Skip to main content

Tyréns projekterar Kallhälls stationsområde

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 09:00 CET

Tyréns får uppdraget att projektera Kallhälls stationsområde som är en del av Trafikverkets utbyggnad av Mälarbanan. Projekt Mälarbanan är mycket omfattande. Järnvägen byggs ut från två spår till fyra på sträckan Barkarby-Kallhäll och i Kallhäll byggs en pendeltågsstation och nya broar. Det nya stationsområdet ska stå färdigt 2016. En av de stora utmaningarna i uppdraget är att arbetet är nära spåret och kommer att ske under pågående tågtrafik.

Utbyggnaden av Mälarbanan innebär att pendeltågen får egna spår i mitten och fjärrtåg och andra tåg kan köra om på de yttre spåren. Det gör att fler tåg kan gå, att resenärerna får fler avgångar att välja på och att ankomsttiderna blir säkrare.

– Det är en spännande utmaning som kommer att kräva att vi kan skapa förutsättningar för entreprenören att hitta effektiva lösningar i byggskedet, säger Cecilia Granath, regionchef på Tyréns.

Tyréns uppdrag omfattar många olika moment;
- Rivning av Kallhälls station
- Rivning av GC-bro vid Kallhäll
- Ny stationsbyggnad i Kallhäll inklusive installationer
- Ny GC-bro vid Kallhälls centrum/stationsentrén
- Ny GC-väg väster om Kallhälls station
- Ombyggnation av Kallhällsleden
- Justering av del av Slammertorpsvägen väster om stationen
- Ombyggnation av pendlarparkering och busstation i Kallhäll
- Ledningsomläggningar, fördröjningsmagasin
- Relationshandlingar
- Framtagande av förvaltningshandlingar
- Plattformstak och plattformsutrustning
- Kompletterande geotekniska undersökningar

Tyréns nyförvärv Jarl Magnusson AB och MIAB har också del i detta uppdrag genom installationssamordning, VVS- och EL- och Tele- projektering.

För mer information om Projekt Mälarbanan, Tomteboda–Kallhäll:
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Malarbanan-Tomteboda-Kallhall/


För mer information om uppdraget:
Poul Harryson, uppdragsansvarig
Tyréns AB
Tel: 010-452 23 66 eller 070-671 17 42
E-post: poul.harryson@tyrens.se
 
Cecilia Granath, regionchef
Tyréns AB
Tel: 010-452 23 10 eller 070-598 14 49
E-post: cecilia.granath@tyrens.se

Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad. Våra medarbetare skapar lösningar inom stadsbyggnad och infrastruktur för en hållbar samhällsutveckling. Tyréns har sedan starten 1942 utvecklats till en koncern med 1 300 medarbetare med runtom i landet och i det delägda företaget AKT II i London samt InstallationsVision AB. Tyréns är stiftelseägt och drivande inom forskning och utveckling. Vi har ett nära samarbete med universitet och högskolor.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy