Skip to main content

Tyréns ny ägare i Johanneberg Science Park

Pressmeddelande   •   Jan 10, 2012 12:57 CET

Tyréns AB går in som ny delägare i Johanneberg Science Park AB. Tyréns har lång erfarenhet av nära samarbete med universitet och högskolor, bland annat genom industridoktorander, adjungerande professurer och gemensamma projekt. Johanneberg Science Park blir ett nytt sätt att arbeta tillsammans med andra aktörer och högskolan. Intresset är framförallt närheten till studenter och forskare.

- Forskning och utveckling är viktigt för oss. Vi lägger ner stora resurser på detta, inte minst genom vår ägarstiftelse. Det är spännande att komma in i ett nytt sammanhang, som förhoppningsvis leder till nya sätt att tänka för oss. På sikt ser vi gemensamma utvecklingsprojekt, som flyttar fram Sveriges positioner inom samhällsbyggande, säger Ulrika Francke, VD Tyréns AB.

- Med Tyréns som ägare breddas ägarkompetensen på ett förträffligt vis vilket medför att vi stärker vår förmåga att gemensamt arbeta med större helhetsperspektiv i samhällsbyggnadsfrågor , säger Mats Bergh, VD Johanneberg Science Park.

Avtalet skrivs på av parterna den 10 januari 2012 på Chalmersska Huset, i närvaro av Chalmers rektor Karin Markides och Kenneth Orrgren, styrelseordförande i Tyréns AB.

Om Johanneberg Science Park
Johanneberg Science Park har bildats av Stiftelsen Chalmers tekniska högskola och Göteborg Stad med målsättningen att utveckla en miljö som stimulerar samverkan mellan akademi, näringsliv och samhällsaktörer på Chalmers Campus Johanneberg. Johanneberg Science Park ger näringslivet närhet till forskningsfronten så att spetsforskningen enklare kan komma till nytta. Den ömsesidiga närheten mellan universitets studenter, lärare, forskare och näringslivet kommer att ge alla en bättre överblick av det egna kompetensbehovet. På så sätt skapar vi förutsättningar för regional tillväxt. 


För mer information kontakta:
Mats Bergh, VD Johanneberg Science Park, tfn 031-772 41 30
www.johannebergsciencepark.com

Ulrika Francke, VD Tyréns AB, tfn 0702574202
www.tyrens.se

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1000 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera