Skip to main content

Tyréns nya trähusbolag ska bli först med klimatneutralt byggande

Pressmeddelande   •   Jul 05, 2013 09:27 CEST

Sandåkern i Umeå (Illustration: Murmans arkitekter)

Tyréns har tillsammans med träförädlingsföretaget Martinsons och Murman Arkitekter bildat ett gemensamt bolag för att bygga flerbostadshus i trä. Bolaget kommer att gå under namnet Tyréns Martinsons Murman. Det första projektet blir två femvåningshus i trä på Sandåkern i Umeå, som börjar byggas i april nästa år.

– Vi vill bli bäst genom att integrera design och teknik i en hållbar byggprocess, säger Ulrika Francke, vd på Tyréns.

Bolagets vision är att bygga helt klimatneutralt, vilket innefattar allt från materialval till byggnadsteknik och arkitektur.
– Tillsammans har vi de kompetenser som behövs för att kunna nå dit, förklarar Mikael Lindberg, vd på Martinsons Byggsystem.

På Sandåkern i Umeå kommer bostadsrättshusen att anpassas till befintliga markhöjder för att undvika uppfyllnader och för att spara den befintliga tallvegetationen. – Genom små ingrepp i naturmiljön och genom att bygga i trä skapar vi energisnåla hus med minimal klimatpåverkan, säger Helena Andersson, vice vd på Murman Arkitekter.

Höga ambitioner gäller också boendemiljön, där stora gemensamma utrymmen kombineras med möjligheter att på ett enkelt sätt anpassa lägenheterna efter individuella önskemål.

Försäljningen av bostäderna i femvåningshusen startar i september och planen är att spaden ska sättas i marken i april 2014. Därefter väntar en snabb byggprocess. – Stommarna till husen kommer att prefabriceras i hög grad i våra fabriker vilket gör att vi kan minimera tiden ute på byggplatsen, säger Mikael Lindberg.

Husen är en del av utbyggnaden av Sandåkern i Umeå. Totalt ska 700 nya lägenheter byggas av elva olika aktörer.

Mer information, kontakta
Ulrika Francke, vd Tyréns
Telefon: 010–452 22 80

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med drygt 1300 anställda på kontor i Sverige och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy