Skip to main content

Tyréns designar naturkyrkogård i Norrbotten för vintermörker

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2013 06:00 CEST

Det blir allt vanligare med omsorgsfullt ljussatta kyrkogårdar i Sverige. Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har fått i uppdrag att gestalta och även ljussätta den anrika begravningsplatsen i Hortlax utanför Piteå för det mörka vinterhalvåret.

Hortlax kyrka och begravningsplats anlades i början av 1900-talet och behöver utvidgas med nya begravningsplatser. Tyréns har fått i uppdrag att ta fram en gestaltnings- och ljussättningsplan samt projektera landskapsarbetet för utvidgningen.

Annika Lindberg, landskapsarkitekt på Tyréns, berättar att formandet av en skogskyrkogård handlar om att ta tillvara platsens kvaliteter och att fasa in gravplatser, ceremoniplatser och andra funktioner mellan träd, stenblock och buskar och även framhäva vissa detaljer i dagsljus och mörker.

– Tyréns ljusdesigners planerar ljussättningen så att den varken framhäver eller förminskar vissa gravplatser och gör den navigationsinriktad och centrerad kring allmänna ytor som gångstråk, kontemplationsplatser och samlingsytor. En utmaning i ljusgestaltningen är konkurrensen med enskild gravbelysning – det elektriska ljuset får inte spela ut gravljusen och inkräkta på bilden av hundratals levande ljus som glimmar i natten.

Annika berättar att en kyrkogård skiljer sig från vanliga landskapsprojekt. En stadspark utformas för att skapa trygghet och en lekpark ska vara lekfull. Kyrkogårdar gestaltas för att vara rogivande och andaktsfulla platser.

– I landskapsgestaltningen vill vi bevara skogskänslan i så stor utsträckning som möjligt för att bevara skogens atmosfär av lugn och välbehag. Vi vill visa stor hänsyn till platsen för att förvalta den liturgiska, andaktsfulla känslan som lämnar utrymme för eftertanke från det att man kommer till att man lämnat kyrkogården.

Eftersom platsen ligger långt norrut ligger snömängderna kvar en längre tid under året, vilket ställer krav på att utrustning, markarbete och beläggningar klarar det nordiska klimatet och underhållsarbeten som exempelvis snöröjning.

Projekteringen av Hortlax begravningsplats kommer att vara färdig under hösten 2013 och bygge påbörjas sommaren 2014.

Om Hortlax begravningsplats
Hortlax begravningsplats ligger intill Hortlax kyrka 5 km sydväst om Piteå. Kyrkan byggdes 1917 tillsammans med den äldsta delen av begravningsplatsen. Begravningsplatsen har utvidgats i ett par omgångar, och rymmer idag även ett begravningskapell som byggdes 1990.

För mer information, kontakta
Annika Lindberg
010-452 25 80
annika.lindberg@tyrens.se

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy