behövs

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2011 15:05 CET

- Sverige bör öka sina aktiviteter inom den europeiska policyutvecklingen, inklusive forskning, innovation, regelverk för transportsystem och finansiering, säger Ulrika Francke, VD för Tyréns och ordförande för IVAs projekt Transport 2030. Idag, den 2:e februari, släpps slutrapporten.

Slutrapporten från Transport 2030 släpps den 2 februari på IVA i samband med avslutningsseminariet "Transportsystem för hållbar utveckling och konkurrenskraft". Projektet Transport 2030, som har drivits av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) sedan 2009, har visat på behovet av ett ökat samarbete mellan transportsystemets intressenter. Därför föreslår man nu ett nationellt forum för samarbete kring strategiutveckling inom transportsektorn.

- För Sveriges del vore det oerhört positivt att ta initiativet och driva utvecklingen av dessa prioriterade frågor, säger projektets ordförande Ulrika Francke.

Ingen aktör kan på egen hand åstadkomma de förändringar som krävs för att nå regeringens transportpolitiska mål gällande tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa. Däremot skulle en ökad samverkan mellan såväl offentliga och privata aktörer som forskare förbättra förutsättningarna för snabb utveckling inom transportområdet. Det är kontentan i förslaget från IVA-projektet Transport 2030, vars slutrapport lanseras den 2 februari. Det föreslagna nya nationella forumet syftar till att genom samarbete mellan transportsystemets olika aktörer etablera gemensamma strategier, initiera projekt och andra utvecklingsinsatser samt främja kunskapsutbyte.

Inom transportsektorn finns många frågor i gränslandet mellan de olika trafikslagen, samt mellan enskilda och kollektiva transporter. Dessutom finns det en lång rad relationer och beroendeförhållanden att ta hänsyn till såsom närings-, samhällsbyggnads-, miljö- och trafikpolitik. En viktig uppgift för forumet blir därför att implementera processer för förbättrad uppföljning och utvärdering av försök med innovativa lösningar i transportsystemet.

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Vi erbjuder kundanpassade tjänster inom områdena stadsbyggnad och infrastruktur samt byggnads- och fastighetssektorn. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med omkring 1 000 medarbetare på ett 20-tal kontor runtom i landet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy