Skip to main content

Tyréns genomför stort utredningsprojekt för framtida Sydostlänken

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 10:47 CEST

Alternativ som framtagits i Tyréns järnvägsutredning

Sydostlänken är en ny tänkt järnvägsförbindelse mellan Älmhult och Blekinge kustbana. Tyréns har genomfört en omfattande förstudie och järnvägsutredning för den tänkta sträckan som kan bli en viktig godslänk mot Östra Europa och Asien.

Järnvägsförbindelsen Sydostlänken kan i framtiden överföra en stor mängd godstrafik från väg till järnväg. Sydostlänken kan få mycket stor betydelse för gods mellan Sverige och den ökande marknaden i Östra Europa och Asien.

Projektet omfattar upprustning av 41 km järnväg och nybyggnad av omkring 18 km järnväg. Näringslivet i regionen är engagerade i Sydostlänken som en ny länk för godstrafik mellan Sverige, Östra Europa och Asien. Utredningen visar att Sydostlänken även kan få stor betydelse för nyetablering av persontrafik som för närvarande täcks av busstrafik.

Tyréns uppdrag omfattar förstudie och järnvägsutredningen, miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och underlagsrapporter inom landskapsanalys, systemanalys, stationslägen, kostnadskalkyler och teknik och byggbarhet.

Sydostlänken har diskuterats sedan 1990-talet som en ny länk i trafiksystemet för den ökande handeln mot Östra Europa och Asien.

Utställning och samråd
För närvarande pågår utställning och samråd och materialet finns på Trafikverkets hemsida

För mer information, kontakta
Johan Meurling
010-452 31 82
johan.meurling@tyrens.se

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy