Skip to main content

Tyréns med i arkitekttävling Kuststad Luleå

Pressmeddelande   •   Jun 19, 2013 15:59 CEST

Tyréns har tillsammans med några framstående arkitektkontor blivit inbjudna att delta i en arkitekttävling för Kuststad Luleå, ett nytt bostadsområdet med 300 planerade lägenheter beläget vid Södra hamnen, en bit söder om Ettans båthamn.

Kuststad Luleå är tänkt att bli ett gott exempel på kustnära bebyggelse när den är som bäst. Bostadsområdet ska sticka ut arkitektoniskt, vara resurssnål, vackert och ett område som sätter människan i centrum. Hållbarhet ur ett socialt perspektiv är också i fokus i utvecklingen av det nya bostadsområdet.

Tyréns bidrag utmärker sig med dess kraftfulla metafor av isflak i rörelse. Byggnaderna kännetecknas för sina speciella taklutningar med böjd krökning. Byggnaderna har balkonger mot havet i söder och väster vilket möjliggör fin utsikt. Balkongerna kontrasteras med slutna fasader i öster och norr. Tyréns arkitekter vill att detta ska illustrera hur solen deformerar isytorna i exponerade väderstreck. Syd och västläget har också valts med hänsyn till buller och vind.

Besked om vinnaren väntas komma fredagen den 28 juni.

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy