Skip to main content

Projekt för bättre folkhälsa

Pressmeddelande   •  Sep 20, 2012 15:48 CEST

Syftet med undersökningen - kallad Hälsa på hal is - är att ge ett bra och omfattande underlag för hur man skapar attraktiva miljöer utomhus.

Miljöerna ska leda till högre fysisk aktivitet trots kallt klimat.

Miljöerna ska byggas i Luleå och Pajala och ska stimulera till bättre folkhälsa, bosättningar och etablering av nya företag. Metodiken baseras på människors upplevelser om vad som är attraktivt och hälsofrämjande.

Projektet finansieras i ett samarbete mellan Tyréns, Northland Resources, Luleå kommun och Pajala kommun.

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1000 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.