Skip to main content

Tyréns går på offensiven i Västsverige

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 07:27 CEST

Från vänster; Nina Storsveen och Carita Sandros

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns växer. Under året har företaget expanderat med 350 konsulter där ett extra fokus legat på västra Sverige med cirka 100 nya konsulter i regionen. Nu väljer företaget att satsa ytterligare med ett helt nytt affärsområde i regionen, utredning och strategi. Ny chef för affärsområdet blir Carita Sandros och avdelningschef för stadsutveckling och miljö, en enhet som kommer att ingå i det nya affärsområdet, blir Nina Storsveen. De två nya tillskotten har båda en lång erfarenhet inom samhällsbyggnadssektorn och under kommande år är målet att dubblera antalet anställda inom det nya affärsområdet.

Det går bra för Tyréns i region väst. Företaget har under det senaste året kunnat expandera med cirka 100 konsulter i Västsverige genom nyanställningar och ett förvärv av Pyramiden Arkitekter AB och Pyramiden Projektledning AB. Nu väljer företaget att lägga in en extra växel i regionen genom att starta upp ett nytt affärsområde, utredning och strategi. Chef för det nya affärsområdet blir Carita Sandros och nytillkommen chef för avdelningen stadsutveckling och miljö blir Nina Storsveen. Båda har en lång erfarenhet inom samhällsbyggnadsbranschen och har båda arbetat inom både privat och offentlig sektor. Under kommande år är syftet växa från 20 till 40 personer inom det nya affärsområdet. Kompetenser som specifikt efterfrågas är planarkitekter, trafikplanerare, lantmätare och landskapsarkitekter.

– Det är ett jätteroligt och utmanande uppdrag att få vara med och starta upp och leda det här området i Västsverige, säger Carita Sandros, chef utredning och strategi. Det finns ett stort kompetensbehov inom tidiga samhällsbyggnadsskeden, arkitektur och projektledning i hela Sverige. Detta ser vi framförallt i region väst i och med de bostadssatsningar och de 1000 miljarder som investeras i regionen de kommande 20 åren. Genom det nya affärsområdet kan Tyréns bredda verksamheten i regionen och vi har nu möjlighet att erbjuda våra kunder ett mer komplett erbjudande.

Carita Sandros kommer från Ale kommun där hon har arbetat i 14 år, nu senast som samhällsbyggnadschef. Där har hon ansvarat för ledning och styrning av samhällsbyggnadssektorn i kommunen med ansvar över cirka 100 medarbetare. Tidigare har hon bland annat arbetat som biträdande gatuchef och infrastrukturchef. Innan dess arbetade hon som geotekniker på statens Geotekniska institut och som konsult. Carita Sandros har en civilingenjörsexamen inom området väg och vatten från Chalmers i grunden.

Nina Storsveen är planeringsarkitekt och utbildad vid Blekinge tekniska högskola. Hon har 16 år inom samhällsbyggnadssektorn bakom sig och kommer senast från Länsstyrelsen iVästra Götalands län. Där har hon arbetat som utvecklingsledare och funktionschef för alla tvärsektoriella områden inom samhällsbyggnadsområdet och det Västsvenska paketet. Tidigare har Nina bland annat arbetat på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad och som konsult på Flygfältsbyrån och Vägverket.

– Det känns roligt och spännande att få arbeta på ett företag som har en helhetssyn på samhällsbyggandet och genom Sven Tyréns stiftelse även bidrar med forskning inom samhällsbyggnadssektorn, berättar Nina Storsveen, ny chef för avdelningen stadsutveckling och miljö. Jag har från mina tidigare arbeten fått en god kunskap i planprocesser och hela samhällsbyggnadsprocessen och ser fram emot att få fortsätta arbeta inom ett tvärsektoriellt område där vi både har samhällsplanerare, planarkitekter, trafikplanerare, landskapsarkitekter och kulturmiljökompetens. Hela Västsverige är dessutom i ett expansivt läge och det är ett stort tryck på bostäder, därför känns det extra kul att få vara med och utveckla och bredda den här avdelningen i regionen.


För mer information var vänlig kontakta:

Christer Abrahamsson, regionchef väst
Tyréns AB
010 452 31 73
christer.abrahamsson@tyrens.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 1 600 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy