Skip to main content

Tyréns konstruerar den nya sjukhusbyggnaden i Helsingborg

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2013 06:00 CEST

Samhällsbyggnadsföretaget Tyréns har fått uppdraget att hantera konstruktionen av den nya sjukhusbyggnaden vid Helsingborgs lasarett. Tyréns kommer att utöver konstruktionen av byggnaden ansvara för akustik och projektering av markarbeten samt vatten och avlopp.

Sjukhuset i Helsingborg står inför en stor omvandling. Den befintliga huvudbyggnaden behöver förnyas och en helt ny byggnad ska uppföras strax intill på sjukhusområdet. Den nya byggnaden ska ha en yta på 35 000 till 40 000 kvadratmeter och ska inrymma mottagningsverksamhet för somatisk vård samt mottagningar och heldygnsvård för psykiatrin i nordvästra Skåne som nu samlar sin verksamhet här. Labmedicin Skåne flyttar också sin verksamhet på sjukhuset till den nya byggnaden. Ansvarig för konstruktionen av den nya sjukhusbyggnaden är det svenska samhällsbyggnadsföretaget Tyréns som nyligen fått uppdraget av Region Skåne.

– Helsingborgs sjukhusområde ska byggas om för att bättre motsvara de krav som ställs på modern hälso- och sjukvårdsverksamhet, både ur ett patient- och medarbetarperspektiv, säger Christian Weddig på Regionservice, Region Skåne. Projektet är komplext och berör många verksamheter och då är det bra att vi har med leverantörer med stor erfarenhet av konstruktionsarbete för vårdbyggnader.

I projektet, som beräknas vara genomfört 2018, finns även delar som inte berör själva vårdverksamheten. För att ersätta ett antal parkeringsplatser som försvinner genom att ny bebyggelse skapas ska parkeringshuset som är beläget på sjukhusområdet byggas till med 2 våningar. Även här är Tyréns involverade i arbetet.

– Vi är förstås väldigt stolta över förtroendet från Region Skåne, Ett vårdprojekt är speciellt då det har en beröringspunkt hos så många av stadens innevånare. Här får vi vara med och påverka stadens utformning och göra ett arbete som sätter avtryck i vår byggda miljö, säger Mats Persson, affärschef på Tyréns avdelning för Fastighet & Byggnad.

För mer information var vänlig kontakta:

Mats Persson, Affärschef Fastighet & Byggnad
Tyréns AB
Tel: 010-452 28 10
E-post: mats.persson@tyrens.se

Christian Weddig, Regionservice
Region Skåne
Tel: 070-635 52 30
E-post: christian.weddig@skane.se

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy