Skip to main content

Tyréns projekterar ny vårdbyggnad på Malmö sjukhusområde

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 14:00 CET

Region Skåne har utsett Tyréns som byggkonstruktör samt mark- och VA-projektör inför nybyggnationen av en vårdbyggnad om cirka 70 000 kvadratmeter på Malmö sjukhusområde. Den en nya vårdbyggnaden, som är uppdelad i två byggnader, beräknas att bli maximalt 70 000 kvadratmeter stor.

Byggnaderna kommer att ligga på var sida av Inga Marie Nilssons gata och blir sammankopplade med en gemensam källare och andra förbindelsevägar.

För Tyréns innebär uppdraget som byggkonstruktör att utföra byggkonstruktionsprojektering med ansvar för val av konstruktionslösningar, byggsystem och dimensionering.

Som mark- och VA-projektör ska Tyréns bland annat utföra utredningar, inmätningar, markundersökningar och detaljprojektering för gatu- och parkytor. I uppdraget ingår även att utföra projektering av yttre ledningsdragning för el-, vatten- och avloppsledningar.

För Tyréns är detta det andra sjukhusuppdraget inom Region Skåne. Tyréns har även uppdrag inom projekteringsledning, mark, konstruktion och akustik för en stor om- och nybyggnation på Helsingborgs sjukhusområde.

– Det är fantastiskt att vi har fått en så stor del i de här stora sjukhusprojekten i regionen. Sjukhus har komplexa installationssystem som ska få utrymme vid sidan av de bärande systemen, vilket kräver ett smidigt samarbete mellan olika kompetenser. Samarbete över kompetensområden är den röda tråden i vår genomförandeplan, säger Mats Persson, Tyréns ombud.

För mer information kontakta:
Mats Persson, Tyréns ombud
010-452 28 10
mats.persson@tyrens.se

Klas Göran Björk, huvudprojektledare Region Skåne
070-637 05 36
klasgoran.bjork@skane.se

Tyréns är ett av Sveriges ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad med omkring 1 300 anställda på kontor runtom i landet. I London finns det delägda företaget AKT II och dotterbolaget Tyréns UK. Utöver det har Tyréns dotterbolagen HaCaFrø i Danmark och Tari i Estland. Vi är specialister inom stadsbyggnad och infrastruktur och erbjuder kundanpassade lösningar för en hållbar samhällsutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy