Skip to main content

Tyréns genomför förstudie av persontransportsystem i Sundsvall

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 09:18 CET

Vy från Norra berget februari 2013. Foto: Anders Thorsell, www.sundsvallsbilder.com

Sundsvalls kommun har upphandlat en förstudie av persontransportsystem upp till Norra Berget. Tyréns vann upphandlingen i stark konkurrens av sex andra konsultföretag där både pris och kvalifikationer för uppdraget har bedömts. Uppdraget är att hitta olika lösningar för att transportera besökare från centrum upp till Norra berget.

Frågan har aktualiserats i och med att satsningar på kulturarvet bland annat har inneburit att Norra berget blivit ett allt mer fungerande och välbesökt friluftsmuseum. En förstudie ska bedrivas under första delen av nästa år som ska leda till olika förslag på tekniker och placeringar. De olika förslagen ska redovisas med konsekvenserna för en lång rad områden; trafik, ekonomi, inverkan på natur och kulturmiljö, attraktion, landskapsbild, barriäreffekter, etc. Syftet är att skapa ett diskussionsunderlag för vidare beslut.

Tyréns har tidigare gjort en förstudie på en linbanelösning i Göteborg över Göta Älv. Förstudien har upphandlats av Kultur & Fritid med stöd av kommunens upphandlingsenhet och Miljökontoret. Slutrapport av förstudien ska levereras före 1 juni 2014.

För mer information kontakta:
Sven Nordström
Kultur & fritid, Sundsvalls museum
Tel. 073-274 80 25
sven.nordstrom@sundsvall.se  

Oskar Lundblad Haggren, uppdragsansvarig
Tyréns AB
Tel. 010-452 34 11
oskar.lundblad@tyrens.se  


Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300
anställda på kontor runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt dotterbolaget Tari i Tartu, Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera