Skip to main content

Tyréns akustiker skapar ljud i världsklass åt SF Bio

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 14:06 CET

Foto: Mats Kullander, SF Bio AB

Nu har SF Bio öppnat sin senaste och modernaste biograf i Täby Centrum. Med fem salonger och 516 sköna fåtöljer erbjuds en bioupplevelse av allra högsta klass. Tyréns har utformat akustiken i de nya biosalongerna och det med en teknik som aldrig tidigare använts.

Filmstaden Täby har fått en rymligare foajé och nya moderna salonger med den senaste digitala tekniken. De nya salongerna har digitala projektorer och det senaste i ljud och bildteknik vilket garanterar den absolut bästa biografupplevelsen och de uppfyller de högt ställda krav som biobesökarna idag har på en optimal film- och biografupplevelse. Några av salongerna kan också visa film i high framerate (HFR) och 3D.

Bengt Johansson som är senior akustiker på Tyréns berättar att uppdragets fokus var att hitta kostnadseffektiva lösningar som är minst lika bra som de traditionella lösningarna. Därför har man använt sig av en byggteknik man tidigare aldrig använt när man byggt en biograf.
– Jag gick tillbaka till de ursprungliga sambanden för vad som påverkar ljudisoleringen. Utifrån dessa samband kunde jag ta fram konstruktioner som inte bara är lättare och billigare att bygga, utan även ger överlägsen ljudisolering.

I salongerna ligger ett flytande golv som hindrar ljudet från att sprida sig till de andra salongerna. Golvet är uppbyggt av ett prefabricerat golvsystem som vidareutvecklades för ändamålet. Väggarna har en tung del som tar hand om låga frekvenser (basljud) och en lätt del som är bättre vid höga frekvenser. På så vis fick man det bästa av två världar. Ljudisoleringen beräknades med många av de specialprogram Tyréns förfogar över. Vidare har man använt sig av diffusorer på väggarna för att sprida ljudet jämnt i salongerna. Dessa är gjorda av standard träreglar istället för att köpa in dyra prefabricerade studiodiffusorer. Diffusorerna dimensionerades med BEM beräkningar (Boundary Element Method) för att säkerställa att de fungerade som det var tänkt.

När det gäller ljudkvalitén så har SF Bio som krav att den uppfyller THX-standarden, som utvecklades redan på sjuttiotalet. Tack vare den lösning som Tyréns akustiker gjort överträffar man THX-kraven och uppfyller även de betydligt skarpare ljudisoleringskrav man har för IMAX-biografer. Man kan säga att filmstaden i Täby uppfyller morgondagens ljudkrav men är billigare att bygga än traditionella biografer.

– SF Bio undersöker nu om man kan använda samma koncept i flera biografer som är på gång att byggas berättar Bengt. Det är roligt när man kan göra en lösning som blir både bättre och mer kostnadseffektiv i slutändan.

För mer information:
Bengt Johansson, senior akustiker
Tyréns AB
010-452 24 47
bengt.e.johansson@tyrens.se  

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300
anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolaget Tari i Tartu, Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera