Skip to main content

Projekt för bättre folkhälsa

Pressmeddelande   •   Sep 20, 2012 15:48 CEST

Syftet med undersökningen - kallad Hälsa på hal is - är att ge ett bra och omfattande underlag för hur man skapar attraktiva miljöer utomhus.

Miljöerna ska leda till högre fysisk aktivitet trots kallt klimat.

Miljöerna ska byggas i Luleå och Pajala och ska stimulera till bättre folkhälsa, bosättningar och etablering av nya företag. Metodiken baseras på människors upplevelser om vad som är attraktivt och hälsofrämjande.

Projektet finansieras i ett samarbete mellan Tyréns, Northland Resources, Luleå kommun och Pajala kommun.

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1000 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera