Skip to main content

Tyréns medarbetare teknologie doktor inom geoteknik

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 09:05 CEST

Rasmus Müller, geotekniker på Tyréns i Borlänge, försvarade framgångsrikt sin avhandling med titeln ”Probabilistic stability analysis of embankments founded on clay” vid en offentlig disputation den 4:e juni. Forskningen, som finansierats av Sven Tyréns Stiftelse, har dels varit inriktad mot sannolikhetsbaserade stabilitetsanalyser av bankuppfyllnader på lös lera och dels mot en ökad förståelse av interaktionen mellan jordförstärkningsmetoden ”vertikaldränering” och den sulfidjord, även kallad ”svartmocka”, som påträffas längs norrlandskusten.

Forskningen inriktad mot vertikaldränering och sulfidlera presenterades i en licentiatavhandling i oktober 2010.

Inom ramen för forskningen inriktad mot sannolikhetsbaserade stabilitetsanalyser har bl.a. en metodik, baserad på Bayesiansk statistik, utarbetats för att sammanväga information från olika källor (såsom erfarenhet, fältmätning och laboratorieförsök) vid utvärderingen av exempelvis en materialegenskap.

Metodiken innebär att ett representativt medelvärde för materialegenskapen kan bestämmas mer objektivt än tidigare och att osäkerheten i detta medelvärde kan minskas till följd av att information från flera olika källor kombineras. Avhandlingen behandlar även andra aspekter relaterade till sannolikhetsbaserade analyser av geotekniska problemställningar. En hel del av innehållet i avhandlingen är av generell natur (däribland ovan nämnda metodik) och kan därför även nyttjas för andra tillämpningar och teknikområden.

För mer information vänligen kontakta:
Rasmus Müller, teknologie doktor och geotekniker
Tyréns AB Tel: 010-452 26 85
E-post: Rasmus.Muller@tyrens.se

 

Bild: Vedabanken, 2008.

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy