Skip to main content

Tyréns och Region Skåne minskar avfallet

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 06:00 CET

Varje år uppkommer mer än 5 000 ton avfall från sjukhusen i Skåne. Målsättningen, att mängderna ska minska, har funnits länge men mängderna har inte minskat – tvärtom! Region Skåne har tillsammans med Tyréns antagit utmaningen att försöka ändra på denna utveckling. I slutet på 2011 hoppas vi presentera resultatet från projektet "Från produktvalsprocessen till avfall".

Kommunikation inom organisationen, medveten upphandling, incitament att göra rätt och en fungerande logistik av material och avfall. Det är framgångsfaktorer för att lyckas minska avfallet, enligt de resultat som hittills har kommit fram i projektet.

I projektet har vi utvecklat en Lean-inspirerad avfallsminimeringsmetod där vi samlar personal från olika delar av verksamheten som tillsammans tar fram en bild av ett flöde av en produkt som används. Problem och förslag till förbättringar kartläggs och prioriteringar görs. På samma sätt kartläggs kommunikationen mellan olika aktörer, som t.ex. upphandling, verksamheten och logistikfunktioner. Alla bidrar med sin egen del och får kännedom om helheten. Tydliga flöden av material och information minskar risken för att man upphandlar produkter som inte fungerar och att saker slängs i onödan eller felsorterat.

Parallellt med denna metod arbetar vi vidare med att hitta incitament för att avfallsmängderna ska minska. Vi arbetar också med att förbättra sorteringen och hanteringen av avfallet eftersom det är viktigt att slutledet i kedjan ska vara så smidig som möjligt – det ska vara lätt att göra rätt! Annars blir det en onödig uppförsbacke att försöka påverka till ett avfallsminimerande beteende.

Att minska avfallsmängderna är ett långsiktigt arbete som bygger på samarbete inom hela verksamheten. På köpet får man också en verksamhetsutveckling och en bättre kommunikation.

Projektet pågår fram till våren 2012 och målet är att ha arbetat fram metoder för att bryta den ökande avfallstrenden. Därefter tar själva införandet vid – detta kommer att drivas av Region Skåne.

Fakta
Projektet genomförs på Skånes universitetssjukhus, SUS, och är ett samarbete mellan Tyréns och Region Skåne. Bakgrunden till projektet är att de totala avfallsmängderna på SUS, och i Region Skåne som helhet, ökar istället för att minska. Den nya avfallslagstiftningen utgår från en avfallshierarki. Viktigast är att förebygga avfall – det vill säga att se till att det blir så lite och så rent avfall som möjligt. Region Skåne är initiativtagare till projektet.

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1000 anställda på ett 20-tal kontor i Sverige och dotterföretag i London. Vi är specialister på stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar och forskning för en hållbar samhällsutveckling. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy