Skip to main content

Tyréns konstruerar ovanligt bostadshus på en betongpinne

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 10:00 CEST

Designskiss på Ting1 i Örnsköldsviks stadsbild. (Foto: Wingårdh Arkitektkontor)

På Tingshusets innergård i Örnsköldsvik har konsultföretaget Tyréns konstruerat en komplex betongkonstruktion som består av ett tio meter högt torn som bär upp ett fristående elva våningar högt bostadshus. Byggnaden kallas Ting1 och beställare är PEAB.

Betongtornet som står på Tingshusets innergård är enbart 8x8 meter brett och lyfter upp ett 22x22 meter och 60 meter högt hus som består av 51 lägenheter. Ting1 är en helt fristående fastighet som inte får byggas samman med Tingshuset på grund av sin utmärkande brutalistiska arkitektursstil.

Eftersom Ting1 inte står på marken saknar huset bärning i hörnen och all bärkraft sitter i mitten av byggnadskroppen. Det annorlunda bostadshuset har ritats av arkitekt Gert Wingårdh från Wingårdhs arkitektkontor och Tyréns har gjort mycket avancerade, och inom branschen sällsynta konstruktionsberäkningar, och levererat en fungerande lösning för att hålla ihop det ovanliga bostadshuset.

Under byggtiden bärs den nya byggnaden upp av stålbalkar. Det är först när huset står färdigt som lasterna kan utjämnas på ett sådant sätt att huset kan stå fritt.

Byggtid för Ting1 är enbart 17 månader och huset invigs i oktober 2013.

För mer information, kontakta
Fredrik Nordin
010-452 27 39
fredrik.nordin@tyrens.se

Om Tyréns uppdrag
Tyréns har genomfört utredningar åt fastighetsutvecklingsbolaget Nyberg, Kai och Wingårdh AB. För detaljprojekteringen står totalentreprenören Peab Sverige AB. Tyrens är inblandad med flera kompetenser i uppförandet av Ting1. Förutom ritandet av den komplexa huskonstruktionen har Tyréns bistått med kompetens inom arkitektur och brand & risk-bedömning. Tyréns kompetenser inom bro har gjort temperatursprickanalyser på grundplatta och företagets kompetenser inom geoteknik genomfört undersökningar och analyserat bergets lastkapacitet.

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy