Skip to main content

Tyréns ledande inom kulturbyggnadsvård

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2016 09:48 CEST

Gustaf Vasa kyrka

De svenska storstäderna förtätas i allt snabbare takt och byggandet utgör påfrestningar på gamla byggnader. Det här ger arbete åt konsulterna på samhällsbyggnadsföretaget Tyréns avdelning för byggnadsvård och kulturmiljö. Två av uppdragen omfattar Gustaf Vasa kyrka och Trygg Hansahuset i Stockholm. Byggnaderna har höga kulturhistoriska värden och stor vikt har därför lagts vid att bevara dessa.

Uppdragen avser konserveringsarbeten i Gustaf Vasa kyrka och konsekvens- och stadsbildsanalys för Trygg Hansahuset i Stockholm. Trygg Hansahuset är blåklassat enligt Stockholms stadsmuseums klassificering av kulturhistoriska byggnader och riksintresse för kulturmiljövården. Detta kräver en särskild expertis för att kunna bevara byggnadens nuvarande estetik och stadsbilden för Stockholm stad.

– Vi har stor vana av att arbeta i och med känsliga miljöer, berättar Johanna Alton som är chef över avdelningen på Tyréns. Unikt med Tyréns avdelning för kulturbyggnader och kulturmiljö är dess bredd och tillgången till flera kompetenser. Vi är den ledande privata avdelningen i Sverige som arbetar med kulturmiljö och har 26 stycken anställda spridda runt om i landet. Vi har många antikvarier med flera specialiteter och vi får oftast uppdrag baserat på tidigare meriter och rekommendationer, så var det också med projekten Gustaf Vasa kyrka och Trygg Hansahuset.

Trygg Hansahuset uppfördes i kvarteret Brädstapeln mellan 1972-77 efter ritningar av Anders Tengbom och Stefan Salomon. I dag är planerna att bygga på det befintliga huset med en fyra våningar hög fristående byggnad. Tyréns antikvariska verksamhet har uppdraget att säkerställa att de kulturhistoriska och tidstypiska värdena tillgodoses, både när det gäller det arkitektoniska uttrycket, stadsbilden och dess fortsatta bebyggelseutveckling.

Gustaf Vasa kyrka uppfördes 1906 och är ritad av arkitekt Agi Lindgren. Här har Tyréns tagit fram bygghandlingar för konserveringsarbeten i syfte att bevara kyrkans kulturhistoriskt värdefulla delar med metoder och material som gör så små avtryck som möjligt.

– Eftersom det inte finns några absoluta bedömningar i sådana här projekt, arbetar vi tätt och tar in flera kompetenser i samma uppdrag, säger Johanna Alton. En kompetens kan exempelvis röra stadsbildsanalyser medan en annan medarbetare har 70-talsbyggnader som expertis. Får vi in så många kvalifikationer som möjligt i projekten har vi större möjligheter att nå en adekvat bedömning med rätt argument. På så vis kan vi bevara och utveckla kulturhistoriska byggnader och miljöer och samtidigt bevara dess kvaliteter och plats i vår gemensamma historia.


För mer information var vänlig kontakta:
Johanna Alton, avdelningschef kulturbyggnader & kulturmiljö
Tyréns AB
010-452 34 07
johanna.alton@tyrens.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. I samspel med kunder och partners skapar vi hållbara lösningar inom stadsutveckling och infrastruktur. Vi har 1 600 medarbetare och verksamhet i Sverige, Danmark, England och Estland.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.