Skip to main content

Tyréns expanderar sitt industrierbjudande i norr

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 09:07 CET

Patrik Sveder & Hans Peters

Konsultföretaget Tyréns kontor i Borlänge expanderar med två nya avdelningar inom El & Automation och Mekanik. Syftet med expansionen är att erbjuda en helhetslösning för industrikunder. Flera nya konsulttjänster kommer tillsättas med en start på Borlängekontoret.

De nytillsatta avdelningscheferna är Hans Peters, El & Automation och Patrik Sveder, Mekanik och respektive område väntas tillsätta fem konsulter inom ett år. Flera tillsättningar väntas också inom en treårsperiod.

– Vår region har en stark stål- och pappersindustri och vi arbetar nu för att se hur vi med våra tjänster kan slå oss in på marknaden, även gruva och generell verkstadsproduktion växer i regionen och är intressant för oss. Våra två avdelningar har liknande kunder och liknande arbetssätt, där El & Automation sköter styrningen av maskiner och Mekanik arbetar med själva maskinen. Tillsammans med den starka bredd av andra tjänster som Tyréns tillhandahåller gör det oss idag till en komplett leverantör mot industrin, berättar Hans.

Patrik förklarar att det pågår generationsskifte på industrins anläggningar där gammal teknik måste fasas ut och underhållet kommer behöva ses över.

– Flera industrier har inte uppdaterat sina anläggningar inom el & automation och mekanik, ibland finns inte ens reservdelar kvar, vilket betyder att det måste till vissa ombyggnationer. Det behövs göras oavsett konjunkturläge. Nya energikrav driver också på en utveckling mot energisnålare maskiner vilket kommer bli allt större framöver när gamla hydraul- och luftdrivna maskiner fasas ut.

För mer information om El & Automation
Kontakta Hans Peters
Telefon: 010-452 34 62
E-post: hans.peters@tyrens.se

För mer information om Mekanik
Kontakta Patrik Sveder
Telefon: 010-452 34 67
E-post: patrik.sveder@tyrens.se  

 

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1200 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy